ZETApress

hírportál

Jézus a Könyvhéten

A Duna Kiadó a 82. Ünnepi Könyvhétre megjelenő számos érdekességét mutatta be a Művészetek Palotája Bohém éttermében. Ebből válogatott ki a fotómontázst készítő Lantai József a teljesség igénye nélkül néhány igazán figyelemfelkeltő kiadványt.

Jézus, egy építész fia volt! ? állítja sok vitát kavart Ki volt Jézus? ? című könyvében Dr. Adam Bradford, angol bibliakutató. A korábban orvosként dolgozó Bradford, félrefordítások sorát fedezte fel a Bibliában, majd a pszichológia tudományát alkalmazva elemezte Jézus szerepét. Állítása szerint Jézus elismert rabbi volt, egy középosztálybeli építész fia.

A Duna International Kiadó az Ünnepi könyvhétre jelenteti meg Kárpáti Ferenc, Kádár utolsó honvédelmi miniszterének könyvét is, melyben olyan katonai titkokat tár fel, mint amilyen egy nemzetek feletti hadsereg felállítása volt. A Kiadó ezen felül egy országos kampánnyal is követi az esemény szellemiségét, mellyel az olvasás szépségére, hasznosságára hívja fel a figyelmet.

A külföldön már sok vihart kavart Bradford: Ki volt Jézus című könyve valódi siker-várományos. Bradford kutatásai során olyan fordítási hibákat fedezett fel, ami alapvetően megváltoztathatja Jézusról alkotott képünket. Bradford szerint ugyanis Jézus nem egy asztalos, hanem egy sikeres, középosztályba tartozó, magas intelligenciájú építész fia volt.

A szerző Dr. Adam Bradford, korábban orvosként dolgozott, leírta következtetéseit, miután tanulmányozta és összehasonlította az eredeti görög és héber írásokat. Kutatásai során alkalmazta a pszichológia tudományát is, hogy így elemezze Jézus Bibliában leírt viselkedését és jellemét. A bibliai tudós, Dr. Adam Bradford Jézus úgynevezett hiányzó éveit (12-től 30 éves koráig) is megfejti. Álláspontja szerint vallási iskolában tanult és Júdea egyik legmagasabb rangú rabbijává vált.

A szerző úgy véli, hogy mindezeknek köszönhetően válhatott csak olyan erős és elfogadott személlyé, aki kritizálhatta az akkori zsidóság vezető rétegeit. És éppen ezzel magyarázható a zsidó vezetők gyűlölete Jézus irányában: sok időt és energiát fektettek a fiatalember képzésébe, aki később elhagyta őket. Dr. Bradford, hogy jobban megismerhesse Jézus személyét, először Krisztus apját, Józsefet kutatta.

A Biblia angol fordításában Józsefet, a just man (igaz ember) kifejezéssel írják le. Bradford azt állítja, hogy a man szót csak az angol fordításban használják, a görög szövegben nem szerepel. A just kifejezést kutatva, pedig arra a megállapításra jutott, hogy az inkább József társadalomban betöltött szerepére utal, leginkább arra, hogy egy olyan tudós ember lehetett, aki oktatta a Tórát és az igazságszolgáltatásban is szerepet vállalt.

Sok olyan kérdést tehetünk fel Jézusról, az emberről, amit nehéz megválaszolni. Mi lehetett Jézusban, ami annyira ingerelte a zsidóság vezető rétegeinek nagyon is eltérő csoportjait ? a farizeusokat (a zsidók törvényeinek elkötelezett tanítóit) csakúgy, mint a Heródes pártiakat (zsidókat, akik a pogány római hatalmat támogatták) ? hogy ezek akár szövetkezni is hajlandóak voltak ellene? Egy szigorúan irányított társadalomban, hogyan tehette meg Krisztus, hogy két alkalommal is kiűzze a Templomból a hivatalos pénzváltókat és az áldozati állatok árusait anélkül, hogy a templomőrség letartóztatta volna? Ki volt Jézus földi atyja, József, és milyen hatást fejtett ki élete Krisztuséra?A rendelkezésre álló adatok hiányossága sok szerzőt késztetett már arra, hogy maga álljon elő különféle elképzelésekkel Jézusról ? mármint az ?igaziról?. Lehetséges-e az azonban, hogy a Krisztus személyére vonatkozó tények, ha rejtve is, de mindig is ott voltak az evangéliumokban? ? olvashatjuk a szerző előszavában.

