ZETApress

hírportál

Fórum után

Az Európai Unió sportminisztereinek informális értekezlete. Czene Attila, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) sportért felelős államtitkára, egyben a soros magyar elnökség sportpolitikáért felelős vezetője elnökletével zajlott a sportminiszterek informális találkozója.

A kedd-szerdai, EU-elnökségi magyarországi tanácskozásokon a tagállamok sportminiszterei, illetve államtitkárai mellett részt vettek az Európai Bizottság és a Tanács Főtitkárságának képviselői, valamint a meghívott megfigyelők is.

A zártkörű értekezleten, a résztvevők ? az Európai Bizottság Lisszaboni szerződését követő ? a sport európai dimenzióiról szóló közleményt alapul véve egyeztették sportszakmai elképzeléseiket és jövőbeni terveiket az uniós sportpolitika alakításával kapcsolatosan. A jövőbeni jól megalapozott uniós sportpolitikai döntések megszületéséhez nélkülözhetetlen az uniós tagállamok és szervezetek véleményének, gondolatainak és elvárásainak részletes ismerete és összevetése. Ezt a célt szolgálja az a hároméves munkaterv, amelyet a magyar elnökség dolgoz ki a tagállamokkal és az uniós szervekkel történő folyamatos egyeztetésben.

A munkaterv elkészítésének feladatait szem előtt tartva a magyar elnökség kiemelt helyen tűzte napirendre a sport uniós finanszírozásáról folytatott eszmecserét. A tagállami miniszterek kifejtették véleményüket, elképzeléseiket, amelyek alapján az Európai Bizottságra hárul az a feladat, hogy a 2014-től kezdődő időszakra javaslatot tegyen olyan uniós többletértéket felmutató projektekre, amelyek túllépnek az egyes országok nemzeti programjain. Ezt a témát vizsgálták a résztvevők a hétfő-kedden tartott EU Sport Fórumon, valamint zárásként az informális sportminiszteri értekezlet résztevőivel közösen rendezett együttes ülésen.

Az informális találkozó másik kiemelt témája az uniós országok a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségen (WADA) belüli tagállami képviselete volt. Mint ismeretes, jelenleg a WADA Alapító Tanácsának Czene Attila is tagja. Ebben a tanácsban az európai kormányoknak öt hely jut, ebből hármat az EU-országok töltenek be. Az elnökségi meghívottak a három képviselő kijelölésének módjáról és az uniós képviselet folyamatosságának javításáról tárgyaltak. E kérdéskörben a formális döntést már a lengyel elnökség ideje alatt fogják megvitatni és elfogadni.

Az ülésen szó esett a senior sport európai dimenzióiról, és a magyar elnökség szlogenjéről, mely így hangzik: A sport mindenkié, korra, nemre való tekintet nélkül. Magyarország szeretne felzárkózni az európai átlaghoz, a cél, hogy a lakosság 25-30 százaléka ? a 27 tagállamhoz hasonlóan ? rendszeresen sportoljon. Erről és a megvalósulást segítő, Európán átívelő módszerekről, elképzelésekről tartott bővebb előadást Monspart Sarolta, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség elnöke.

A miniszteri értekezlet első ülésnapja az Európai Bizottsággal közös rendezésben zajlott, több száz európai sportvezető és a sportminiszteri delegációk részvételével. Az ülésen jelen voltak egyrészt azon magyar szövetségek vezetői, akik a február 9-én tartott, előzetes információcserét biztosító Civil Fórumra is meghívást kaptak, másrészt azon magyar szervezetek képviselői, amelyek a sporthoz kapcsolódó sikeres uniós pályázatokban vettek, vesznek részt. A tanácskozás második napjának helyszíne a gödöllői kastély volt.

A miniszterek hivatalos, formális ülését, az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Tanács keretében, idén májusban, Brüsszelben rendezik. Ennek elnöki feladatait szintén a NEFMI sport ágazatának felelős vezetője látja majd el ? tudatta a tárca Sportért Felelős Államtitkársága.

Szóljon hozzá!