ZETApress

hírportál

Sándor atyát ünnepeltük

Sebők Sándor, a fóti Szeplőtelen Fogantatás-templom plébánosa, regnumi atya, mesterkanonok vette át délelőtt a Parma fidei – Hit pajzsa-díjat, a kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerést a belvárosi Egyetemi Kisboldogasszony-templomban. Számos fotóink Egressy Rita felvételei.

Latorcai Csaba, a KTM parlamenti államtitkára, a díjazottat méltatva elmondta: Sebők Sándor, aki 1977-ben lett regnumi atya, sugározza Isten szeretetét a rábízottakra ott, ahová hivatása éppen szólítja. Az apostoli szeretet vezette a regnumosokat a bolsevik diktatúra idején is, miközben meg kellett élniük a Regnum Ház bezáratását, és a Regnum Marianum templom felrobbantását. – A szeretet tartotta meg és vezette azokat a regnumos atyákat és társaikat, akiket a bosszúszomjas kommunista hatalom hamis vádakkal háromszor is bíróság elé citált, hogy aztán nehéz börtönévekkel büntesse meg bátor hitvallásukat, példát statuálva az őket követőknek és a mellettük kitartóknak – hangoztatta az államtitkár.

Abban a templomban gyűltünk ma össze emlékezni, ünnepelni és közösen megtapasztalni Isten szeretetét, ahol az 1956-os forradalom leverését követően, a szomszédos egyetemi épületben harcoló, majd a kommunisták véres bosszúja elől bujkálni kényszerülő diákok menedéket találhattak az itt tanuló szeminaristák jóvoltából – tette hozzá emlékeztetve, hogy az Országgyűlés 2000. júniusban határozott arról: emléknapot szentel a kommunista diktatúra magyarországi áldozatainak tiszteletére, hogy mindaz a bűn és szenvedés, amelyet a bolsevik diktatúra jelentett, és amelynek a legóvatosabb becslések szerint is világszerte száz millió áldozata volt, soha többé ne ismétlődhessen meg.

Az államtitkár szerint az eltörlés kultúrája, az erőltetett lakosságcsere és a genderideológia képében a kommunista ideológia újra támadásban van. Ezért jó szem előtt tartani, hogy ennek a progresszívnek, azaz haladónak hazudott ideológiának az erőltetése szinte semmiben sem különbözik attól a keletről jött bolsevik ideológiától, amelynek nevében tűzzel, vassal irtottak keresztényeket, zsidókat, másként gondolkodókat, kis- és nagygazdákat, tudósokat, mérnököket, papokat és püspököket, ártatlanok millióit.

Ma a normalitás értékei ellen vívott háború folyik. Ez a szellemi kútmérgezés Nyugat-Európában már oda vezetett, hogy bíróságon kell megvédeni az igazát annak, aki a szentírás szavait tekinti zsinórmértéknek. A kereszténység minden körülmények között cselekvésre ösztönöz, manapság is, amikor háborúval, gazdasági nehézségekkel kell szembenézni, miközben a világ számos pontján keresztény testvéreinknek egyre dühödtebb üldöztetésben van részük.

Minket, magyarokat nem hagytak végleg elveszni azon honfitársaink, akik életük példájával, mintegy a hit pajzsaként, szilárdan védték és védik mind a mai napig nemzetünket, és álltak ellent azoknak a támadásoknak, amelyek létünkben oly sokszor fenyegettek bennünket. Azok a neves és névtelen hősök sem, akik a kommunista diktatúra idején vállalták legrosszabb esetben a halált, jobb esetben az emigrációt vagy a kitelepítést, az üldözést, az állandó megfigyelést, megfélemlítést – jelentette ki.

Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek laudációjában méltatta Sebők Sándor életét, a papi hivatás során mutatott elkötelezettségét, külön kiemelve a fiatalok nevelésében elért eredményeket. Nyári táborokba vitte a fiatalokat egy olyan időszakban, amikor a kommunista rendszer nem nézte jó szemmel az ifjúság számára keresztény szellemiségű programok szervezését – mondta az érsek felidézve, hogy újpesti plébánosként Sebők Sándornak fizikai bántalmazást is el kellett szenvednie.

Sebők Sándor köszönetet mondott a díj alapítóinak és az azt odaítélő kuratórium tagjainak, valamint Latorcai Csabának a méltató szavakért, Bábel Balázsnak a laudációjáért és minden regnumosnak, paptársainak és a híveknek is, akik végig-kísérték egyházi tevékenységét. A Hit pajzsa-díjat Sándor atya Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsektől és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetestől, a Hungary Helps jószolgálati nagykövetétől vette át.

A Hit pajzsa-díj eddigi díjazottjai:

2002. Bolberitz Pál professzor
2003. Olofsson Placid bencés szerzetes
2004. László Gábor, a Regnum Marianum papi közösségének akkor legidősebb tagja
2005. Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek
2006. Punk Gemma ciszterci apátnő
2007. Kerényi Lajos piarista szerzetes
2008. Bálint József jezsuita szerzetes
2009. Kuklay Antal körömi plébános
2010. Regőczi István atya
2011. Rédly Elemér, pápai prelátus, kanonok, győri plébános, a Győri Hittudományi Főiskola tanára
2012. Katona István atya, az Emmausz Katolikus Karizmatikus Közösség lelki vezetője
2013. Brusznyai József, nyugalmazott esperes, volt dunakeszi plébános
2014. Czike Imre János atya, ciszterci szerzetes
2015. Györgydeák Márton, a Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia plébánosa
2016 Balás Béla, a Kaposvári egyházmegye püspöke
2017. Pásztor Győző kanonok, Dabas-sári plébános
2018 Hargitai Anna M. Magna SDR nővér, a Szent Margit Gimnázium rendi igazgatóhelyettese
2019. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes
2020. Imre Margit Ágota OSBM nővér, volt bazilita tartományfőnök, az első görögkatolikus díjazott
2021 Magyar Pálos Rend (hat legidősebb tagja: Borsos János József, Botfai József Levente, Imre János Csanád, Temesvári Károly Benedek, Tölgyes Tibor Kálmán, Udvarnoky László István) és Jakab Gábor Kolozsvár-kerekdombi plébános
2022. Kontra Éva testvér, a Magyarok Nagyasszonya Társaság első általános elöljárója és Tamás József romániai magyar katolikus püspök
2023. Pavlics István kanonok, Jánosháza nyugdíjas plébánosa és Marosi István atya, a beregszászi Dr. Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ vezetője
2024. Sebők Sándor atya

A Parma fidei – Hit pajzsa-díjat 2002-ben alapította Horváth Béla volt MDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz. Az elismeréssel járó díjat idén Miletics Katalin Janka éremművész, bencés obláta készítette. Az ünnepelt plébános emellett a Parma fidei – Hit pajzsa-díj Alapítványtól egy, a Nógrád vármegyei Erdőkürtön élő pálos apácák készítette új miseruhát is kapott. A díjat olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik minden évben oda, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz.

Szóljon hozzá!