ZETApress

hírportál

Fókuszban az idősödő társadalom

Az e-Befogadás éves jelentését hallgattuk meg a tegnapi sajtótájékoztatón, a Parlament Caféban. Az Inforum és a BME-Unesco ITTK (Információs Társadalom- és Trendkutató Központ) második alkalommal készítette el erről az éves jelentését, amely az információs társadalom megosztottságának csökkentésében elért eredményeket, eseményeket összegezte. Magyarországon most először készült tág fókuszú elemzés arról, hogy az 50 év felettiek miként használják az információs- és kommunikációs technológiai eszközöket.

Jelenleg közel négymillió 50 év feletti ember él Magyarországon, viszont e generációnak mindössze 16%-a részesül az információs társadalom előnyeiből. Ez felveti azokat a kérdéseket, hogy vajon elég gazdag-e Magyarország ahhoz, hogy lemondjon az aktív korú népesség nagyobbik feléről, és kirekessze őket az információs társadalomból? Van-e a társadalomnak joga arra, hogy az internet-korszakban csak a gyerekek, fiatalok, magasan képzettek, magas jövedelműek, városlakók előtt nyissa meg a digitális univerzumot, és az idősebbeket, távoli falvakban élőket, szegényebbeket, iskolázatlanabbakat kizárja ebből? Vajon helyes az, hogy e helyzet változtatásáért tevő szervezetek mindennapos pénzügyi gondokkal küzdenek?

Információs társadalomfejlődés integráció nélkül

A jelentés megállapítja: Magyarországon kritikus az idősebb generáció információs társadalomba való integrációja. Az információs társadalomból kirekesztettek aránya évenként csak kevesebb, mint 4 százalékponttal apad. A nyugdíjasoknak mindössze 4%-a, azaz körülbelül 75 ezer fő tekinthető rendszeres internetezőnek, ami nemzetközi összehasonlításban megdöbbentően alacsony arány. Az időskori internetezést befolyásoló tényezők között ki kell emelni a magasabb végzettséget, a gazdasági, szellemi aktivitást, a többszemélyes háztartást és a jövedelmet.

Drámai az a tény is, hogy a digitálisan írástudatlanok közel fele 60 éves, vagy annál idősebb, emellett 68 százalékuk inaktív. Meghökkentő, hogy a nyugdíjasoknak mindössze 3%-a vett részt valamilyen számítógépes képzésen, oktatáson az elmúlt 3 évben. Ennek oka nem a jelentkezők, hanem a képzőhelyek még mindig alacsony számában keresendő. Amikor Nemzeti Digitális Közmű kiépítését fontolgatja a kormány és a politikai erők, akkor nem lehet szó nélkül elmenni az igényfelkeltés, felnőttoktatás, a segítő szolgálatok (mentorálás) problematikája mellett. Be kell látni azt is, hogy 2-8 órás ismeretterjesztés e célcsoportnak felesleges pénzkidobás: alaposabb, nyugodtabb tempójú, közösségteremtést segítő oktatásra, fejlesztésre lenne szükség.

A digitális megosztottságból a digitális lehetőségekig

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy nincs technofóbia az idősek körében. Amennyiben használókká válnak, ugyanolyan hasznosnak ítélik az internet lehetőségeit, mint a fiatalok. A digitális világ különösen hasznos lehet számunkra a társadalmi részvétel, az önkifejezés, önérvényesítés szempontjából. Úgy véljük, hogy komoly egészségvédelem valósítható meg az internet-használó idősebbek körében: a frusztrációs hatások csökkenésével a pszichoszomatikus betegségek (és így a korai halálokok jelentős része) kialakulásának veszélye is csökken.

A kutatási eredményekből az is kiderül, hogy a tipikus 50 év fölötti hálózati polgár profilja nagyon hasonló az átlagos-tipikus internetező profiljához, azonban az életkorban előrehaladva a nagyobb városoktól távolodva csökken a gazdagok, felsőfokú végzettségűek, gazdaságilag és társadalmilag aktívak száma. Ezért a helyi közösségek, civil szervezetek, az állam és a piaci szereplők feladata, hogy azokat segítse, akiket (még) nem hajlandó fogyasztónak, a piac résztvevőjének tekinteni az IKT (és más) iparág, akikhez nem kopog be a gyerek vagy unoka, akiknek barátai nem mutatják meg az első kattintások mikéntjét.

