ZETApress

hírportál

Művészpalánták Thébában

Thébai lépcsőfordulóHelyzet van, de megoldjuk! ? hangzott el a THÉBA Művészeti Szakközépiskola délelőtti sajtótájékoztatóján, a Guttenberg téri Vasas Művelődési Központban.

A THÉBA Művészeti Szakközépiskola 2002 óta minden tanév elején tartott egy sajtótájékoztatót, tehát ez már hagyomány. Hiszen ha mi saját magunk nem hívjuk fel az eredményekre és a problémákra a figyelmet, akkor senkitől sem várhatjuk, hogy értékelje sikereinket, megemlítse a nevünket, netán segítsen, ha bajban vagyunk ? mondta el Andor Edit igazgató.

Tehát minden évben az aktuális eredményekről, aktuális problémákról szólunk: azokról az eredményekről és értékekről, amiket a saját erőnkből hoztunk létre, a problémák közül csak azokról amiket saját erőnkből nem tudunk megoldani, és úgy érezzük nem csak a mi egyéni problémáink, hanem szélesebb körben, a művészetoktatásban, a magyar oktatásban nagyobb körben is problémát jelent. Csak erről érdemes szólni, erre érdemes felhívni a társadalom figyelmét.

Ilyenkor mindig elmondom, hogy három kuriózumot is sajátunknak tudhatunk. Első az időrendi elsőbbség. 1981-ben létrehoztam, egy THÉBA Kulturális Szolgáltató GMK-t ami egy magániskolát takart, hiszen akkor még nem lehetett magániskolát alapítani, csak gmk-t.

1995-ben kiharcoltam a z Oktatási Minisztériumban, hogy a színész II. képzés beindulhasson. Nem kis harcot jelentett, hiszen a szakma jeles képviselői azt a szlogent hangoztatták, hogy minek annyi állástalan színész, már úgyis túltelített a szakma. De a 15 év színészoktatási gyakorlatra építve megírtam a képzés tantárgyi és vizsgakövetelmény rendszerét, és kiharcoltam ? a konkurens színi stúdiókkal is összefogva ennek érdekében ?, hogy elfogadásra is kerüljön, majd megjelenjen a Magyar Közlönyben.. Ez lett tehát a hivatalos etalon a középfokú színészképzésben, és egyáltalán megindulhatott a középfokú színészképzés.

1994-ben megszületett az oktatási törvény, szakképzési törvény, ezek után a THÉBA tanárai is tevékenyen részt vettek a központi tantervek kidolgozásában, ennek megjelenése után az iskolarendszerben is megindulhatott 1998-ban a színészképzés. De nemcsak a színész képzés, hanem a többi művészeti szakmában is megszülettek a központi tantervek, tehát 1998-ban a THÉBA művészeti Szakközépiskola is megindíthatta a képzést a művészet valamennyi ágában.

Második érték az összművészeti jelleg tehát a második pont, amelyben különleges a mi iskolánk: nemcsak hogy kronológiailag az első művészeti magániskola Magyarországon a II. Világháború után, hanem az egyetlen, amely a művészet valamennyi ágát felöleli.

Harmadik a szakok átjárhatósága ? egyszerre több szakot is látogathatnak a diákok, több szakmában is szakvizsgázhat, megismerhetik a társművészeteket, team-ek alakulhatnak ki, így készülhet el egy-egy produkció, kiállítás, művészeti alkotás.

Negyedik az oktatás egyéni jellege, a 2-3 fős csoportokban történő oktatás a negyedik pont, amiben különlegesek vagyunk. Most alakítjuk ki azt a mentor-rendszert az iskolában, amikor minden tanár mentora lesz 1-2 diáknak, akiknek nemcsak a saját tantárgyi előmenetelét kíséri figyelemmel, hanem az összes többi tárgyat is, sőt, a diák egyéniségét, életvitelét, lelki egyensúlyát is. Erről akkor sem szeretnék lemondani, ha ez nagy gazdasági hátrányt jelenthet. Tömegesen nem képzelhető el a művészetoktatás.

