ZETApress

hírportál

Összefogás határok nélkül

A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC), a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért és az Europrosperitas 2010 Alapítvány szervezésében több hazai és nemzetközi szakértő Szentendrére utazott, hogy közösen áttekintsék a határokon átívelő környezetvédelem és energiatakarékosság perspektíváit, lehetőségeit. A rendezvényt Nada Lazic, a Vajdasági Tartományi Kormány Tartományi Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési miniszter helyettese; Schmuck Erzsébet, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára és Bonifertné Szigeti Márta, a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ igazgatója nyitották meg.

Korunk nagy kihívása a környezetvédelem és az energiatakarékosság. Az Európai közösséget létrehozó szerződés előírja a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítását és a környezetvédelmi követelményeket beilleszti a közösségi politikába. A szentendrei találkozó célja, hogy felhívja a közép-európai határmenti térségeinek figyelmét ezekre az elvárásokra, megoldásokra. A rendezvény alkalmat nyújtott arra, hogy a résztvevők ? vállalkozók, civilek, önkormányzati döntéshozók, kutatók ? közösen tekintsék át Európa határ menti régióinak erőfeszítéseit, kezdeményezéseit, kihívásait e két fontos célkitűzéssel kapcsolatban és első kézből ismerhessék meg Európa legsikeresebb határokon átívelő környezetvédelemmel és energiahatékonysággal foglalkozó projektjeinek ?titkait?.

A nap folyamán, a rendezvényen több nemzetközi és hazai előadó előadása hangzott el. SCHMUCK Erzsébet, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (Magyarország) titkára az Európai Unió fenntarthatósági és energiatakarékossági politikáját mutatta be; Aleksandra NOVICOVA, a Közép-Európai Egyetem Környezetvédelmi tanszékének éghajlatkutatója a határokon átnyúló energiaszektorokról tartott előadást. Ezt követően a KÖVET Egyesület (Magyarország) által kiírt Európai Energiabajnokság 2007-2008-as évi ünnepélyes eredményhirdetésére és díjátadójára került sor.

Az Europrosperitas 2010 Alapítvány egy politikai pártoktól független civil kezdeményezés. 2005 végén indították útjára Budapesten azzal a céllal, hogy széles társadalmi összefogás és párbeszéd eszközeivel felgyorsítsa a lisszaboni célok megvalósítását a magyar határ menti övezetben. Az Alapítvány olyan ?közszféra-magánszféra partnerség? mintát követ, mely átszeli a határokat, erősíti a nemzetközi együttműködést, a népek közötti bizalmat, az egymásrautaltság szellemiségének megértését. A határokon átnyúló fejlesztési együttműködések intézményesítése révén a köz- és magánérdekek minden eddiginél erősebb összefogásával az Europrosperitas 2010 Alapítvány stabil alapokat óhajt biztosítani az EU által megfogalmazott lisszaboni stratégiai célok megvalósításához.

Szóljon hozzá!