ZETApress

hírportál

Brüsszeli energiák

Február 28-án, hétfőn tartják az Európai Unió Közlekedés, Távközlés és Energia Tanácsának 3072. ülését, melyet Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter elnököl Brüsszelben ? tudatta az NFM Kommunikációs Főosztálya.

A magyar elnökség legfontosabb célja az elnökségi programban foglalt menetrend szerint folytatni a munkát, figyelemmel a február 4-i Európai Tanácson elhatározott feladatok végrehajtására is. Az ülés napirendi pontjai a következők lesznek:

Az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet tervezete (REMIT). A résztvevők a tanácsülésen megvitatják az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet tervezetének (REMIT) előrehaladásáról szóló jelentést.

Az Európai Unió belső energia- és földgázpiacát egyre nagyobb fokú liberalizáció jellemzi, ezzel párhuzamosan pedig az összekapcsolódás mértéke is egyre jelentősebb. Következésképpen a földgáz és a villamos energia termelésének, szállításának, árszínvonalának és kereskedelmének határokon átnyúló hatásai is egyre markánsabban jelennek meg, nem beszélve a földgáz és a villamos energia piacával összefüggő pénzügyi eszközök használatáról. Ez pedig óhatatlanul azzal jár, hogy az említett piacokon egyre fokozódik a visszaélések és a manipulációk kockázata is.

A pénzügyi eszközökkel összefüggő piaci visszaélésekről és manipulációkról a piaci visszaélésről szóló irányelv (a 2003/6/EK irányelv), valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (a 2004/39/EK irányelv) általánosságban már rendelkezik. A Bizottság az előzetes konzultációk alapján készítette el a földgáz és a villamos energia nagykereskedelmi piacára vonatkozó javaslatát. A tervezet olyan általános szabályokat tartalmaz, amelyek a piaci visszaélések és manipulációk megelőzését és az érintett piac ilyen szempontú ellenőrzését teszik lehetővé.

Az Európai Tanács február 4-i ülését követő lépések és a március 25-i ülés előkészítéséhez való hozzájárulás ? tanácsi következtetések elfogadása. A napirendi pont keretében a miniszterek az Európai Tanács iránymutatásaira építve a jövőbeni energiapolitika irányait alapvetően meghatározó tanácsi következtetéseket fogadnak el az Európai Bizottság Energia 2020 Stratégia és az Infrastruktúra prioritások 2020-ig és azon túl című közleményeiről.

A magyar elnökség sikereként könyvelhető el, hogy valamennyi tagállam egyetértését bíró következtetések szerepelnek napirenden. A következtetések az uniós energiapolitika legaktuálisabb kérdéseiben fogalmaznak meg iránymutatásokat az uniós szereplők számára. Így a belső energiapiac további kiteljesítése, az energiahatékonyság kérdésköre, infrastruktúra, alacsony szén-dioxid kibocsátású energiatechnológiákkal kapcsolatos innováció, energiaforrások és energiatermelés, hosszú-távú kilátások, energiaügyi külkapcsolatok.

Az Európai Szemeszterben érintett tanácsi formációkkal összhangban az Energia Tanács felméri az előrehaladás folyamatát a kiemelt energetikai célokról. Az EU 2010 júniusában elfogadta az Európa 2020 stratégiát, azt a hosszú távú jövőképre épülő, összehangolt és átfogó reformprogramot, amelynek célja, hogy segítse Európát abban, hogy a globális gazdasági és pénzügyi válságból megerősödve tudjon kilábalni. Szintén ekkor vezették be az ?európai szemeszter? koncepcióját is, amely a makrogazdaság-politikai fejleményeket és a strukturális reformokat ötvözi.

Az ?európai szemeszter? minden év első félévében az az időszak, amelynek során egybevetik a stabilitási és növekedési paktum, valamint az Európa 2020 stratégia keretében benyújtott tagállami jelentéseket, továbbá politikai iránymutatást nyújtanak és ajánlásokat fogalmaznak meg a tagállamok számára még nemzeti költségvetéseik véglegesítését megelőzően. Ez várhatóan erősíteni fogja az EU-ban a gazdaságpolitikai koordináció és felügyelet ex ante dimenzióját, lehetővé téve az uniós szintű közös menetrend és a tagállami szintű, testre szabott intézkedések előnyeinek az ötvözését.

Az EU ezáltal időben le tudja vonni a nemzeti fejlemények tanulságait, a tagállamok pedig beépíthetik az európai perspektívát és iránymutatást a következő évre szóló nemzeti szakpolitikáikba. Az Energia Tanácson a miniszterek eszmecserét folytatnak az Európai Szemeszter energia ágazatbeli összefüggéseiről, ezzel hozzájárulnak magához a szemeszterhez és a tavaszi Európai tanács előkészítéséhez.

Az Egyéb napirendi pontokban a Bizottság bemutatja a Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladásról szóló közleményét, valamint Günther Oettinger uniós biztos tájékoztatást nyújt a Déli Gázfolyosóval kapcsolatos legújabb fejleményekről és a továbbhaladás lehetséges irányáról. Az ülés élőben idekattintva követhető.

Szóljon hozzá!