Néhány értékelő szó

28 év alatt a fenntartó Alapítvány az iskola mellé megszervezte a szakmai gyakorlatot biztosító Basilides Művészeti Műhelyt, (?A? Színház, ?ÚJ Európa Csoport?, Látva lássatok? mozgókép stúdió) ahol mesterek és tanítványok közösen dolgozhatnak már az iskolai órarenden kívül, fesztiválok, találkozók szerveződhetnek, és az Artes Liberales on-line folyóiratot, ami a művészetre, a művészeti iskolákra, a művészpedagógiai munkákra, kutatásokra ad kitekintést.

Az eredmények, a tanítványok sikerei és szerencsés pályakezdése önmagáért beszél. A végzett diákok 80%-ának sikerül a választott pályán megmaradni. A médiában, művészeti intézményeknél dolgoznak, illetve egyéni művészi karriert futnak be.

Néhány helyzetfeltáró szó

Iskolánk költségvetése évi hetvenmillió forint. Tavaly még csak hatvanmillió volt, de 2008-ban a költségek ugrásszerűen megnőttek. Tavaly az állami normatíva 2,8 millió Ft/hó volt. Ez lecsökkent, tavasszal 2,4 millióra, idén pedig 1,7 millió forint/hó lett, és mivel szeptember-októberben még a tavalyi létszám után kaptunk dotációt, ezt egy összegben, decemberben vonják le, tehát most decemberben csak 960 ezer forintot kapunk az államtól. Ne feledjük, hogy az első szakképzést térítésmentesen kell biztosítani, tehát jelentős tandíjra nem számíthatunk. A szakképzési hozzájárulás 2007-ben húszmillió forint volt. Ez a TISZK szervezésével megszűnt, tavaly még az első félévben kaptunk ötmillió forintot, de mióta a TISZK-hez folyik be a pénzt, a második félévben csak 125 ezer forintot kaptunk.

Néhány szó a TISZK-ről

Mintha a TISZK-et ? Térségi Integrált Szakképző Központ ? szándékosan az iskolák ellehetetlenítése érdekében szervezték volna. 8-10 teljesen eltérő szemléletet, ügyvitelt, más szakmákat képviselő iskolákat kényszeríteni egy szervezeti egységbe, ez már furcsa gondolat. Kilépni nem lehet, mert kétmillió forint kilépési díjat kellene fizetni. Azért sem lehet kilépni, mert TISZK-en kívül az iskola már egyáltalán nem jogosult a szakképzési támogatásra, hiszen ez volt az egyetlen ok, amiért be kellett lépni. A közös központi képzőhely amit EU-s pályázatokból kívánnak finanszírozni, lehetetlen gondolat: a diákok többet utaznának az elméleti oktatás és gyakorlati oktatás helye között is, az órarendet nem lehet megszervezni, és a sok szakmát nem lehet békésen elviselni egy helyen: énekórák és fafeldolgozás, autószerelés és balett-órák egy épületben.

Néhány szó az RFKB-ról

Művészoktatásban jártas szakember nevét még nem láttam a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsági tagok közül. A szakmákat három csoportba sorolták: A kategória: Fejlesztendő szakképzés (63 szakma). B kategória: Szinten tartó szakképzés ( 98 szakma). C kategória: Csökkentendő szakképzés (95 szakma). Szakképzési támogatást csak az A és B kategóriás szakmák képzésére lehet adni, és csak az A kategóriás szakmáknál lehet a felvett diákok létszámát akár eggyel is növelni. A B kategóriás szakmák képzésénél ugyanannyit lehet felvenni amennyit előző tanévben, a C kategóriánál pedig 90, 80, 50 vagy 0%-ra kellett csökkenteni a létszámot.

