ZETApress

hírportál

Mocsai lett az új MEFS-elnök

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség mai tisztújító közgyűlésén az elkövetkezendő négy évre prof. dr. h. c. Mocsai Lajost (TE) elnöknek, prof. dr. Bács Zoltánt (DE), dr. Gál András Leventét (DJP) és prof. dr. Merkely Bélát (SE) a MEFS alelnökeinek választották meg.

Elnökségi tagoknak prof. dr. Ács Pongrácot (PTE), dr. Freyer Tamást (NKE), Rakaczki Zoltánt (ME), Vladár Csabát (BCE), Kiss Viktort és Molnár Dánielt (HÖK), továbbá Knoch Viktort az olimpiai bajnokok képviselőjeként választották meg.

Prof. dr. Kiss Ádám, a MEFS leköszönő elnöke nyitotta meg a tisztújító közgyűlését 10 órakor a Testnevelési Egyetem Athén-termében. A közgyűlésen hagyományosan a MEFS által alapított díjakat is kiosztották, az egyetemi sportért megvalósított kiemelkedő munka elismeréseként. Díjat adott át dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős államtitkára, dr. Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke, dr. Hankó Balázs, az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, Murai László a HÖOK elnöke és prof. dr. Kiss Ádám.

Dr. Szabó Tünde EMMI-államtitkár köszöntőjében kiemelte: Fontos hogy megtartsuk a koronavírus-járvány vírus előtti időszak értékeit, hiszen a sport területe kulcsfontosságú a krízisek átvészelésében. Erre kiváló példa a tisztújító közgyűlés után kezdődő 2020 FISU World Forum, a MEFS, a Testnevelési Egyetem (TE) és a Digitális Jólét Program (DJP) közös rendezésében, ami a helyszíni rendezvény elmaradás után az online térben 102 ország 1400 regisztrálójával zajlik. Mivel a magyar kormány stratégiai ágazatként tekint a sportra, fontos, hogy a felsőoktatási sport és a MEFS továbbra is támogassa az egyetemeken keresztül az élsportolókat és a rekreációs célú szabadidősportot – emelte ki hozzátéve, hogy a felsőoktatásban töltött esztendők az utolsók, ahol még közvetlenül hatni tudunk a fiatal generációkra az egészséges életmód kialakítása érdekében.

Dr. Kulcsár Krisztián MOB-elnök köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy fontos szövetségesei a MEFS-nek. Gratulált a szervezőknek a 2020 FISU World Forum megrendezéséhez, majd zárszóként megköszönte az elnökség eddigi kiemelkedő munkáját és az önmagukért beszélő kiváló eredményeket.

Dr. Hankó Balázs ITM-helyettes államtitkár rávilágított arra, hogy a felsőoktatási intézmények kiemelt célja, hogy az egyetemi rangsorokban minél előkelőbb helyen szerepeljenek. A MEFS a Hajós Alfréd Terv (HAT) alapjait 2012-ben tette le, attól kezdve folyamatosan azon dolgozik, hogy az abban kitűzött célok megvalósuljanak. A Tervben kiemelt elem a digitalizáció, a szabadidősport fejlesztése, továbbá mindaz a tudás, lehetőség, amely a hallgatókat célozza meg szabadidős és rekreációs célú sportrendezvények és élsportolói sportesemények szervezése tekintetében. A MEFS ehhez kiváló fórumot nyújt, kapcsolati hálót biztosít és koordinációs feladatokat lát el ? zárta köszöntőjét a helyettes államtitkár.

Murai László HÖOK-elnök beszédében a sport és az olimpiai eszme értékeire hívta fel a figyelmet: az empátiára, egymás elfogadására és az adaptivitás fontosságára, melyek a karantén alatti időszakban megmutatták, milyen fontos az összefogás. A MEFS nagy segítséget nyújtott, reméli, nyújt a továbbiakban is a HÖOK azon munkájához, melynek célja az egyetemisták sportba történő erőteljesebb bevonása. Murai László kiemelte és nagy sikerként könyvelte el, hogy Kiss Viktor a MEFS HÖOK által delegált elnökségi tagja bekerült a FISU tisztségviselői közé, mely a MEFS-HÖOK együttműködés közös érdeme, majd megköszönte prof. dr. Kiss Ádám elnök úrnak az eddigi elért eredményeket és az együttműködést.

Dr. Székely Mózes MEFS-főtitkár a közgyűlésen ismertette az Elnökség 2019. évi munkáját, a pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést a 2019. év vonatkozásában, továbbá a 2020. évi pénzügyi és szakmai tervet. Szalay Gábor, a felügyelő bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság 2019. évi jelentését. Minden ismertetett beszámolót és szakmai tervet a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadott.

Prof. dr. h. c. Mocsai Lajos, a TE rektora a MEFS elnökjelöltjeként röviden ismertette programját, melyet egy Klebelsberg Kunó idézettel kezdett: A testnevelés újjászervezése nemzeti ügy, össztársadalmi érdek és érték! Ez azóta sem változott. A sportoló nemzet szlogen tartalommal való megtöltése a cél az elkövetkezendő négy évben. Az alapfilozófiát újra kell fogalmazni a testkultúra, az életmód és az életminőség terén, mert nagy potenciál rejlik a fiatalok sportra való megnyerésében. A szabadidő eltöltése és a várható élettartam viszonylatában óriási változások vannak folyamatban, de sajnos még így is az egészségben eltöltött évek száma Európában az egyik legalacsonyabb Magyarországon. Ennek a szemléletnek megváltoztatása óriási kihívás az egyetemisták körében. A sportnak az egyetemeken divattá kell válnia, mindez a felsőoktatási vezetőkkel való kooperáció eredményeként érhető csak el – mondta. A MEFS új elnöke a testnevelő tanárok elfogadását, továbbképzését, szakmai és anyagi megbecsülését is célul tűzte ki megválasztása esetén.

Az elnök, az alelnökök és az elnökségi tagok megválasztása után a Felügyelő bizottság elnökévé dr. Pavlik Líviát (BCE), tagjaivá Somogyi Ádámot (SZTE) és Szalay Gábort (Eszterházy Károly Egyetem) választották, majd a díjak átadása következett.

Dr. Sterbenz Tamás, a Testnevelési Egyetem általános rektorhelyettese zárszavában megköszönte a tagság és az elnökség elmúlt négyéves munkáját és sikeres munkát kívánt az új elnökségnek. A korábbi MEFS alelnök felhívta a figyelmet, hogy a MEFS még eredményesebb működéséhez a bizottsági munka megerősítésére van szükség.

Szóljon hozzá!