ZETApress

hírportál

Sólyom László Székelyföldön

Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke Székelyföldi látogatásának keretén belül szombaton meglátogatta ? a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által az elmúlt években, több mint négyszázmillió forintért felújított és kibővített ? csíkszentmártoni Gyermekközpontot – tudtuk meg sajtószolgálatuktól.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és Hargita Megye Tanácsa között, május 22-én kötött szerződés értelmében, a Gyermekközpontot a Gyermekmentő a megyének ajándékozta; az ingatlan 25 éven keresztül csak a szerződésben meghatározott gyermek-egészségügyi és gyermekvédelmi célokra működtethető. A szerződés telekkönyvi bejegyzését igazoló dokumentumot Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke vette át tegnap Hargita Megye Tanácsa Elnökétől.

A ?90-es években életveszélyessé nyilvánított épületet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat teljesen felújította és új szárnyak építésével a korábbi alapterületének több, mint négyszeresére bővítette. Az így létrejött több mint 1800 m2-es épületkomplexumban öt különböző intézmény működik, és remélhetőleg rövidesen a hatodik intézmény is megnyílik. Köztársasági elnök urat a Gyermekközpontnál Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke várta és mutatta meg neki az épületben működő intézeteket.

Csíkszentmárton önkormányzata (a megyén keresztül) ajándékba kapta a Gyermekközpontban üzemeltetett községi óvodát és a számítógépes klubbot. A Magyar Köztársaság Elnöke találkozott az óvónőkkel és az iskola igazgatójával, illetve megtekintette a számítógépes klubtermet.

A Csibész Alapítvány a Gyermekközpontban Leányanya Otthont, valamint Napközit működtet óvodás- és iskoláskorú gyermekek részére, a napközi azoknak a szülőknek nyújt nélkülözhetetlen segítséget, akik csak késő délután vagy este tudják gyermekeiket hazavinni. Sólyom László a Leányanya Otthonban olyan anyákkal és gyermekekkel találkozott, akik az utcáról kerülhettek biztonságos, kultúrált környezetbe.

Mindezek mellett az intézményben kapott helyet, a Hargita Megyei Sürgősségi Kórház kihelyezett részlegeként, egy Korai Fejlesztő Központ, mely a látogatáson különösen nagy hangsúlyt kapott, köszönhetően annak, hogy ez lesz a régió első ilyen jellegű intézete, ezzel hiánypótló szerepet töltve be Székelyföld egészségügyi intézményeinek sorában.

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Csíkszentmártoni Gyermekközpont

A Korai Fejlesztő Központban nem csak gyermek-szakorvosi rendelő, hanem logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztőszobák, gyógytornára alkalmas gyógytornaszobák, valamint hidroterápiához szükséges gyógy- illetve fejlesztő medence is található. A Korai Fejlesztő Központ megnyitására három-négyezer gyermek vár Székelyföld területén, és várhatóan Székelyföld területén kívülről is érkeznek majd fejlesztésre, terápiára gyermekek.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kötelezettségvállalása nem szűnik meg az épület átadásával. A Megyei Közegészségügyi Igazgatósággal, illetve a Hargita Megyei Kórházzal kötött megállapodás értelmében a Szolgálat öt éven keresztül képzi és továbbképzi a Központ munkatársait és a munkában közreműködő orvosokat, egészségügyi dolgozókat Székelyföldön, Magyarországon, valamint Németországban. A Korai Fejlesztő Központhoz tartozik egy nővérszálló is, amely a Korai Fejlesztő Központban dolgozó szakszemélyzet számára biztosít szállást.

Végül, de nem utolsó sorban Sólyom László meglátogatta a csíkszentmártoni Önkéntes Tűzoltóság bázisát, mely az épület egyik szárnyában kapott helyet. Megtekintette a tűzoltó szertárat, illetve a tűzoltóautót, amit ? egy korábbi, nagy kárt okozó csíkszentmártoni tűzeset után néhány hónappal ? a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat adományozott a településnek.

A Csíkszentmártoni Gyermekközpont építése és adományozása a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 18 évvel ezelőtt elkezdett romániai egészségügyi programjának egyik része. A Szolgálat, közel 60 önkéntes orvosának bevonásával, Nagyváradtól Bákó megyéig vizsgálja, kezeli a romániai gyermekeket, együttműködve a román Egészségügyi Minisztériummal, az Orvos-kollégiummal, és a helybeli orvosokkal. Az egészségügyi program keretén belül Csíkszentmárton és a környező falvak különös hangsúlyt kapnak, mivel ez az a terület, amely kapcsán a Nemzetközi Gyermekmenő Szolgálat 1993-ban aláírta első együttműködési szerződését a román Egészségügyi Minisztériummal.

Az együttműködés keretén belül 14 évvel ezelőtt Csíkszentmártonban és a környező falvakban nem csak a gyermekek vizsgálata és gyógyítása kezdődött meg, hanem egészségnevelése is. Ennek a munkának köszönhetően ezekben a falvakban a 12 év alatti gyermekeknek jobb a fogazata, szinte minden gyermeknek megfelelő szemüvege van és a hallássérült gyermekek rendelkeznek a szükséges hallókészülékekkel. Az önkéntes orvosok áldozatkész munkájának eredménye már most érzékelhető és várhatóan évről évre mérhetőbb lesz a munka eredménye.

Sólyom László és kísérete elutazván Csíkszentmártonból ma Edvi Péterrel közösen megtekinti többek között a gyimesbükki iskola épülő tornatermét és a már elkészült számítógépes oktatótermét, valamint könyvtárát, melyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat épített Gyimesbükk önkormányzatával közösen.

Szóljon hozzá!