ZETApress

hírportál

Bajnai az ünnepen is dolgozott

Bajnai Gordon miniszterelnök külön megbeszélést folytatott a Vasfüggöny lebontásának 20. évfordulója kapcsán rendezett megemlékezési ünnepségeken résztvevő több magasrangú vendéggel. A miniszterelnök találkozott az ünnepségeken résztvevő amerikai kongresszusi delegációval. A találkozón David Price, a kongresszusi delegáció vezetője átadta Bajnai Gordonnak Barack Obama amerikai elnök levelét.

A találkozó során a felek ? egyebek mellett ? értékelték a két ország kapcsolatait, véleményt cseréltek a közel-keleti békefolyamatról, valamint a világgazdasági és pénzügyi válságról, illetve az arra adott európai és magyar válaszokról. Az amerikai delegáció nagyra értékelte a NATO műveletekhez adott magyar hozzájárulást.

Bajnai Gordon a nap folyamán találkozott az Európai Unió elnökségét képviselő cseh miniszterelnökkel, Ján Fischerrel. A magyar miniszterelnök együttérzését fejezte ki a közép- és észak-morvaországi régiókat sújtó árvízben elhunyt áldozatok miatt, és felajánlotta az esetleg szükségessé váló magyar segítséget. A két kormányfő áttekintette az Európai Unió aktuális kérdéseit, valamint az energiaügyi együttműködés lehetőségeit.

A miniszterelnök megbeszélést folytatott Günter Verheugennel, az Európai Bizottság alelnökével, aki nagyra értékelte és ha helyes irányba tartónak nevezte a magyar kormány válságkezelő intézkedéseit ? tudatta a Kormányszóvivői Iroda.

Az ünnepi parlamenti konferencia ?89-es felszólalói

Németh Miklós: 1989. márciusában magyar kormányfőként arról tájékoztatta Gorbacsov szovjet államfőt, hogy korszerűsítés helyett Magyarország lebontja a Keletet és a Nyugatot elválasztó vasfüggönyt. Ezt követően a kormány döntött a bontási munkálatokról, és június 27-én a magyar és az osztrák külügyminiszter részvételével sor került a szögesdrót szimbolikus átvágására. Németh Miklós vezetésével folytak a magyar-német kormányfői megbeszélések, majd az 1989. szeptember 10-ei magyar-osztrák határnyitást lehetővé tevő magyar kormánydöntés is ezek eredményeképpen született meg.

Horst Teltschik: Helmut Kohl külpolitikai főtanácsadója. A bizalmas tárgyalások aktív részvevőjeként meghatározó szerepe volt a szövetségi német kormány nemzetközi kapcsolatainak alakításában, a magyar-német együttműködés újrafogalmazásában. 1989-ben fontos szerepet játszott az NDK-menekültek ügyében folytatott magyar-NSZK kormányközi egyeztetésekben. Máig szoros szálak fűzik Magyarországhoz.

Horváth István: közgazdász, Magyarország bécsi nagykövete. 1984-91 között Magyarország bonni nagyköveteként meghatározó módon járult hozzá a két ország közötti kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséhez. 1989-ben aktív részese volt a magyar-NSZK-osztrák együttműködésnek, így közel hatvanezer menekült hagyhatta el az NDK-t Magyarországon és Ausztrián keresztül. Számos magas magyar és német kitüntetés birtokosa.

Kovács László: 2004 óta az Európai Bizottság adó- és vámügyi biztosa. A Németh-kormány külügyi államtitkáraként közreműködött a határnyitással kapcsolatos 1989-es magyar kormányzati döntések meghozatalában és a vasfüggöny lebontásában, valamint az NDK-beli menekültek segítésében is. A rendszerváltás után a parlament külügyi bizottságának elnökeként, majd a Horn- és a Medgyessy-kormány külügyminisztereként, részt vett a szomszédos országokkal kötött alapszerződések kidolgozásában, továbbá a NATO- és az EU-csatlakozás előkészítésében. Utóbbi aláírására külügyminisztersége idején került sor.

Robert Breitner Czuma: 1989-ben a Magyarországról eltávozott első keletnémet menekültek egyike, aki a személyes kockázatot is vállalva, a szabadság útjának választásával mutatott példát honfitársainak.

Wolfgang Schüssel: osztrák szövetségi kancellárként, külügyminiszterként, továbbá számos miniszteri, illetőleg pártpolitikai tisztség betöltőjeként a jószomszédi viszony kialakítása, a magyar-osztrák kapcsolatok erősítése vezette, annak érdekében, hogy a két ország között partneri együttélés valósulhasson meg. 1989-ben a magyarországi keletnémet menekültekkel kapcsolatos intézkedések támogatója volt.

Paul Lendvai: professzor, újságíró, az Európai Szemle Alapítvány kuratóriumának elnöke. 1973-tól az Europäische Rundschau főszerkesztője és társkiadója. A nyolcvanas évek végén az osztrák rádió intendánsa, az Osztrák TV Europastudio című politikai vitaműsorának vezető szerkesztője, majd a tévé és a rádió kommentátora és nemzetközi konzulense. Magyarok című műve Európában évek óta fontos információs forrásnak számít hazánkról. Magas osztrák és nemzetközi kitüntetések, köztük a magyar Corvinus-díj birtokosa.

Nicolaus Koch: 1989-ben fiatal osztrák tisztként a burgenlandi-magyar határtérségben látta el feladatát. Közreműködött a keletnémet menekültek ausztriai fogadásában és rendezett továbbutaztatásában. A magyar-osztrák kapcsolatok fejlesztésének aktív résztvevője. Burgenland vezérőrnagyi rangban szolgálatot teljesítő rendőrfőnökeként hosszú évek óta sokat tesz az osztrák-magyar rendőrség határokon átívelő közös, eredményes munkájáért.

Szóljon hozzá!