ZETApress

hírportál

Erdő Péter Jézusról

Erdő Péter bíboros-prímás október 13-án a római Santa Balbina-templomban járt. ? Eminenciás Uram! Milyen érzésekkel lépett be ebbe a templomba? ? kérdezte tőle Szarvas István a Szalézi-díj január 24-i átadásakor.

EP: Nagy örömmel, s mint aki hazamegy. Az embernek a címtemploma az sok szempontból nagyon fontos. Aztán ott rendszeresen szoktunk imádkozni is. Ha ott vagyok, akkor azok a munkatársak, akik minden nap délben odamennek imádkozni, s közben Magyarországért is imádkoznak, akkor azokkal együtt végezzük az imát, és azért külön jó érzés találkozni velük.

? Ez az év A családok éve. Mit jelent ez Önnek?

EP: A Püspöki Kar azért minősítette az idei esztendőt a család évének, mert úgy látjuk, hogy Magyarországon még az európai átlagnál is nagyobb a demográfiai válság és probléma. És a családoknak a szétzilálódása igen előrehaladott folyamat. Tehát mindenkinek, minden jó akaratú embernek össze kell fogni, hogy ezt a folyamatot megfordítsuk. Mert a család az nemcsak a gyerek születésének, a fizikai növekedésének a helyszíne, hanem ott tanuljuk meg az emberi szeretetnek a viselkedésmintáit, ott válunk a társadalom számára hasznos, közösségi, szolidáris emberekké, ott adjuk át a nyelvünket, a kultúránkat. Tehát, ha tetszik, lehet, hogy nyelvében él a nemzet, de ez a családokon keresztül hagyományozódik át. Tehát, valóban kritikus és nagyon fontos, hogy a családoknak a vállalása és nevelése az ne egy félelmetes feladatként jelentkezzen a fiatalok előtt, hanem lássák meg a szépségét, és érezzék meg, hogy az egész társadalom szolidáris velük, amikor családot alapítanak és meglettek.

? Ön beszédében is mondott egy nagyon érdekes gondolatot, amire különösképpen fölfigyeltem. Mert most van, ugye, az EU-elnökség. Hogy az EU-elnökségben is van az egyháznak komoly szerepe. Ugyanakkor komoly problémák is vannak. Épp olvastam az egyik egyházi újságban, hogy probléma van az EU-val. Kiadtak egy olyan naptárt, amiben nincsenek benne a keresztény ünnepek. A francia püspökség föl is emelte a szavát. Tehát, most mi mit tudunk csinálni az EU-elnökség során, hogy a kereszténység nagyobb súlyt kapjon az EU területén?

EP: Igen, a legelső kérdés az, hogy miért muszáj ilyen naptárakat kiadni? Másodszor, ha adnak ki naptárt, és abban a vallási ünnepeket felsorolják, tudniillik más vallásoknak az ünnepei benne voltak, csak pont a keresztényekét hagyták ki. Na, ez nem felel meg az Európai Unió kulturális azonosságának. Ez semmiképpen nem elfogadható. Tehát, adhatnak ki olyan civil naptárt, amiben semmi vallási ünnepet nem említenek. Volt erre példa Magyarországon is. Ez évben jelentek meg ilyen naptárak. Aki ezt óhajtja, az ezt használja. Dehogy az unió nevében, és az unió pénzéből egy olyan naptárat adjanak ki és terjesszenek, amiben sok vallásnak az ünnepei föl vannak tüntetve, csak a keresztény ünnepek maradnak ki, ez semmiképpen nem elfogadható.

? Az utolsó kérdésem most már. Őszentségének két könyve is meg fog jelenni. Jobban mondva, az egyik könyv A világ világossága. Egy interjúkötet, amit vele csináltak. A másik pedig a Názáreti Jézus második kötete. Az első kötet már megjelent. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a két kötet meg fog-e jelenni magyarul is?

EP: Természetesen igyekszünk minél hamarabb lefordítani ezeket. Az interjúkötetet én még csak németül kaptam meg, de hát, az is nagyon érdekes, mert az eredeti nyelvnek a frissessége… A szentatyának nagyon gazdag és szép stílusa van az anyanyelvén. Tehát ezért is élvezet őt olvasni. De hamarosan meglesz magyarul is. A Názáreti Jézus első kötete pedig már megjelent. Úgyhogy remélem, mielőbb megjelenik a második is majd.

? Ezzel kapcsolatos, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrral beszéltem. S volt nekem egy ilyen álmom. Azt mondta, hogy beszéljem meg Önnel is. Ez pedig az lenne, hogy szeretnék itt egy-két kérdést Őszentségének elküldeni a Vatikánba. Hogy, mit tetszik ehhez szólni? Elképzelhető-e ez?

EP: Attól függ, hogy ezek milyen jelegűek, mert a Szentatya azért igen ritkán ad interjút, és most is olyan újságíróval készült ez a kötet, akit ő nagyon régóta ismer, tehát messze azelőtt, hogy pápává választották, már találkoztak a nyolc-tizedik kötete. Tehát nem tudok jóslásba bocsátkozni, hogy ennek mi lesz az eredménye.

? Tetszene tudni segíteni? Mert két-három kérdést akkor el fogok juttatni. Még ha egy-két év múlva kapok választ rá, az sem gond. Az a fontos, hogy jöjjön valami válasz rá ? hogyha ezt nem tetszik badarságnak tartani.

EP: Az, hogy eljusson, az nem probléma. Csak a kérdés az, hogy vállalja-e a Szentatya, vagy nem.

Szóljon hozzá!