Kárpáti Kádárról

A Könyvhétre kiadott könyvek közül talán a legnagyobb érdeklődésre azonban a Kádár-korszak legutolsó honvédelmi minisztere, Kárpáti Ferenc: Puskalövés nélkül című műve számíthat. Kárpáti minisztersége alatt kezdődött meg a hadsereg depolitizálása, valamint nevéhez fűződik a honvédelem és a hadtudomány területén elért tudományos eredmények Stromfeld Aurél-díjjal történő elismerési rendjének kialakítása. A korszak átalakulását jelzi az is, hogy ebben az időben váltottak a hadseregben az elvtársról a bajtárs megszólításra is.

Az író szerteágazó és alapos munkával törekedett arra, hogy a sokszor a kulisszák mögött zajló történésekhez, eseményekhez kapcsolódó különösen fontos, akkor még titkosnak minősített információk feltárásával végre eltűnjenek a fehér foltok a rendszerváltás előtt utolsó évtized történelméből. Könyvében elmeséli, miként próbáltak meg a Varsói Szerződés katonai vezetői kivenni a politikai hatalmat Gorbacsov és a többi szocialista vezető kezéből. Mindent titkos részletet feltár a szovjetek által hazánkba telepített atomtöltetű rakétákról. A kötetben Kárpáti a krónikás hitelességével mesél a fegyverek helyszínéről, valamint a fellelhető irattári-levéltári dokumentumok, jegyzőkönyvek, sajtóközlemények hozzáértő feldolgozásával, biztosan alátámasztja a fegyverek őrzésének és elszállításának körülményeit is.

Szegő Bombasikere

A Prima Prissima-díjas interjú-király, Szegő András: Bombasiker című könyvében annak jár utána, mi lehet a siker titka. Mi a siker titka? ? tették fel ezerszer a kérdést sikeres embereknek. Az örök titok feltárásában olyan alanyok segítenek neki a riportkönyvében, akik a jelenkori könyvpiac legmeghatározóbb személyiségei. A keletkutató, tudományos fantasztikus regényíró Lőrincz L. László, a hazai populáris-ezoterikus irodalom legismertebb alakja Müller Péter, vagy éppen a fiatal, sikeres női írók közül Fejős Éva, Stahl Judit és Vass Virág tesznek kísérletek a titok feltárására. Szegő tíz különböző életutat mutat be, tíz különböző személyiségen keresztül, de egy közös van bennük: könyveik ott vannak a sikerlisták élén? Titok nincs: de kell hozzá munka, olykor kemény, olykor játszi könnyű munka, kell hozzá egy csipet szerencse, kitartás, emberi fogékonyság.

A nemzetközi szinten is elismert Ünnepi Könyvhét megrendezésének alapvető célja a ?könyvkrízis? megelőzése, a könyvek népszerűsítése, új olvasók szerzése volt. Ekkor valószínűleg nem is sejtették, hogy a 2011-re a könyvkrízis bekövetkezhet. A Duna International Kiadó éppen ezért is folytatja ezen a helyszínen is az olvasást népszerűsítő kampányát. Kutatások szerint ugyanis folyamatosan csökken azok száma, akik rendszeresen vesznek kezükbe könyvet; a tévénézés mellett már az internetezés és az újságolvasás is megelőzte az olvasást.

A Duna International Kiadó és a marosvásárhelyi Mentor Kiadó, ezért is indította el a Wass Alberttel az olvasás népszerűsítéséért elnevezésű kampányát, melynek kertében Magyarország egyik legnépszerűbb írójával, Wass Albert műveinek díszkiadásával és országos akcióval hívják fel a figyelmet az olvasás fontosságára. Az akcióval azoknak a magyar szerzőknek a népszerűsítését tűzték ki célul, akiket sokan azért nem ismernek, mert művük nem kötelező olvasmány. A kampány keretében holnap délután 16 órakor tartanak felolvasást lelkes diákokkal.

Az Ünnepi Könyvhétre a Kiadó a kampányon felül valódi könyv különlegességekkel is készült. Magyarország legelső magánkiadója megalakulásától követi a társadalmi változásokat és igényeket, valamint a piaci környezet és a versenyhelyzet alakulását. Ennek megfelelően olyan kiadványokkal várják az olvasókat, melyek valószínűleg igazi bestsellerek lesznek.

Szóljon hozzá!