ZETApress

hírportál

Szép magyar ének a boltokban

Énekelni, ha szeretsz, nagyon boldog lehetsz, mert az ének égi jó ? vallotta Luther Márton. Gondolatait Béres József: Szép magyar ének című most megjelent könyve kapcsán juttatta eszünkbe, amely gyermekdalokból, népdalokból, népies és zeneszerzői dalokból, illetve egyházi énekekből ölel fel egy csokorra valót. A dalszövegek és a jól énekelhető hangnemben írott kották mellett, az énekeket sok érdekes és hasznos információval, magyarázatokkal látta el a szerző. A könyv a dalok címét és a magyarázatokat angolul is tartalmazza.

Új arcáról ismerhettük meg Béres József doktort azon a könyvbemutatón, melyet március 19-én, éppen névnapján tartottak az Óbudai Társaskörben. A neves üzletember ? akit elsősorban a Béres cseppről és vitaminjairól nevezetes Béres Részvénytársaság elnökeként ismerünk ?, ezúttal egy daloskönyvvel lepett meg bennünket. A négyszáznál több éneket tartalmazó könyv azért született, hogy elvigye a családokba, baráti társaságokba, közösségekbe az éneklés csodálatos örömét. Annál is inkább, mert Béres József azt vallja, hogy mi, magyarok, gyönyörű népdalainkban, archaikus népi imáinkban, egyházi énekeinkben különlegesen gazdag örökség birtokosai vagyunk.

Joggal csodálkozhat bárki és teheti fel a kérdést: mit keres egy üzletember a népdalok, népénekek, egyházi énekek világában? Sajnos a mai modern világunk egyre kevésbé ismeri a valódi értékeket, nem ismerik elegen énekeinket, és még kevesebben ?élnek velük?. Lassacskán elfelejtődnek a jól ismert dallamok, kikopik az együtténeklés vidám szokása a családokban, a baráti társaságokban. Úgy gondolom, a mai gazdasági helyzetben pont e közösségek ereje segíthetné a nehézségek elviselését, a lelki és ezen keresztül a testi egészség megőrzését. Hiszem, hogy gazdag nemzeti zenekincsünk e darabkája minden magyar és a kultúránk iránt érdeklődő ember számára éppúgy tárháza a hasznos ismereteknek, mint forrása erőnek, jókedvnek, örömnek és szeretetnek ? mondta Béres József a bemutatón.

Megszólalt maga a könyv is: az ország legkiválóbb énekeseinek közreműködésével ?belelapoztunk? a különböző fejezetekbe. A fellépő énekesek: Agócs Gergely, Fábián Éva, Faragó Laura, Ferencz Éva, Heinczinger Miklós, Kállay Gábor, Kobzos Kiss Tamás, Lovász Irén, Tocsvay Béla, Bubnó Tamás és a Budapesti Énekes Iskola növendékei: a hatéves Molnár Lilla és a 12 éves Béres Merse. A 580 oldalas könyvben ? mely a nagyobb könyvesboltokban kapható ? 430 éneket találunk.

A szerző vallomása

Íme, a daloskönyv, a daloskönyvem, amit most nagy örömmel és szeretettel nyújtok át Önöknek. Hosszú ideig és nagy lelkesedéssel dolgoztam rajta, aprólékos munkát végeztem, nagy tudású, kiváló szakértők segítségét vettem igénybe, mert nagyon fontosnak éreztem, hogy jó minőségű, értékes, jól használható munka szülessen meg. Úgy hiszem, sokunknak van szükségünk egy ilyen összetett, széles kitekintésű gyűjteményre, mely meggyőződésem szerint értéket és szeretetet képes vinni mindennapjainkba ? mondta el a szerző a bemutatón.

Luther azt mondta: ?Énekelni, ha szeretsz, nagyon boldog lehetsz, mert az ének égi jó.? Magam ugyanígy vélekedem, jól tudom, hogy így van, mert én bizony nagyon szeretek énekelni. Választott hivatásom persze egészen más, semmi köze nincs ehhez. Végzettségemet tekintve vegyész vagyok, napi munkám az üzleti élethez köt. Nevemet elsősorban úgy, mint egy neves magyar gyógyszergyár felelős vezetőjét ismerik.