A jelentés összességében megállapítja, hogy Magyarország is jó eséllyel érne el jelentős eredményeket a befogadó információs társadalom aktív eszközei ? például szélessávú infrastruktúra, e-közszolgáltatások, digitális írástudás, online szolgáltatások ? bővítése révén, melyek segítségével a magyar társadalom integrációs ereje is növelhető lenne, elő lehetne segíteni az esélyegyenlőség, a gazdasági aktivitás, a foglalkoztathatóság, mindezen keresztül pedig az életminőség növelését.

Az Inforum véleménye az, hogy az informatikára, mint a válságkezelés eszközére kell tekinteni. Az informatikai eszközök szélesebb körű használatával egyszerűsödne és gyorsulna a közigazgatás, versenyképesebbé válna a gazdasági termelés. Magyarországnak szélesebbre kell tárnia web-arcait, hogy az ország a külföldi turisták és befektetők számára is látható, a magyar vállalkozók számára pedig hasznot hajtó legyen.

Hangsúlyozza továbbá, hogy nem csupán erkölcsileg elfogadhatatlan Magyarország lakossága felének digitális leszakadása, de a magyar informatikai és távközlési iparág is szegényebb azzal, ha a négymillió potenciális fogyasztót nem szólítja meg. Válság idején ugyanis úgy lehet meg őrizni a társadalom tagjainak életminőségét, ha mind több szolgáltatást kaphatnak a legolcsóbb, tehát online módon, a jelenleginél még többen. Így bővülhet a távközlési, informatikai, média, oktatási piac is. Ehhez viszont iparági?civil?állami összefogásra van szükség. Az éves jelentés és egy pályázati kiírás itt érhető el.

Versenyben az idővel

Az 50 feletti korosztályok számára hozta létre az Inforum a portált, hogy oktatási anyagokkal, egymást támogató lehetőségekkel vértezze fel az idősebbeket az interneten. A portál lehetőséget nyújt bemutatkozásra, a hobbitársak keresésére, apróhirdetések közzétételére, újságok személyre szabott ?előfizetésére?. Mindenki publikálhatja digitális visszaemlékezéseit, amelyek között most versenyt hirdetünk: Versenyben az idővel címmel. Szeretnénk, ha a személyes történelmek publikálása nyomán még több figyelmet kapna az 50 feletti korosztály, és egyszerűbb lenne az (információs) társadalmi bevonásuk. Ezekkel az alkotásokkal, írások publikálásának lehetőségével szeretnénk aktivizálni az 50+-os korosztályt az internet minél szélesebb körű használatára.

A tegnap elindult Versenyben az idővel című digitális emlékkönyvíró versenyben azt kérjük a résztvevőktől, hogy életük szép, drámai, érdekes vagy csak a számukra fontos epizódjairól készítsék el visszaemlékezésüket. A beadott műveket történészekből, könyvtárosokból, irodalmárokból álló bizottság bírálja el. Nincs terjedelmi korlátozás, és bármilyen témában várjuk a saját írásokat, és az íráshoz kapcsolódó fotókat, képeket. A zsűri által legjobbnak ítélt munkákat nyereményekben részesítjük. A jelentkezők a regisztráció után helyezhetik el írásukat a digitális emlékkönyvben. Az alkotásokat május 30-ig lehet beadni, elbírálásuk júniusban a díjátadás júliusban történik.

Az 50plusz.NET portál

A portál a kezdő számítógép használók számára is érthető nyelven igyekszik széles körű információt nyújtani emberekről és informatikai és elektronikus eszközökről, azok kapcsolatáról. A portál lehetőséget nyújt az információszerzésen túl a tudás és a személyes értékek megosztására is. Minden felhasználó létrehozhat digitális visszaemlékezéseket, emlékkönyveket. Létrehoztunk egy ?Szívességbankot?, amibe bárki betehet, vagy kivehet onnan szükség szerint. Lehetőséget nyújtunk részletes bemutatkozásra, a hobbikhoz társak keresésére, apróhirdetések közzétételére, újságok személyre szabott előfizetésére. A portálhoz szívesen vennénk könyvtárak, könyvtárosok csatlakozását, mind véleményük kifejtése, mind rovatok szerkesztése céljából.

Szóljon hozzá!