ZETApress

hírportál

Különleges gazdasági övezetek

Lengyelország Nagykövetsége, ezen belül a Kereskedelemfejlesztési és Beruházás-ösztönzési Osztály Marcin Sowa tanácsos vezetésével nagy figyelmet fordít a lengyel és magyar kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésére ? tudta meg Rozs Borbála.

Ez évben már a harmadik olyan konferenciát tartották, ahol bemutatkozott Lengyelország adott régiója, gazdasági övezete. A mostani tanácskozáskor a Különleges Gazdasági Övezetek (SSE) kaptak lehetőséget erre. Megtudhattuk, hogy minden ilyen övezet Lengyelországnak egy közigazgatásilag is elkülönített területét képezi, amelynek rendeltetése a legsokoldalúbb gazdasági tevékenység kibontakoztatása és a kedvező körülmények megteremtése. Ezeken a területeken a vállalkozók adókedvezményeket kapnak.

További előnyt jelent még, hogy tevékenységüket speciálisan előkészített, közművesített területeken kezdhetik meg. Itt koncentrálódnak erőforrások és eszközök. Így a lengyel régiók ezen területein gyorsított növekedés. A munkanélküliség csökken és gazdaság versenyképességének növekszik. Különösen odafigyelnek a gazdasági tevékenységek elindítására az SSE területén.

Erre az engedélyt az adott övezet igazgatósága adja ki. Ezután pedig segítséget nyújtanak a beruházási folyamatban is, például a helyi hatóságokkal vagy az országos közigazgatási szervekkel való kapcsolatteremtés megkönnyítésével, többek között a beruházáshoz szükséges földterület megvásárlása ügyében is.

Amiért létrehozták a Speciális Gazdasági Övezeteket, azt így foglalhatjuk össze: a lengyel régiók fejlődésének meggyorsítása, az új műszaki és technológiai megoldások behozatala és fejlesztése a nemzetgazdaságban, a termékek és szolgáltatások versenyképességének növelése, a felszámolt ipari létesítmények vagyontárgyainak és infrastruktúrájának újrahasznosítása, új munkahelyek teremtése.

A Speciális Gazdasági Övezet (SSE) Lengyelországnak egy közigazgatásilag elkülönített területét képezik, amelyek kedvező körülmények teremtenek a gazdasági tevékenység folytatásához. Ezek a régiók speciális, kedvezményes adózás alá esnek, ahol a vállalkozó a tevékenységét speciálisan előkészített területen kezdheti meg, és azt jövedelemadó fizetése nélkül folytathatja.

Ha a vállalkozó egy SSE területén való beruházás mellett dönt, jövedelme, amelyet annak területén folytatott gazdasági tevékenységből szerez, mentesül a jövedelmi adó (a jogi személyek által fizetett CIT, vagy a természetes személyek által fizetett PIT) megfizetésének kötelezettsége alól, a gazdasági tevékenység folytatásának jogi formájától függően). Az előnyök, amelyhez a vállalkozók jutnak: adómentesség (CIT, vagy PIT), a beruházás számára teljesen előkészített telkek versenyképes áron, térítésmentes segítségnyújtás a beruházással kapcsolatos ügyintézés során, ingatlanadó alóli felmentés (egyes településeken).

Az SSE területén nyújtott jövedelemadó alóli mentesség ún. Regionális köztámogatást képez, amely az EU belül a legfejletlenebb régiók felemelkedésének felgyorsítását szolgálja, az új beruházások és az ezekkel összefüggő új munkahely teremtésének támogatása révén.

Állóeszközökbe és nem anyagi illetve jogi értékekbe történő beruházás, amely új vállalat létrehozását vagy már meglévő kiépítését jelenti, a vállalat termelésének diverzifikálását új, kiegészítő termékek bevezetése révén, vagy pedig egy meglévő vállalat teljes termelési folyamatának komplex átalakítását. Új beruházásnak tekintendő olyan vállalat megvásárlása, amely felszámolási eljárás alatt áll vagy felszámolásra kerülne, amennyiben nem vásárolták volna meg, azzal a feltétellel, hogy a vásárlást egy független beruházó valósítja meg.