Joggal csodálkozhat bárki és teheti fel a kérdést: mit keres egy üzletember a népdalok, népénekek, egyházi énekek világában? Miért vállalkozik egy nem szakember dalgyűjtemény kiadására? Nos, több válaszom is van erre. Azért, mert hajt belülről valami, hogy megosszam az éneklés örömét másokkal is, azért, mert hiszem, hogy az ének valamiképpen tényleg égi jó. Abban is bizonyos vagyok, hogy mi, magyarok ebből az égi jóból gyönyörűséges népdalainkon, archaikus népi imáinkon, egyházi énekeinken keresztül többet is kaptunk másoknál. Gazdagságában kimeríthetetlen, kifejezésmódjában mélységes, lelkiségében szépséges a mi örökségünk.

Mégis, milyen szomorú, hogy a mai modern világunk nem ismeri ennek valódi értékét, nem ismerik elegen énekeinket, és még kevesebben élnek velük. Lassacskán elfelejtődnek a jól ismert dallamok, kikopik az együtt éneklés vidám szokása, ünnepeinken, köszöntőinkben legfeljebb bugyuta slágerdallamokra futja, s még jó, ha magyar nyelven. Összegyűjtöttem hát a számomra kedves dalokat, hogy megismerkedhessenek velük, a kották alapján könnyen megtanulhassák, vagy ha tudják, akkor biztatást kapjanak a könyvből arra, hogy minél többször énekeljék is.

A mi családunkban szoktunk énekelni. Magunk között vagy barátokkal, jókedvünkben vagy ünnepekkor. Van abban erő és szeretet, valahogy tényleg benne van a boldogság, bárki kipróbálhatja! Jó volna, ha minél többen és többek énekelnénk! Használják hát igaz örömükre ezt az én daloskönyvemet!

Béres József életútja

A Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem vegyész szakán 1977-ben szerzett diplomát. Tizenkét évig volt a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézetének munkatársa. 1981-ben egyetemi doktori, 1986-ban kandidátusi címet szerzett. 1982-1984 között másfél évet dolgozott az USA-ban. Több mint 40 tudományos dolgozata jelent meg. Az 1989-ben a Béres csepp saját gyártására és forgalmazására megalakuló Béres Export-Import Rt. tudományos igazgatója.

A Béres Holding alelnöki tisztsége mellett 2000-től a Béres Gyógyszergyár elnöke, majd édesapja halála után 2006-tól a Béres Holding elnöke. Tagja a Magyar Iparjogvédelmi Egyesületnek, a Magyar Tudományos Akadémia Mikroelem Kémiai Munkabizottságának. Az ELTE Természettudományi Karának szenátora, a Nagy Ferenc Alapítvány kurátora. A magyar gyógyszeriparban elért kimagasló eredményei, a népegészségügyben végzett munkája elismeréseként 2005-től a Szent György Lovagrend tiszteletbeli tagja, a Vitézi Rend tagja. 2005-ben munkáját a Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztjével ismerték el.

A Béres termékportfolió kifejlesztéséért az egészségvédelem és a prevenció területén végzett kimagasló kutató, ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége a Természetgyógyászatért-díjban részesítette. 2006-ban az Üzleti Etikai Díjjal tüntették ki. A díjat azok a hazai gazdasági szereplők kaphatják meg, akik a társadalmi felelősségvállalás gondolkodásmódján és környezetüket segítő cselekedeteken keresztül a társadalom felemelkedésén, jólétének növekedésén munkálkodnak.

2007-ben az Ernst and Young Az Év Üzletembere pályázatán érett, következetes és jól szem előtt tartott vezetéstechnikai elveiért Példakép Díjjal tüntették ki. Alapító tagja lett az Erdő Péter bíboros úr által alapított Prímási Borrendnek. 2007-ben útjára indította a Béres Egészség Hungarikum nemzeti egészségmegőrző és betegségmegelőző programot, melyet 2008-ban CSR Hungary-díjjal tüntettek ki, a Közös Felelősség kategóriában.

Szóljon hozzá!