ZETApress

hírportál

Püspökszentelés a bazilikában

Szentatyánk Ferenc pápa egy hónappal ezelőtt, február 3-án, Szent Balázs vértanú püspök napján Esztergom-budapesti segédpüspöknek nevezte ki Martos Levente Balázs atyát, a Központi Szeminárium rektorát. Szentelése ma 10 órakor kezdődött a belvárosi Szent István-bazilikában. A Hit Pajzsa-díjátadón épp egy hete méltatta a Vas vármegyei kitüntetettet a Párbeszéd Házában.

Balázs atya 1973. november 18-án született Szombathelyen. 1992-ben érettségizett az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban és még abban az évben jelentkezett a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékei közé. Teológiai tanulmányait 1992 és 1994 között a budapesti Központi Szeminárium növendékeként kezdte, majd főpásztora 1994-ben Rómába küldte tanulni. 1998-ban Szombathelyen szentelték pappá. 2000-ben a Pápai Biblikus Intézetben biblikus szaklicenciát szerzett.

2000 és 2007 között káplán és hitoktató, illetve teológiai tanár volt Szombathelyen. 2002-ben doktori fokozatot szerzett. 2002 és 2007 között a győri szemináriumban, 2008 és 2013 között a szombathelyi és szegedi hittudományi főiskolákon is tanított. 2010-ben a PPKE Hittudományi Karán biblikus témából habilitált.

2013-tól 2018-ig prefektus a győri szemináriumban. 2014-től a Pápai Biblikus Bizottság tagja. 2018-tól püspöki referens, majd egyetemi lelkész és templomigazgató. 2019-től a Központi Papnevelő Intézet rektora és a PPKE Hittudományi Karának egyetemi magántanára, 2022-től a Bibliai Nyelvek Tanszékének tanszékvezetője nyilvános rendkívüli egyetemi tanári minőségben.

A papnevelésben és tanításban töltött évek alatt is kiegészítette papi működését a lelkipásztori tevékenység. Győri évei alatt bekapcsolódott a kórházi beteglátogatásba és a fogyatékkal élők lelki gondozásába is. Püspöki jelmondata: Veritatem diligis (Zsolt 50, 8) – Te az igazságot kedveled (Zsolt 51,8). Főpásztori munkájához Isten áldását kérjük!

Szóljon hozzá!