Az adott vállalatnál az új beruházás összefügg a munkahelyek számának nettó növekedésével, ez az engedély megszerzésének napját megelőző 12 hónap átlagos foglalkoztatási szinthez viszonyítják. Pontosan kiszámítják a három éven belüli munkaerő foglakoztatást, amibe beletartoznak a teljes munkaidőben alkalmazott dolgozók, a részmunkaidőben vagy szezonálisan alkalmazottakat is. A támogatás mértékét az adott gazdasági tevékenység folytatására vonatkozóan az Övezetre szóló megadott engedély jelenti, amelyet az SSE Övezet Ügyvezetése ad ki.

A regionális támogatás elérhető mértéke, amit a vállalkozó igénybe vehet, az alábbiaktól függ: a beruházás lokalizációja, a beruházási ráfordítások nagysága vagy az új dolgozók foglalkoztatási költségeinek nagysága, továbbá az adókedvezményt kérelmező vállalat mérete.

A támogatások mértékét a Lengyelország minden régiójára vonatkozó Regionális Támogatási Térkép mutatja meg. 2007. január elsejétől Lengyelországban új 2007 ? 2013 időszakra szóló Regionális Támogatási Térkép lépett életbe. A Térképnek megfelelően, a regionális támogatás maximális intenzitása, azaz a támogatás összegének a támogatásra jogosítóként minősített beruházási költségek összegéhez viszonyított százalékban kifejezett részaránya, az alábbi lehet:

50% ? a következő vajdasághoz tartozó területeken történő beruházás esetén: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie. 40% ? a következő vajdasághoz tartozó területeken történő beruházás esetén: pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, illetve a 2007. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakban a mazowieckie vajdaság területén is, kizárva ebből Varsó főváros területe. 30% ? Varsó fővároshoz tartozó területek, illetve ? 2011. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban ? a mazowiecki vajdasághoz tartozó területek.

Az SSE területén regionális támogatási jogosultságot adó minősített költségeket, azaz a maximális adókedvezmény kiszámításának alapját képezik: az új beruházás költségei vagy az újonnan felvett dolgozók foglalkoztatásának költségei, attól függően, hogy az adókedvezmény új beruházás megvalósítása vagy pedig új munkahelyek teremtése címén kért támogatást jelent.

Lehetséges a két forma egyidejűleg történő kihasználása is, azzal a feltétellel, hogy a két támogatás együttes összege nem haladja meg az adott beruházásra megengedett támogatás mértékét, amelyet, a támogatás megengedett mértékének a maximális támogatási intenzitása és a fenti költségek szorzataként számítják ki: az új beruházás költségei vagy az újonnan foglalkoztatott dolgozók kétéves bérköltsége alapján.

A beruházás megvalósításával kapcsolatban fellépő költségek összege, levonva ebből az övezet területén, az engedély érvényességi időszakában az árukra és szolgáltatásokra felszámított általános forgalmi adót és a jövedéki adót, ha azok leírása más jogszabály alapján lehetséges, akkor az alábbiak vonatkozhatnak: földterületek vagy azok örökbérleti használati joga; állóeszközök megvásárlása vagy saját hatáskörben való előállítása, amennyiben azok ? más jogszabályoknak megfelelően ? a beruházó állóvagyonához csatolásra kerülnek; létező állóeszközök kiépítése vagy bővítése; nem anyagi illetve jogi értékek vásárlása szabadalom, licenc, működtetési licenc vagy know-how jellegű szabadalmaztatott licenc és nem szabadalmaztatott know-how megvásárlásával összefüggésben.

A bérlet vagy örökbérlet tárgyát képező – más, mint földterület, épület és építmény – aktívák megvásárlásával kapcsolatok költségek csak abban az esetben ismerhetők el, ha a bérlet vagy örökbérlet pénzügyi leasing formában valósul meg és tartalmazza a bérleti vagy örökbérleti viszony lejártakor esedékes, az aktívák megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. A nem kis és középvállalkozó által megvásárolt állóeszközök kizárólag újak lehetnek. Az SSE övezetekben köztámogatásra feljogosító minimális befektetési ráfordítási érték százezer eurót tesz ki.

Az újonnan alkalmazott dolgozók foglalkoztatási költségei az újonnan foglalkoztatottakkal kapcsolatosan kiadott kétéves bruttó bérjellegű költségeket jelenti, megnövelve a foglalkoztatással összefüggő kötelező jellegű kifizetésekkel, amelyeket a vállalkozó a dolgozók alkalmazásának napjától valósított meg. A regionális beruházási köztámogatás maximális mértékét, amely nagy beruházási projekt megvalósítására adható, a küszöbhöz viszonyítva állapítják meg egy képlet szerint.

Szóljon hozzá!