ZETApress

hírportál

Több mint félmilliárd akadálymentesítésre

Tizenhat pályázat érkezett be az EGT és Norvég Mechanizmusok forrásaira a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány pályázatának első fordulójában. Jövő tavaszra hatvan településen válhatnak akadálymentessé a közintézmények Baranya, Bács-Kiskun, Pest és Tolna megyében.

A fejlesztésekre 585 millió forint áll rendelkezésre, melyet az Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által érintett települések területén ? című kiírás keretében osztanak szét a pályázók között. A települések számára rendelkezésre bocsátott összeg nagyobbik részét, 550 millió forintot, a Duna-Mecsek Alapítvány korábban maga is pályázat útján nyert el az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok alapjától.

A kétfordulós akadálymentesítési pályázat június 23-án lezárt első szakaszában tizenhatan jelentkeztek támogatásért. A pályázatot az Alapítvány tevékenysége által érintett önkormányzatok, társulások, az ott működő intézmények, közhasznú szervezetek, civil és gazdálkodó szervezetek számára hirdették meg. A jelentkezők közszolgáltatást nyújtó intézmények épületeinek és az általuk nyújtott szolgáltatások komplex akadálymentesítésére nyújthattak be pályázatot.

A kiírók külön kiemelték a komplexitás jelentőségét, hiszen egyszerre van szó a fizikai és az infokommunikációs korlátok megszűntetéséről. A pályázat célja az, hogy minél több helyen valósuljanak meg ilyen akadálymentesítési projektek, és minél több település mondhassa el magáról, hogy fogyatékkal élő polgárai számára képes biztosítani az esélyegyenlőséget a mindennapokban.

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány ? a közvetítő és felügyelő szervként közreműködő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség végleges jóváhagyása után ? április 24-én hirdette meg a településeknek szóló kiírást a pályázat honlapján. Miután a felhívás a hivatalos fórumokon is megjelent, az alapítvány munkatársai és szakértői ellátogattak az érintett térségekbe, hogy személyesen is tájékoztassák a helyieket a pályázat részleteiről.

Az első forduló június 23-án zárult, tehát a meghirdetéstől számítva két hónap állt rendelkezésre a pályázatok elkészítésére és benyújtására. A beérkezett anyagokról az alapítvány kuratóriuma augusztus elején hoz döntést, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hagy jóvá. Az elbírálást követően előreláthatólag szeptember elején kezdődik a második pályázati forduló, melyben azok is újra benyújthatják pályázatukat, akik az első körben nem jártak sikerrel.

Komplex akadálymentesítés

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk egyik fontos feltétele volt, hogy az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén biztosított legyen minden magyar állampolgár ? köztük a fogyatékkal élők ? számára. Ez magában foglalja a fizikai környezetet, a lakhatást, a közlekedési eszközök használatát, a szociális és egészségügyi ellátást, az iskoláztatást, a munkát, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és szórakozás területeit. 2004-06. között olyan, eddig még teljes mértékben hiányzó, új típusú modellprogramok és szolgáltatások indultak el, amelyek segítségével a fogyatékos emberek számára is elérhetővé váltak azon támogatások, melyek révén sikeres rehabilitációjuk, önálló életük alapjai megteremthetők.

Az akadálymentesítés intézkedések komplex rendszerét foglalja magába, melynek eredményeként a fogyatékossággal élők útjából eltávolítunk minden olyan épített vagy képződött akadályt, amely önálló életvitelüket lehetetlenné teszi. E mellett olyan körülményeket teremtünk számukra, amelyek erősítik önállóságukat, növelik társadalmi esélyegyenlőségüket.

Az akadálymentesség ma már az eredeti értelmezésnél sokkal tágabb fogalom. Egy épület esetében például azt jelenti, hogy az mindenki számára akadálymentesen megközelíthető, bejárható és vészhelyzetben biztonsággal elhagyható. Jelenti ugyanakkor azt is, hogy az ilyen épületben a tárgyak, berendezések és szolgáltatások mindenki számára egyformán használhatóak, a tájékoztatást szolgáló eszközök által közölt információ mindenki számára érzékelhető, észlelhető és érthető, tehát jól látható, hallható vagy éppen tapintható.

Szóljon hozzá!