ZETApress

hírportál

Támogatók a Béke Szállóban

Yehudi MenuhinAz élet művészet és minden pillanatának alkotó pillanatnak kellene lennie ? vallja Yehudi Menuhin. Ésszel, Szívvel, Művészettel! címmel a magyarországi MUS-E program Támogatói klubjának bevezető programján erről hallottunk tegnap délután a Teréz körúti Radisson BLU Béke Hotel I. emeleti Shakespeare-konferenciatermében.

A gondolatébresztő kerekasztal-beszélgetésen Enrique Baron Crespo, a Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány elnöke, az Európai Parlament korábbi elnöke; Zsámbéki Gábor színházi rendező, a budapesti Katona József Színház alapítója, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára; ímár Andor, a MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület elnöke, a nemzetközi MUS-E hálózat koordinátora és Vekerdy Tamás pszichológus, író beszélgetett Winkler Nóra rádiós és televíziós műsorvezető moderálásával.

MUS-E program ? exkluzív Támogatói Klub

A MUS-E Magyarország célja, hogy felhívja a figyelmet a MUS-E program küldetésére, a művészetek erejére, egy mindnyájunkat érintő társadalmi szükségre: az együttműködés, az összefogás és a felelősségvállalás fontosságára! A művészet olyan egyetemes nyelv, amely segítségével minden társadalmi réteg tagjai kifejezhetik, megélhetik érzéseiket. A művészetek által a résztvevők képessé válnak az egymás közötti párbeszédre, az önképviseletre, az elfogadásra és megtanulják a tiszteletet, a felelősséget. Ez az, ami az embert valóban közösségi emberré teszi.

Mi a Támogatói Klub?

A MUS-E Magyarország feladatának, hitvallásának tekinti a művészetek közvetítését olyan társadalmi körökbe, ahol a szociális és kulturális deficitek leküzdése miatt erre szükség van, A művészetek gyakorlása segíti a személyiség szabad fejlődését, a kommunikációs készségeket és a szociális beilleszkedést, amely készségek fontosak a kreatív közösségi ember felnevelésében. Kiemelten fontosnak tartjuk az olyan programok folyamatos működtetését, amelyek elősegítik egymás elfogadását, érzékennyé tesznek egymás értékei iránt, és együttműködésre ösztönöznek. A MUS-E Támogatói Klub olyan magánszemélyeket szeretne megszólítani, akik örömmel tartoznak egy olyan szellemi közösséghez, amely közösség azonosulni tud a MUS-E program küldetésével, hitvallásával, alapvető értéknek tekinti célkitűzéseit, és szívesen osztozik a felelősségvállalásban is.

Hogyan lehet a MUS-E program klubtagjává válni?

A Klub tagjai szándéknyilatkozatot tesznek, amelyben minimum 1 évre elköteleződnek a MUS-E program támogatójaként és egyben vállalják, hogy ez alatt az időszak alatt legalább havi háromezer forinttal támogatják a programot; a támogatást a MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület számlájára átutalással befizetik. Ezt lehetséges évi egy összegben, vagy havonta, rendszeres átutalási megbízással fizetve. A MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület bankszámlaszáma: ERSTE Bank ? 11991281-06214191-10000001. Év végén a támogatásról adóigazolást állítunk ki, amely összeg az adóalapból leírható.

Müven exkluzív lehetőségekkel iár a MUS-E Támogatói Klubtagság? A klub tagjai nyomon kísérhetik a MUS-E programban résztvevő gyermekek fejlődését, előmenetelét: folyamatosan hírt adunk a MUS-E foglalkozásokról, illetve előzetes egyeztetést követően lehetőség van ellátogatni a MUS-E foglalkozásokra; a klub tagjai rendszeres tájékoztatást kapnak a MUS-E program kapcsolódó programjairól: a programban résztvevő osztályokról, a MUS-E művészekről, a nemzetközi program alakulásáról, projektekről; a klub tagjai lehetőséget kapnak egy nyitott művészeti tréningen való részvételre, amelyet a MUS-E művészei tartanak (felszabadító/ művészeti tréning felnőtteknek sok alkotással, játékkal, a MUS-E művészeti foglalkozások eszközeivel); évente több kulturális/közéleti esemény, ahova a klubtagok belépése ingyenes.

