ZETApress

hírportál

Elnökségre készülünk

Már készülnek a civilek Magyarország 2011-ben kezdődő EU elnökségére ? derült ki Kőszegen, ahol az Europrosperitas2010 Alapítvány, szakmai partnereivel, és határ-menti civil szervezetek részvételével egy nemzetközi fórumot tartott.

A résztvevők arról értekeztek, hogy hogyan lehetne dinamizálni a határ menti civilek szerepét és lehetőségeit a magyar 2011-es Európai uniós elnökség sikeres előkészítésében és lebonyolításában ? tudtuk meg Balogh Zsuzsától.

Az Europrosperitas2010 Alapítvány elnöke, Göllner András, aki a montreáli Concordia Egyetem emeritus professzora megnyitójában elmondta: ? Mérföldkő Magyarország életében a 2011-es év. A soros elnökség meghatározó lehetőség lesz Magyarország számára az európai uniós tagsága szempontjából. A csatlakozás óta először állhat hazánk az Unió élére, vagyis fél éven keresztül formálója lehet az uniós napirendnek. Ezen időszak alatt óriási szerepe lesz a civilek szerepvállalásának is.

A rendezvényt az Europrosperitas2010 Alapítvány a kőszegi Európa Házzal, a burgenlandi Európa Házzal és a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézetével társzervezésben szervezte. A konferencia szervezéséhez a támogatást a Nemzeti Civil Alapprogram biztosította.

Az EU-s soros elnöki tisztségét félévente más uniós tagállam tölti be. Az elnöki tisztség nemcsak óriási kihívás, de nagy lehetőség is az adott ország számára. Hazánk, mint az Európai Unió soros elnöke fél éven keresztül biztosítja majd az unió működésének folyamatosságát, rugalmasságát, emellett pedig irányítja az uniót.

2010. második félévében Belgium tölti majd be a soros elnökségi posztot és őt követi majd Magyarország. A soron lévő ország meghatározó szerepet játszik abban, hogy milyen ügyek kerülnek az EU ügyeinek középpontjába. Mivel az elnökséget betöltő tagállam igen nagy befolyást képes gyakorolni a különböző politikai és gazdasági kihívások kezelési módjára, Magyarországnak óriási szerepe lesz abban, hogy a 27 tagállam kompromisszumos megoldásokat találjon egy-egy fontos kérdésben.

2011. január elseje és június 30-a között Magyarország első alkalommal tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. Az elnökség ideje alatt Magyarországnak nemcsak politikai, diplomáciai, hanem szakmai és kommunikációs feladatokat is egyaránt el kell majd látnia. Kiemelkedő jelentőséggel bír majd, hogy milyen eredményekkel képes hazánk ellátni az előtte álló feladatokat, hiszen az elért eredmények mind részévé válnak az adott tagállam megítélésének. Ezalatt a hat hónap alatt Magyarország kiemelkedően fontossá válik az Unión belül és kívül és meghatározó eleme lesz az Európai Uniónak. A soros elnökség hazánkat a figyelem és Európa középpontjába állítja majd.

Az Europrosperitas 2010 által szervezett konferencia a fenti kérdésekben a civilek és a határ menti területek szerepvállalására helyezte a hangsúlyt. Szűcs Tamás az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője, az Európai Uniós elnökség intézményeit mutatta be, Szőke Péter, a Külügyminisztérium EU Elnökségi, Koordinációs és Jogi főosztályának osztályvezetője Magyarország elnökségi programját valamint a felkészülési folyamatait ismertette.

Tóth Hortenzia, a Közép-európai Club Pannónia KHE, EU 2011 Civil Munkabizottság elnökségi tagja a magyar EU elnökség civil programjáról tájékoztatta a hallgatóságot. A civil társadalom és az Európai Unió közötti lehetséges kommunikációs utak bemutatását Miszlivetz Ferenc professzor, az ISES intézetigazgatója vállalta.

Szegvári Péter, a Regionális Fejlesztési Holding stratégiai igazgatója a határmenti régiók elnökségünk alatti lehetőségeiről számolt be. Giutprechtné Molnár Erzsébet a Zalai Falvakért Egyesület elnöke a Nyugat-Dunántúli civilek kapcsolódásainak lehetőségeit ismertette, míg Paul Luif az ausztriai soros elnökség tapasztalatait járta körül.

Az Europrosperitas 2010 Alapítvány egy politikai pártoktól független civil kezdeményezés. 2005 végén indították útjára Budapesten azzal a céllal, hogy széles társadalmi összefogás és párbeszéd eszközeivel felgyorsítsa a lisszaboni célok megvalósítását a magyar határ menti övezetben.

Az Alapítvány olyan közszféra-magánszféra partnerségi mintát követ, mely átszeli a határokat, erősíti a nemzetközi együttműködést, a népek közötti bizalmat, az egymásrautaltság szellemiségének megértését. A határokon átnyúló fejlesztési együttműködések intézményesítése révén a köz- és magánérdekek minden eddiginél erősebb összefogásával, az Europrosperitas 2010 Alapítvány stabil alapokat óhajt biztosítani az EU által megfogalmazott lisszaboni stratégiai célok megvalósításához.

Szóljon hozzá!