Az iskola tavaly nem indíthatott a THÉBA Művészeti Szakközépiskola az idén Divat- és stílustervező asszisztensképzést. Ezért lett kevesebb a létszám, mint tavaly, ebből következően pedig a normatíva. De az iskola fenntartási költsége nem lett kevesebb attól, hogy 20 diákkal kevesebb jár az iskolába!

Tavaly még nem tudhattuk, hogy idén milyen döntés születik, és most sem tudhatjuk, hogy milyen döntés lesz jövőre. A képzés törvényi megszűntetésének ellentmond egy másik törvény: a szakképzési hozzájárulás kötött felhasználású, és az ebből vásárolt oktatási eszközöket az iskolaköteles ? és ez alól semmilyen vis major sem mentheti fel ? 5 évig oktatásra használni. Hogyan használjuk a tavaly szakképzési támogatásból vásárolt varrógépeket például, ha megszűntették. (NÉV SZERINT MEGJELÖLTÉK AZ ÉN UTAM TISZK nevét, ahol tilos ezt a szakmát tanítani!!!!!! ? ez nem diszkrimináció?) A szakma tanításának jogát a mi iskolánkban, annak ellenére, hogy erre hivatalos működési engedélyünk van.

Tehát a létszámot csökkenteni kell. Ugyanakkor másik törvény, hogy 12 fő alatt nem indítható osztály. Tehát ha a kötelező létszámcsökkentéssel a 12 fő alá csökkentünk, akkor egyáltalán nem indíthatunk osztály, vagy pl. a színész osztályt töltsem fel szobrász tanulókkal? Ki mondja meg melyik törvény az előbbre való?

A Közép-Magyarországi régió középtávú szakképzés fejlesztési stratégiáját az Expanzió Humán tanácsadó dolgozta ki idén februárban. Statisztikai adatokat közöl, miszerint művészet, közművelődés, kommunikáció szakokra ebben a régióban összesen 5470 tanuló jár. Arról is közöl adatokat, hogy a munkanélküliek közötti felmérés szerint milyen OKJ végzettségű pályakezdőket vettek nyilvántartásba. A felsorolt 11 szakmában nincs művészeti szakma, tehát ez sem lehetett indok, amikor a művészeti szakmák oktatásának megszűntetését célozták meg. Az RFKB létrejöttének céljaként azt határozták meg, hogy létrejöhessen egy olyan integráltabb, racionalizáltabb fenntartói és intézményi struktúra, amelynek szakképzési feladatellátása regionális szinten összehangoltabb és a munkaerő-piac elvárásainak megfelelőbb lehet. A régiók szakképzési kapacitásainak koordinációját a jövőben a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB) látják el, a szakképzés-fejlesztési források elosztásában meghatározó szerepet hatáskörükbe vonva.

A tanulmány szerint a középfokú végzettséggel rendelkezők között a szakiskolai végzettségűek, illetve a szakközépiskolások egyre kisebb számban kerültek be a munkanélküli nyilvántartásba. Felteszem a kérdést: akkor miért is kell csökkenteni a középfokú szakképzésben résztvevő tanulók létszámát?

Azt mondta egy kollégám, hogy ez az egész TISZK és RFKB egy optikai csalódás: szervezettebb, koordináltabb fejlesztésről beszélnek, és egyre nagyobb káoszt és zűrzavart okoznak. Az előírt létszámokat túllépő TISZK-ek eleshetnek a decentralizált pályázatokon való indulási lehetőségtől ? hát ez elég ijesztőnek hangzik. És megérkeztünk a pályázatokhoz.

Néhány szó a pályázatokról

Kevés a működésre kiírt pályázat. A pályázatokat egyre bonyolultabb internetes portálokon lehet kódokon keresztül elérni, majd még bonyolultabb űrlapokon kitölteni. A számítógépes programok, amikkel kitöltjük az űrlapokat sokszor hibásak, elég nehéz eljutni odáig, hogy beadhassuk a pályázatot. Most novemberben előfordult, hogy egy kis községgel összefogva be akartunk adni egy pályázatot, 200 milliót lehetett volna pályázni, telefonon érdeklődtünk, és azt a választ kaptuk, hogy ne is igyekezzünk, mert előzsűrizés volt, ahol meghatározták, hogy név szerint melyik község pályázhat. Ez természetesen a pályázatban, mint kritérium nem szerepelt, és az előzsűrizés nem volt nyilvánosan meghirdetve.