Mire fordítjuk a befolyt támogatást?

A Támogatói Klub támogatása további rászoruló gyermekek, osztályközösségek részvételét teszi lehetővé a MUS-E programban; a MUS-E programban résztvevő gyermekek számára további, az alapprogramon felüli, kulturális programokon való részvételre nyílik lehetőség; a befolyt összegből értékes kulturális/közéleti programok szerveződhetnek. A klub éves tevékenységéről pontos beszámolót készítünk klubtagjaink számára.

MUS-E programról röviden

A MUS-E (Musique -Europe) multikulturális mintaprogramot 1993-ban Yehudi Menuhin indította útjára, amelynek célja az elfogadásra, kreativitásra nevelés a művészetek által. Menuhin alapgondolata szerint a művészet és az iskola egymás kölcsönös gazdagításának az eszközévé válik oly módon, hogy az iskolákban hivatásos művészek autentikus módon olyan ismereteket és értékeket közvetítenek, amelyek által a gyermekek betekintést nyernek egy tágabb világba. A kisdiákok ezáltal olyan eszközökhöz jutnak, amelyek segítik tevékenységük kiszélesítését, aktív részvételüket a közösségi munkában, kreativitásuk kibontakozását, életminőségük javítását.

Lord Yehudi Menuhin, a neves hegedűművész és humanista gondolkodó 1993-ban létrehozta azt a művészeti-nevelési programot, amelynek a gyerekek, a pedagógusok és a művészek egyaránt résztvevői, célcsoportjai. A program az elit művészképzés helyett társadalmi célzatú, és a művészetek emberformáló erejét használja fel. Lényegének tekinti, hogy miközben az iskola nevelői az otthonosság és védettség légkörét biztosítják, a gyerekek a művészek révén olyan impulzusokat kapnak, amelyek érzékennyé teszi őket a külső világ különféle jelenségeinek befogadására, értelmezésére és újraértelmezésére, továbbgondolására.

A MUS-E program elsődleges célcsoportja a veszélyeztetett sorsú, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. A program az általános iskolák alsó tagozatos osztályaiban működik 6-tól 10 éves gyermekek részvételével. A célcsoportunkat tekintve a programunk résztvevői közt 40%-ban találhatóak veszélyeztetett sorsú, 80%-ban hátrányos-, vagy halmozottan hátrányos sorsú gyermekek, 40%-ban kisebbségi kultúrát képviselő, vagy éppenséggel súlyos viselkedészavarral, illetve segítséggel élő gyermekek. Jelenleg Magyarországon 7 város (Budapest, Győr, Debrecen, Tatabánya és Zalaegerszeg, Békéscsaba és Miskolc) 17 osztályában juthat el a gyerekekhez a program.

Ismerkedés a koncert

A magyar kulturális közélet meghatározó személyiségeinek kerekasztal beszélgetése után a büféasztaloknál folytatódott az ismerkedés, majd zenés összeállítás következett. Guessous Majda Mária és zenekara világzenei koncertet adott. Közreműködött: Guessous Majda Mária Junior Príma-díjas magyar-marokkói énekesnő, Boros Gerzson Dávid dobos és Barvich Iván fúvós hangszeres előadóművész. A magyarság és a nemzetköziség egyszerre védjegye a félig magyar félig marokkói énekesnő művészetének. Az autentikus népzene számára a természettel, a Teremtővel, a hagyományt őrző idősekkel, a gyermeki játékossággal, magával az emberi élettel való szerves kapcsolatot jelenti. Az eredendő jó művészi megfogalmazására törekszik a népek és kultúrák népdalkincsének tárházából merítve.

Szóljon hozzá!