ZETApress

hírportál

Kezek az EU-elnökségért

Új hangok hallatszanak a nemzetközi fejlesztésben. A HAND Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség magyar EU elnökséghez kapcsolódó programja mutatkozott be a mai konferencián, a Hotel Marriott báltermében.

Idén Magyarország először tölti be az Európai Uniós soros elnöki tisztségét. Ez a történelmi lehetőség kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a nemzetközi fejlesztés terén aktív civil szervezeteket tömörítő szervezet, a HAND Szövetség az elnökséghez kapcsolódó szintén féléves programja révén elősegítse a Magyarországon még mindig új jelenségnek számító nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) köztudatba kerülését, és a kapcsolódó politikai elképzelések és gyakorlatok megerősítését.

Az elnökségi félév folyamán alapvető célunk egy közös platform létrehozása, melynek keretén belül a fejlesztési területen dolgozó magyar és új tag-államokbeli civil szervezetek megvitathatják a rendszerváltás folyamataival kapcsolatos tapasztalataikat, megoszthatják a nemzetközi fejlesztés területén belül meglévő sajátos nézőpontjaikat, és az általuk hozzáadott értéket.

Ezen a projekten keresztül a HAND és tagszervezetei, valamint nemzetközi partnerei elsősorban a különböző szakpolitikai elképzelések koherenciájához, és a jelenlegi, a nemzetközi fejlesztés hatékonyságával kapcsolatos európai szintű vita érveihez szeretnének hozzájárulni, többek között az uniós külpolitikával (Keleti Partnerség), a strukturált párbeszéddel (structured dialogue on develpoment), a millenniumi fejlesztési célokhoz köthető gyorsító keretrendszerrel (MDG acceleration framework), a civil szervezetek és a segélyezés hatékonyságával (CSO and aid effectiveness) kapcsolatos témakörökben.

A HAND és tagszervezetei az elnökségi program során olyan, egymással összefüggő tevékenységek sorát fogják előkészíteni és felvonultatni, amelyek a fent említett célok közül egyet vagy többet támogatnak, erősítve ezáltal a fejlesztési együttműködést Magyarországon, és segítve az új tagállamok tapasztalatainak előtérbe helyezését és integrálását azért, hogy a fejlesztési együttműködés európai szinten még hatékonyabb legyen. Az elnökségi program középpontjában három fő tematikus terület áll, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a nemzetközi fejlesztés terén feltárt igényekhez és kihívásokhoz.

I. Több és jobb támogatás: a kihívások leküzdése az új adományozó országokban. A támogatás hatékonyságának, és a civil szervezetek fejlesztési hatékonyságának javítása Magyarországon és az új tagállamokban.

Magyarországnak és a többi új tagállamnak speciális kihívásokkal kell szembenézniük ahhoz, hogy több és jobb támogatás nyújtása mellett tudják elkötelezni magukat, és a HAND szeretné őket segíteni ezeknek a nehézségeknek a leküzdésében. A kihívások közé tartozik az intézményi kapacitás hiánya – mind a kormány, mind a civil szervezetek körében -, a költségvetési források hiánya, és az a tény, hogy a nemzetközi fejlesztés témája hátulra került a kormányzati prioritások listáján, ami a nyilvánosság téma iránti érdektelenségével is magyarázható. A HAND elnökségi programja ezen nehézségek feloldását célzó tevékenységek széles skáláját kínálja.

II. Az átalakulás tapasztalatai: fejlesztés az innováción és társadalmi részvételen keresztül: az átalakulás tapasztalatainak megosztása a keleti partnerség országaival, valamint Közép- és Kelet-Európa (CEE régió) tapasztalatinak beépítése a strukturált párbeszédbe, és más európai folyamatokba.

Bár az előző elnökségek alatt sokszor kerültek szóba az új tagállamok egyedülálló tapasztalatai, a valóságban ezek a beszámolók sajnos sokszor az általánosságok szintjén maradtak. A HAND szeretné tovább vizsgálni a Magyarország és a többi új tagállam által, a fejlesztési együttműködéshez hozzáadott értékét, különösen azok hatását a civil társadalom, és a civil szervezetek és a kormány közötti kapcsolat fejlődésére. A HAND tagjai szerint ezek a tapasztalatok rendkívül fontosak ahhoz, hogy az uniós előcsatlakozás, szomszédságpolitika és a keleti partnerség országainak demokratikus fejlődését hatékonyan segíteni lehessen.

III. Segítség ott, ahol arra legnagyobb a szükség: A Millenniumi Fejlesztési Célok fontosságára való figyelemfelhívás, és Magyarországon egy, a legkevésbé fejlett országokkal (LDC) kapcsolatos, az EU és a nemzetközi LDC stratégiákkal összhangban lévő LDC stratégia kidolgozásának támogatása.

Mivel egy új adományozó országról van szó, a nemzetközi fejlesztés témaköre sem a döntéshozók, sem a nyilvánosság körében nem jól pozicionált kérdéskör. Ezért valóban szükséges felhívni a figyelmet a millenniumi fejlesztési célok fontosságára, és arra, hogy az emberek miként segíthetik a célok elérését.

Az egyik módja ennek az önkéntesség segítése, amelynek kultúrája szintén kevésbé fejlett Magyarországon, különösképpen a nemzetközi fejlesztés területén. Másrészt a fiatal nemzedék oktatásán át vezet az út, nekik úgy kell felnőniük, hogy nagyobb tudatossággal bírnak ezekben a kérdésekben. A HAND tevékenyégével szeretné elősegíteni, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos oktatás (globális nevelés) egyre inkább teret nyerjen Magyarországon.

A HAND azt is nagyon fontosnak tartja, hogy a döntéshozóknak átadja a legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatos ismereteket, és segítse őket a megfelelő fejlesztési stratégia kialakításában, különösen Afrikával kapcsolatban. A programmal kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek Balogh Rékától, a Szövetség munkatársától az email-címen, vagy a +36-70/397-8637 mobilszámon. Az elnökségi program során állandóan frissített tartalmak lesznek elérhetőek a program honlapján, mely a mai konferencián került hivatalosan bemutatásra.

Szóljon hozzá!