Néhány szó a mecenaturáról ? ami nincs

Ehhez egy szó is elég: nincs. Még 28 év alatt nem volt egyetlenegy ember sem, aki önzetlenül támogatta volna az Alapítványunkat. A művészet-szerető emberek látványosabb módon támogatják a művészetet: ráiratják nevüket egy színházi karosszékre, tv-ben jelenítik meg jótékonykodásukat, de abban, hogy egy művészeti iskolát támogatnak, nem éreznek semmilyen reklámértéket, tehát nem is szponzorálják. A szakképzési támogatást ? ami kötelező adónem ? is csak úgy adják, ha az egész összeget levásárolja az iskola annál a cégnél, akitől a támogatást kaptuk.

Néhány szó a túlélési stratégiánkról

Fő az optimizmus ? tehát nem is kérdés hogy mi lesz velünk: túléljük. Minden kiadást a minimumra csökkentettünk, minden bérleti díjra és tanári óradíjakra haladékot kértünk, van olyan tanár, akinek már fél éve nem tudtunk fizetni, de a Vörösmarty utcai ház tulajdonosa, egy izraeli úriember kilátásba helyezte, hogy ha decemberben nem fizetünk, januárban már nem leszünk az épületben. Végül is igaza van, nem is gondoltam, hogy nem kell bérleti díjat fizetni.Az ?előremenekülés? szisztéma szerint most épületet kell venni. Épületet, amelyben az iskola mindkét ága (képzőművészet és előadó-művészet egy helyen tud lenni, ami a sajátunk, és bérbe is adható egy-két konferencia terem.

Ahol este is behirdethetünk tanfolyamokat, bérbe adhatjuk a hangstúdiót, vagy a videostúdiót, tehát gazdaságilag megerősödhet az iskola. Régi álmunk egy önálló iskolaépület, talán most éppen a szükség visz rá minket arra, hogy nagyobb lendülettel keressük a lehetőségeket. A továbblépéshez közösségre van szükség, a diákok, szülők, iskolák összefogására, talán így az egymásnak ellentmondó törvényeket is kiigazíthatjuk, nagyobb erőt képviselve. Ezért írtam a felhívást, és ezért fordulok a médiához segítségért: támogatót, szponzort keresünk aki segít az önálló épület megszerzésében, és partnereket keresünk a felhívásunkat minél több emberhez kellene eljuttatni.

Néhány szó a művészeti oktatás fontosságáról

Megkérdezheti valaki, hogy miért kell ennyit erőlködni, ha valami nem megy, azt ne erőltessük! Szeretném hangsúlyozni, hogy a művészet fontos az emberek lelkének, művészet nélkül depressziós lenne az egész világ. A művészet egyidős az emberiséggel, és ha megszűnik, akkor megszűnik az emberiség is. Jó lenne, ha az iskolák, intézmények sorsáról döntési pozícióban élő emberek tudatában lennének annak, hogy a művészet és művészetoktatás nem forintban és euróban hozza a hasznot, mégcsak nem is angol fontban. Mindig minden korban támogatásra szorult, de mindig megérte a befektetés, mert drágábbnál drágább kincseket hozott. A mi diákjainknál, a mi iskolánkban kincsek rejtőznek és várjuk a befektetőket, hogy feltárhassuk azokat ? mondta el Andor Edit operaénekes, a THÉBA Stúdió ? Andor Alapítvány kuratóriumának elnöke, a THÉBA Művészeti Szakközépiskola fenntartója.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Harminc év Thébában | ZETApress

Szóljon hozzá!