ZETApress

hírportál

Gratulál a L’Oréal

Két korábbi díjazottjának gratulál a L’Oréal a Nobel-díjhoz. Karikó Katalin 2022-ben, Anne L’Huillier 2021-ben kapta a L’Oréal-UNESCO A nőkért és a tudományért elismerést – tudatták sajtósaik.

Karikó Katalin professzor, a L’Oréal-UNESCO A nőkért és a tudományért 2022-es nemzetközi díjazottja orvosi, a 2021-es nyertes, Anne L’Huillier professzor pedig fizikai Nobel-díjat kapott a héten, így a L’Oréal Alapítvány korábbi díjazottjai közül már heten kapták meg a tudományos világ legnagyobb elismerését. Karikó Katalin biokémia-professzort a Covid-19 elleni mRNS- vakcinatechnológia kifejlesztéséért, míg Anne L’Huillier atomfizika professzort az anyagban lévő elektronok dinamikájának tanulmányozására szolgáló attoszekundumos fényimpulzusokat létrehozó kísérleti módszereiért ismerték el.

A nők még ma sincsenek a megfelelő módon képviselve a tudományos világban, hiszen világszerte a kutatók mindössze 33,3%-a nő, akik ráadásul gyakran ütköznek nehézségekbe karrierjük és a megérdemelt elismerés elnyeréséhez vezető út során. A Nobel-díjak 1901-es létrehozása óta összesen 640 tudós kapott díjat fizikai, kémiai vagy orvosi munkájáért, köztük azonban csupán 26 nő.

A L’Oréal Alapítvány életében újabb mérföldkő történt, amelyhez szívből gratulálok Karikó Katalin és Anne L’Huillier professzoroknak. Az elkövetkező évek döntő jelentőségűek lesznek az emberiség jövője szempontjából. Társadalmainknak szembe kell néznie a ránk váró kihívásokkal, amelyhez minden női és a férfi tehetségre egyaránt szükségük lesz. A mai fiatal kutatónőknek a holnap Nobel-díjasaivá kell válniuk, akadályok és eltérő bánásmód nélkül – mondta Alexandra Palt, a L’Oréal Alapítvány vezérigazgatója.

A héten Karikó Katalinnak és Anne L’Huillier-nek ítélt díjjal hétre emelkedett azoknak a korábbi L’Oréal-UNESCO A nőkért és a tudományért nemzetközi díjazottaknak száma, akik később Nobel-díjat kaptak. Miután a korábbi években Christiane Nüsslein-Volhard (orvosi Nobel-díj 1995-ben), Ada Yonath (kémiai Nobel-díj 2009-ben), Elizabeth H. Blackburn (orvosi Nobel-díj 2009-ben), Emmanuelle Charpentier (kémiai Nobel-díj 2020-ban) és Jennifer A. Doudna (kémiai Nobel-díj 2020-ban) nyerte el a nemes kitüntetést.

A L’Oréal Alapítványról

A L’Oréal Alapítvány kiemelten támogatja és bíztatja a nőket, hogy önmaguk alakítsák jövőjüket és formálják a társadalmukat, mindezt úgy, hogy közben három fő területre összpontosítanak: tudományos kutatás, inkluzív szépségápolás és klímavédelem. A L’Oréal-UNESCO For Women in Science program 1998 óta azon dolgozik, hogy minél több tudósnő számára biztosítson lehetőséget arra, hogy leküzdjék karrierútjuk során felmerülő akadályokat és részt vegyenek korunk nagy kihívásainak megoldásában, mindannyiunk javára. A program 25 éve több mint 110 ország több mint 4100 női kutatóját támogatta, jutalmazva a tudományos kiválóságokat és ösztönözve a nők fiatalabb generációit a tudományos pályára lépésben.

A L’Oréal Alapítvány hitvallása, hogy a szépség hozzájárul az élet újjáépítésének folyamatához, ezért olyan ingyenes szépség- és wellness-kezelésekkel segíti a kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket önbecsülésük javítása érdekében. Emellett azt is lehetővé teszi a hátrányos helyzetű nők számára, hogy a szépségápolással kapcsolatos szakképzés révén munkalehetőséghez jussanak. A program kezdete óta évente átlagosan mintegy 16 ezer ember jut hozzá ezekhez az ingyenes kezelésekhez, és több mint 35 ezer ember vett részt szakmai szépségápolási képzésben.

A nőknek nap mint nap szembe kell nézniük a nemek közötti tartós megkülönböztetésből és egyenlőtlenségekből adódó problémákkal, amiket tovább súlyosbít az éghajlatváltozással kapcsolatos döntéshozatalból való kirekesztés.  A L’Oréal Alapítvány The Women and Climate programja különösen azokat a nőket támogatja, akik éghajlat-politikai projekteket dolgoznak ki a sürgős éghajlati válság kezelésére, és felhívják a figyelmet a nemek közötti egyenlőségre érzékeny klímamegoldások fontosságára.

Az UNESCO-ról

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete az 1945-ös megalakulása óta azon dolgozik, hogy megteremtse a civilizációk, kultúrák és népek közötti, a közös értékek tiszteletén alapuló párbeszéd feltételeit. Az UNESCO küldetése, hogy az oktatás, a tudomány, a kultúra, a kommunikáció és az információ területén szerzett egyedülálló szakértelmével hozzájáruljon a béke építéséhez, a szegénység felszámolásához, a fenntartható fejlődéshez és a kultúrák közötti párbeszédhez. A szervezetnek két globális prioritása van: Afrika és a nemek közötti egyenlőség. Az UNESCO az ENSZ egyetlen olyan szakosított szervezete, amely a tudományok területén külön megbízatással rendelkezik, amit a rövidítésében szereplő S-betű szimbolizál.

Tudományokkal kapcsolatos programjain keresztül az UNESCO hozzájárul az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításához, segíti a fejlődő országokat tudományos és technikai kapacitásaik kiépítésében, és támogatja a tagállamokat a tudománypolitikák és tudományos programok, valamint a helyi és őshonos tudásrendszereket integráló hatékony közpolitikák kidolgozására irányuló erőfeszítéseikben. Az UNESCO előmozdítja a tudományos kutatást és szakértelmet a fejlődő országokban. A szervezet számos kormányközi programot vezet az édesvízi, óceáni és szárazföldi erőforrások fenntartható kezelésével, a biológiai sokféleség megőrzésével, valamint a tudomány felhasználásával az éghajlatváltozás kezelésére és a katasztrófakockázat csökkentésére.

Szóljon hozzá!