ZETApress

hírportál

Bibóról Alexandránál

Bibó-breviárium címmel jelentek meg szemelvények Bibó István műveiből. Az október végén megjelent 208 oldalas könyvet Márton László író, a Bibó István közéleti társaság elnökségi tagja, Debreczeni József politológus, és ifjabb Bibó István mutatta be délelőtt a Nyugati téri Alexandra Könyvesház Pódiumán.

Ez a kötet a magyar politikai gondolkodás egyedülálló alakjának életművét idézi fel. A gondosan kiválogatott Bibó-írásokat a bennük komplex módon érvényesülő történeti, jogtudományi, politikai, etikai, szociológiai és szociálpszichológiai szemlélet teszi páratlanná.

Bibó István a XX. századi magyar politikai gondolkodás egyedülálló alakja. Elemzéseit a bennük komplex módon érvényesülő történeti jogtudományi, politikai, etikai, szociológiai és szociálpszichológiai szemlélet teszi páratlanná. A bibói szellemiség titkát mégis két dolog adja: az egyedülálló intellektuális és az egyedülálló morális minőség ? s a kettő elválaszthatatlan egysége.

A gondolkodását átható keresztyén ? egyben polgári és demokrata ? moralitás tudniillik cselekvési parancsként is szolgált Bibó számára. Ez emelte őt bizonyos helyzetekben magától értetődő természetességgel a hétköznapok szintje fölé, s tette olyan erkölcsi fenoménná, akinek a példáját honfitársai nemigen követhették ugyan, ám az mégis örök érvényűvé vált a nemzet számára. Érdemen felüli megtiszteltetés volt számomra elkészíteni ezt a válogatást, amelyből mindenki számára kiderülhet: Bibó legfontosabb gondolatai ma időszerűbbek, mint valaha ? írta a könyvet szerkesztő Debreczeni József a borítón.

Szóljon hozzá!