ZETApress

hírportál

Magyar tag a bizottságban

Vass Ádám személyében magyar tagja is van az Innovatív Gyógyászati Kezdeményezés (Innovative Medicine Initiative ? IMI) Tudományos Bizottságának. A kezdeményezés célja az európai gyógyszeripar versenyképességének javítása valamint olyan új eszközök kialakítása, melyek biztonságosabb és hatékonyabb gyógyszerek fejlesztését teszi lehetővé.

A kezdeményezés az innovatív gyógyászat európai technológiai platformból jött létre, mely kutatás- fejlesztési prioritásokat, cselekvési terveket fogalmazott meg stratégiailag fontos területeken. Stratégiai kutatási menetrend került kialakításra a gyógyszeripari szövetségek európai szervezetének (EFPIA) kutatási igazgatói csoportjának bevonásával. Ezáltal egy egyedülálló partnerség jött létre az Európai Unió (EU) és az EFPIA között annak érdekében, hogy Európa vezető szerephez jusson a biomedicinák területén és dinamikus tudományos környezet jöjjön létre Európában e tudományterületen.

A kezdeményezés révén hat év alatt kétmilliárd euró fordítható célzottan gyógyszeripari kutatásra. Ezen összeg felét, mintegy egymilliárd eurót a gyógyszeripari szövetségek európai szervezete valamint ezen szervezet kutatás- alapú nagy gyógyszeripari vállalatai biztosítják, míg másik fele a 7-ik keretprogram egészségügy prioritásának költségvetéséből kerül elkülönítésre. E program keretén belül az akadémiai, egyetemi és ipari kutatóhelyek, szabályozó hatóságok és forgalmazók közösen valósítanak meg kutatási projekteket.

Az IMI keretében olyan társadalmi és gazdasági kihívásokra keresik a válaszokat, mint pl. a neurodegeneratív betegségek, diabetes elleni küzdelem, pszichiátria betegségek gyógyításához szükségek új eszközök kifejlesztése.Az IMI Tudományos Bizottságának 15 tagja az akadémiai és ipari szféra, betegszervezetek illetve szabályozó hatóságok képviselőiből áll. A tagok 3 évre kerültek kinevezésre, akiknek mandátuma újabb 2 évre megújítható. A Tudományos Bizottságnak két kelet-közép-európai tagja van és Vass Ádám az egyetlen, aki mint ipari képviselő vesz részt Kelet-Közép-Európából ezen Bizottság munkájában.

Vass Ádám jelenleg a Richter Gedeon NyRt. vezető kutatási tanácsadója, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos és Gyógyszerésztudományi Centrumának oktatója. Számos magyar és nemzetközi gyógyszerészeti társaság tagja, illetve tisztségviselője. 1998-2002-ig Pharmacogenetics című szaklap szerkesztőségi bizottságának tagja volt. Vass Ádám tagsága azért is bír különös jelentőséggel, mert ezen Tudományos Bizottság az, mely meghatározza az IMI tudományos prioritásait, pályázati felhívások témáit.

Szóljon hozzá!