ZETApress

hírportál

Model European Parliament

VI. Nemzeti Ülését tartja mától jövő szerdáig az Európai Parlamentet modellező Diákparlament. A MEP mozgalom egy holland középiskolai tanárnő kezdeményezésére indult és néhány év alatt nemzetközi méretűvé szélesedett az a mozgalom, amely az Európai Parlament kívánja közelebb hozni a középiskolás korosztályhoz. A Model European Parliament (MEP) nevű nemzetközi projekt lényege, hogy középiskolás tanulók egy hétre Európai parlamenti képviselőkké válnak, s az igazi Parlament munkájához hasonló módon (bizottsági munkával és plenáris ülésen elfogadott határozatokkal) közelítenek meg olyan problémákat, amelyek az Európai Unió polgárait érintik.

Az idei témák között a környezetvédelem, emberi jogok, a tömegmédia, az uniós borreform éppúgy szerepel, mint pl. az űrkutatás vagy a közös EU-haderő fejlesztésének kérdései. Ahhoz, hogy ezt a munkát jól végezzék, a diákoknak természetesen meg kell ismerniük az európai integráció történetét és intézményeit, az egyes tagállamok és tagjelölt országok sajátosságait, olykor eltérő érdekeit. Ráadásul mindezt képviselni is kell, méghozzá az integrációs intézményekben megszokott szabályok és szokások szerint.

A munka során a diákok teljesen önállóak, önmagukért felelnek: a tanárok a vita tartalmi részébe egyáltalán nem szólhatnak bele; az üléseket diákok vezetik, a határozatokat ők fogalmazzák stb. Azok a diákok, akik a nemzeti üléseken jól szerepelnek, bekerülhetnek az egyes országok nemzeti küldöttségébe, s immár saját országuk képviselőiként vehetnek részt az angol munkanyelvű nemzetközi üléseken.

A MEP ülésein jól felkészült diákok komolyan vitatkoznak számukra fontos kérdésekről, s mindeközben természetesen jobban megismerik a képviselt országot, a politikai munka természetét és technikáját éppúgy, mint magukat és társaikat. A projekt pedagógiai haszna nem a konkrét ország vagy probléma megismerése. A résztvevők megtanulnak érvelni, kompromisszumokat kötni, a másik fél érdekeit figyelembe venni ? csupa olyan készségük fejlődik, amelyet a hagyományos iskolai oktatás alig ér el. A MEP-ülések hagyományosan kemény munkával, de jó hangulatban telnek, ahol új ismeretségek és barátságok is születnek.

A MEP Magyarországon

Magyarországról 2003, a program indulása óta tíz jó hírű gimnázium évente összesen mintegy 110 tanulója vesz részt ebben a projektben, ahol minden iskola egy országot képvisel. A nemzetközi, illetve interregionális ülések magyar csapata közülük kerül majd ki. A résztvevő iskolák és a VI. Nemzeti Ülésen képviselt országok:

  • Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Budapest: Nagy-Britannia
  • ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, Budapest: Észtország
  • Ferences Gimnázium, Szentendre: Írország
  • Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc: Finnország
  • Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr: Franciaország
  • Leöwey Klára Gimnázium, Pécs: Spanyolország
  • SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged: Olaszország
  • Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár: Magyarország
  • Thomas Mann Gymnasium, Budapest: Németország
  • Varga Katalin Gimnázium, Szolnok: Hollandia

A nemzeti ülésekre évenként más városban kerül sor (2003: Budapest, 2004: Szolnok, 2005: Győr, 2006: Szentendre, 2007: Miskolc). Ilyenkor egy-egy város, ill. iskola látja vendégül a résztvevőket: a diákokat általában családoknál helyezik el. Az ünnepélyes megnyitó rendezvényre és a plenáris ülésekre a városházán kerül sor, míg a bizottsági munka és a szerda esti záró fogadás a vendéglátó iskola termeiben zajlik. Idén ez a XII. Cinege úti Thomas Mann Gymnasium lesz.

A projekt szervezője: Diákok Egy Felelős Társadalomért Alapítvány

Az alapítvány azért jött létre, hogy erősítse a középiskolás korosztály társadalmi és politikai felelősségtudatát, a politikai kultúra fejlesztését. Az Alapítványt 2007-ben alapította Dr. Spéder Zoltán. Az DFT Alapítvány számára székhelyet és infrastruktúrát a Budapesti Német Iskola Alapítvány biztosít. Az alapítvány munkáját a Felügyelő bizottság tagjai támogatják. Tagok: Dr. Herbst Árpád, Dr. Spéder Zoltán, Dr. Stumpf István, Dr. Szájer József és Dr. Schmidt Mária.

Az Alapítványt három fős kuratórium vezeti. A kurátorok gimnáziumi tanárok, akik már évek óta társadalmi munkában tevékenykednek hasonló célokért. Az Alapítvány kizárólag közhasznú tevékenységet folytat.

Célunk, hogy szerepjáték útján, szimulációs formában lebonyolított diákrendezvények szervezése révén hozzájáruljunk az európai, illetve a magyar kultúrával, politikával, gazdasággal és joggal kapcsolatos tudás terjesztéséhez, a politikai kultúra fejlesztéséhez. A cél érdekében az Alapítvány több magyarországi iskolával működni együtt. További célunk, hogy megismertessük a fiatalokkal a politikai munka természetét, a szakpolitikába való bepillantás, politikai intézmények látogatása segítségével.

Ösztönözni kívánjuk a középiskolás korosztály társadalmi felelősségvállalását. Keressük a közösségi célokért tevékenyen fellépő fiatalokat, támogatni kívánjuk tevékenységüket. A diákok számára mindez a szimulációs projektekben való közreműködést, adott esetben magyar és uniós politikai intézmények látogatását, a szakpolitikai munka megismerését, egy előterjesztés útjának végigkövetését jelenti. A felkészítő tanároknak továbbképzések szervezését, az operatív munka egy részének átvállalását kívánjuk segítségként nyújtani.

A DFT Alapítvány természetesen minden anyagi támogatást is köszönettel fogad, azonban más természetű segítségért is hálásak vagyunk. Diákrendezvényeinket mindig szimulációs formában, egyfajta szerepjáték keretében valósítjuk meg. Ezek megszervezéséhez és lebonyolításához minden segítséget örömmel fogadunk: a helyszín biztosítása, technikai (pl. nyomdai) szolgáltatások, a diákoknak és kísérőiknek szállás, ellátás, konferencia-anyagok kedvezményes igénybe vétele, stb. Számlaszámunk: 11600006-00000000-24907705.

Szóljon hozzá!