ZETApress

hírportál

Európai nyilatkozat

Európában nem fog győzni az antikommunizmus! Európa kommunista és munkáspártjai a tőkés politikai és szellemi diktatúra újabb megnyilvánulása ellen tiltakoznak ? tudtuk meg a Magyar Kommunista Munkáspárttól.

Az európai tőke mindent be akar tiltani, ami kötődik a szocializmus évtizedeihez, a kommunista és munkáspártok mai harcához. Teszik ezt azért, mert félnek a kommunisták harcától, félnek attól, hogy az emberek nemcsak az Akropoliszt foglalják el, de a városokat, falvakat is, s nem csak Görögországban, hanem mindenütt Európában. Ha a tőkések tervei sikerülnek, nem csak a cselekedeteinket korlátozzák törvényekkel, de még gondolnunk sem szabad azt, amit akarunk. A kommunista pártok ilyen korlátozására legutóbb 1936-ban került sor, amikor a fasiszta Németország és a militarista Japán megegyeztek, hogy felszámolják a kommunista mozgalmat. Ébresztő! Már itt tartunk?

Európában nem fog győzni az antikommunizmus! Európa kommunista és munkáspártjai közös nyilatkozatukban elítélik Bulgária, Litvánia, Lettország, Magyarország, Románia és Csehország külügyminisztereinek provokatív és felháborító kezdeményezését, melyben azt követelik az Európai Uniótól, hogy az EU területén vezesse be azoknak a jogi üldözését, akik nem fogadják el a történelem újraírására és a kommunisták, illetve a kommunizmus kriminalizálására irányuló kampányokat.

Veszélyes törekvés általánossá tenni a jogi üldözést és egyéb olyan intézkedéseket, melyek már több EU-tagállamban a gyakorlatban életbe léptek. Ezek az intézkedések azok ellen irányulnak, akik nem fogadják el a szocialista építés történelmi tapasztalatainak rágalmazását, akik harcolnak az ellen, hogy semmissé tegyék a kommunisták részvételét a társadalmi jogokért folytatott európai harcban, és akik elutasítják a II. Világháború történelmének torzítását és a kommunizmus és fasizmus elfogadhatatlan egyenlővé tételét.

Nem véletlen, hogy ezt a kezdeményezést akkor akarják végigvinni, amikor a munkásosztály és a társadalom széles rétegeinek harca erősödik. A munkások elleni támadások kéz a kézben járnak az antikommunista intézkedésekkel. E támadások célkeresztjében a kommunisták állnak, hiszen ők járnak élen ebben a küzdelemben, s nem csak azért, hogy ne a munkások viseljék a kapitalizmus válságának terheit, hanem azért is, mert a kommunisták kínálják az egyetlen igazi megoldást a kapitalista barbarizmus ellen. Az uralkodó osztály tökéletesen tisztában van a kapitalista rendszer zsákutcáival és kibékíthetetlen ellentéteivel, s ezért fokozza az üldözéseit és fenyegetéseit. De akármilyen méreteket is öltsenek ezek a fenyegetések, nem akadályozhatják meg a társadalmi fejlődés kérlelhetetlen törvényeinek érvényesülését, és azt a felismerést, hogy a tőke hatalmának eltörlése szükségszerű. Nem tudja megakadályozni a munkásosztály szervezettségének megerősödését, és a tömegek harcának fejlődését a szocializmusért és a kommunizmusért.

Határozottan kijelentjük, hogy a burzsoázia antikommunista tervei kudarcba fognak fulladni. Az eszménk felsőbbrendűsége és a munkásosztály igaz ügye a legdurvább intézkedéseken is képes áttörni. Még eltökéltebb és rendíthetetlen szellemben folytatjuk a harcot, hogy legyőzzük a nagytőke emberellenes hatalmát. Az antikommunista hisztériakeltés nem fogja becsapni a munkásosztályt és a társadalmi erőket, akik átélik a munkanélküliséget, a társadalmi biztonság és a munkajogok felborulását, magát a barbár kapitalizmust.

Felhívást intézünk minden demokratikus, haladó és antiimperialista erőhöz, hogy csatlakozzon harcunkhoz az antikommunizmus ellen, egy harchoz, ami közvetlenül kapcsolódik a harchoz a munka-, és társadalmi jogokért, és társadalmi igazságosságért, egy kizsákmányolás nélküli világért ? mondják az európai kommunista és munkáspártok.

A nyilatkozatot eddig aláíró pártok

Azerbajdzsán Kommunista Pártja, Belarusz Kommunista Pártja, Belga Munkáspárt, Bolgár Kommunisták Pártja, Bulgária Kommunista Pártja, Dánia Kommunista Pártja, Ciprusi Dolgozó Emberek Haladó Pártja (AKEL), Észtország Kommunista Pártja, Finnország Kommunista Pártja, Görögország Kommunista Pártja, Hollandia Új Kommunista Pártja, Horvátország Szocialista Munkáspártja, Írország Kommunista Pártja, Írország Munkáspártja, Jugoszlávia Új Kommunista Pártja, Kazahsztán Kommunista Pártja, Kommunista Párt Dániában, Oroszország, Kommunista Pártok Uniója (SZKP), Szerbiai Kommunisták Pártja, Lengyelország Kommunista Pártja, Lettország Szocialista Pártja, Luxemburg Kommunista Pártja, Macedónia Kommunista Pártja, Magyar Kommunista Munkáspárt, Málta Kommunista Pártja, Nagy-Britannia Kommunista Pártja, Nagy-Britannia Új Kommunista Pártja, Német Kommunista Párt (DKP), Norvégia Kommunista Pártja, Olasz Kommunisták Pártja, Orosz Föderáció Kommunista Pártja, Oroszország Kommunista Munkáspártja ? Kommunisták Forradalmi Pártja, Örményország Kommunista Pártja, Portugál Kommunista Párt, Román Kommunista Párt, Spanyolország Népeinek Kommunista Pártja, Svédország Kommunista Pártja, Szlovákia Kommunista Pártja, Szovjetunió Kommunista Pártja, Törökország Kommunista Pártja, Ukrajna Kommunista Pártja és Ukrajna Kommunistáinak Uniója.

Szóljon hozzá!