ZETApress

hírportál

MOB a zöldebb sportért!

Parolázó aláírókEurópában is egyedülálló környezetügyi együttműködési keretmegállapodás aláírására került sor Siklós Erik moderálásával ma délelőtt a MOB Csörsz utcai Székházában a VM, az EMMI, az NFM, a MOB, az NSK és az NKI illetékesei között.

A dokumentumot Dr. Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) környezetügyért felelős államtitkára, Dr. Simicskó István, az EMMI sportért és ifjúságért felelős államtitkára, Horváth Attila Imre, az NFM fejlesztés- és klímapolitikáért felelős államtitkára, Dr. Biczó Imre László, a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NKI) főigazgatója és Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke írta alá.

Környezetügyi Együttműködési Keretmegállapodás (KEK) arra keresi a választ, hogyan valósulhatnak meg környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok a sporttevékenységek területén. Magyarországon soha nem készült hasonló tanulmány-sorozat, amely a sport és a fenntarthatóság kapcsolatát vizsgálná. A dokumentum értelmében az NKI (a VM háttérintézménye) tanulmány-sorozatot készít 2014. december 17-ig arról, hogyan lehet csökkenteni a környezetterhelését a MOB által kiemelt tizenhat olimpiai sportágnak? Hogyan valósulhat meg a sport területén a fenntartható energia-és környezetgazdálkodás? Hogyan csökkenthetik a sportegyesületek utazásaik során a CO2 kibocsátást? Mennyire fontos a sportolók környezettudatos nevelése? Mit is jelent a fenntarthatóság?

A fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés a XXI. század nagy kihívása, az élet minden területén jelen van, de mégsem beszélünk róla eleget. Talán éppen azért, mert a fenntartható fejlődés fogalma elég homályos, a társadalom többsége számára ismeretien. A ’70-es évek elején a Római Klub kiadott egy tanulmányt, amely a Növekedés határai címet viselte. A tanulmány szerzői a huszadik század adatait és tendenciáit elemezve sokkoló következtetésekre jutottak. Kiderült, hogy ha a gazdasági növekedés változatlan feltételek mellett folytatódik, akkor a XXI. század közepén az emberi civilizáció összeomlik.

Először az energia- és nyersanyagkészletek merülnek ki, ami 2030 körül maga után vonja mind az Ipari, mind a mezőgazdasági termelés drámai csökkenését. Bár a tanulmány számításain és következtetésein időközben sokat finomítottak, a korlátlan növekedés fenntarthatóságába vetett hit alapjaiban Ingott meg. Fontos látnunk, hogy a természet védelme, környeztünk megóvása, az emberek közös érdeke.

Tisztában kell lennünk környezetünk állapotával, hogy ennek a tudásnak a birtokában hozzuk meg döntéseinket. A problémákkal ne csak elvi szinten foglalkozzunk, hanem tényleges megoldások is szülessenek az élet minden területén. ígv a sportban is. Nem gondolhatjuk azt. hogy csak a gyárak, az üzemek az autósok vannak hatással közvetlen környezetünkre. A sportegyesületek, sportszövetségek és maguk a sportolók is sokat tehetnek a fenntarthatóságért.

Az elmúlt években Magyarország a fenntartható fejlődés intézményi rendszerében kiemelkedő eredményeket ért el. Az Országgyűlés 2013. márciusban ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát, a magyar nemzet hosszú távú fennmaradását célzó cselekvési programot. A MOB-on belül Kovács Ági olimpiai bajnok úszónk vezetésével megalakult a MOB Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés Bizottsága. Tagjaik közül Steinmetz Ádám vízilabdázó és Kozmann György kenus olimpikonunk a mai eseményre Ágival és az államtitkárokkal együtt szimbolikusan villamoson érkezett.

Szóljon hozzá!