ZETApress

hírportál

Körvonalazódó magyar egység az EU borpiaci rendtartásának reformjáról

Tabajdi Csabának, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetőjének, az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának főtagjának kezdeményezésére és szervezésében május 5-én, pénteken Budapesten találkoztak a magyar szőlész- és borászszakma képviselői. Az informális találkozó témája az Európai Unió nemrég megkezdődött borpiaci reform-folyamata volt, amelynek során az uniós borrendtartás megújítására kerülhet sor az elkövetkezendő időszakban.

Az egyeztetésen részt vettek a szakmai és termelői szervezetek, így a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Borakadémia, a Magyar Borok Háza, a Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetsége, a Vindependent, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, a Magyar Bormarketing Kht. képviselői, és a borvidékek termelői, valamint a kormányzat részéről Nagy Sándor, a Miniszterelnöki Hivatal vidékfejlesztésért felelős politikai államtitkára, és Vajda László, az FVM főcsoportfőnöke.

Tabajdi Csaba bevezetőjében hangsúlyozta, hogy az uniós borrendtartás reformjára a fogyasztás csökkenése, az újvilági bortermelők által támasztott verseny következtében az európai és benne a magyar pozíciók romlása miatt van szükség. A jelenlegi rendszer nem alkalmas a problémák megoldására, így Magyarország egy mélyreható reformban érdekelt. A reformnak egy piacorientált, versenyképes termelés irányába kell elmozdítania az európai szőlő- és bortermelést.

Tabajdi Csaba elmondta, hogy az egyeztetés célja a közös magyar álláspont kialakítási folyamatának megkezdése volt. Ez azért is sürgető, mert az Európai Bizottság már júniusban közzéteszi előzetes álláspontját, így ha azt mi magyarok érdemben, a saját érdekeinknek megfelelően akarjuk befolyásolni már ebben meghatározó kezdeti szakaszban, akkor egyeztetett ötleteinket, elképzeléseinket mihamarabb el kell juttatnunk a Bizottságnak.

Tabajdi Csaba nagy előrelépésként értékelte, hogy a találkozón egyetértés született a reform fő kérdéseiben, irányaiban. Így abban, hogy az uniós költségvetési támogatásokat a szerkezetátalakítás, és a marketing, a promóció javára kell növelni, a borrendtartáson belüli belső átcsoportosításokkal. A lepárlási támogatások közül a krízislepárlása szükség van, valamint csökkenő mértékben, de a melléktermékek kötelező lepárlására is, míg a szeszesital piacot támogató lepárlás érdemi csökkentésére, és a kettős hasznosítású fajták lepárlási támogatásának teljes megszüntetésére van szükség. A szerkezetátalakítás keretében a résztvevők egyetértettek a zöldszüret támogatásának megteremtésében, és az ideiglenes kivágási támogatások lehetővé tételében, valamint a mustsűrítmény támogatásában. Egyetértés született a közösségi marketing szerepének erősítése, a termelői szervezetek szerepének növelése és a borkategóriák fő kérdéseiben is (ez utóbbiban két nagy kategóriát kellene megkülönböztetni, a földrajzi árujelzővel ellátott és az egyéb borok kategóriáját).

A résztvevők kitértek arra, hogy nagy szükség van a OIV keretében remélhetőleg jövőre elfogadandó egységes bordefinícióra, amely a résztvevők szerint azzal is járna, hogy a jelenlegi uniós szabályozásban szereplő zónarendszer elveszti relevanciáját.

Egy lényegi kérdésben nem született egyetértés, hogy a jelenlegi telepítési kvótarendszer maradjon-e, vagy kerüljön megszűntetésre.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy két- és többoldalú egyeztetésre van szükség az európai borpiaci meghatározó szereplőivel, így különösen a francia, olasz, spanyol, portugál, görög és német termelőkkel, és szervezeteikkel.

Egyetértés volt abban is, hogy az európai bortermelés 80%-át adó négy tagállam (Franciaország, Spanyolország, Portugália, és Olaszország) reformálláspontját tükröző levélre reagálni kell, megjelölve, hogy miben értünk velük egyet, és miben kívánunk mélyrehatóbb, határozottabb reformot.

A fő kérdésekben a találkozón kialakult egyetértés alapján kidolgozásra kerül egy előzetes magyar álláspont tervezet. Tabajdi Csaba zárszavában nagy előrelépésként, közös sikerként értékelte a találkozót, amelynek eredményeképpen megszülethet az első közös magyar álláspont-tervezet az EU borpiaci reformja kapcsán.

Szóljon hozzá!