ZETApress

hírportál

Határtalan elmekorlátok

A magyar pszichiátriai szakma legjelentősebb tudományos rendezvényének január 23-26-a között Győr városa ad otthont ? tudtuk meg a délelőtti sajtótájékoztatón, a Magyar Pszichiátriai Társaság Hűvösvölgyi úti Székházában.

Dr. LehóczkyPál, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke, Dr. Molnár Károly, a Magyar Pszichiátriai Társaság leendő elnöke, a szervező bizottság elnöke, Prof. Dr. Kurimay Tamás, a Magyar Pszichiátriai Társaság volt elnöke és Dr. Nagy Enikő Éva, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkára elmondta, hogy a holnaptól szombatig Határtalan elme korlátai-mottóval megrendezett XVIII. Vándorgyűlés programjában a szakmai kérdések mellett olyan témák kapnak hangsúlyt, mint a hazai és nemzetközi kutatási és szakmai együttműködések kérdése, a szakemberhiány és utánpótlás, a Lelki Egészség Országos Programja, a járóbeteg finanszírozás, a szociális-rehabilitációs ellátás változása.

A szorosan vett szakmai programokon túl több aktuális szakmapolitikai kérdés is fókuszba kerül. A szociális-rehabilitációs ellátás változása kapcsán a szervezők ? többek között ? a magyar fővárosban zajló eseményekre kívánják felhívni a figyelmet. Budapest szociális-rehabilitációs ellátásának megújítása érdekében felkérték a szakma képviselőit egy munkacsoportban történő közreműködésre. Itt a fővárosi szociális ellátás fejlesztése volt a téma, amelynek kapcsán az egyik legnagyobb fővárosi szociális ellátó hely ? a szentgotthárdi intézmény ? fejlesztése is megkezdődött.

Azonban a törvényi változások ? melyek értelemében a szociális intézmények kezelését az állam ? bizonytalanná teszi a megindult pozitív folyamatokat. A pszichiátria képviselői forráskivonástól tartanak. Fontos lenne, hogy az elme-szociális ellátási helyzetet javító, nehezen meginduló fejlesztések sikeresen zárulhassanak. Szorosan ide tartozik a járóbeteg finanszírozás, illetve az itt történő forráskivonás kérdése is, ami különösen annak fényében lenne fontos, hogy a pszichiátriai ellátórendszer átalakítása során megszüntetésekor az ellátás biztosításához e terület fejlesztése elengedhetetlen.

A Lelki Egészség Operatív Programja (LEGOP) a szakma által elkészített program, aminek kormányzati oldali hivatalos elfogadása régóta várat magára. Feltétlenül pozitív hír, hogy a jelek szerint az informálisan, élőszóban már számtalan esetben támogatott program valódi, hivatalos ratifikációjára is sor kerülhet még ebben a kormányzati ciklusban. E program megnyugtatóan tudná például rendezni a már említett járóbeteg-ellátás helyzetét is. A Vándorgyűlés 0. napján kerül sor a VI. Nemzetközi Magyar?Román Pszichiátriai Konferenciára. Az első konferencia 2003-ban volt Budapesten, ezt követően minden alkalommal Csíkszeredán került megrendezésre. A Magyar Pszichiátriai Társaság régi vágyának tesz eleget, hogy a 10. évfordulóra esedékes konferenciát megrendezi, az esemény főtémája a szorongás lesz.

A szakmai programban több mint 200 eőadásra, szimpóziumra kerül sor, melyek a szakma minden területét felölelik. Több téma érdekes, modernkori problémákra hívja fel a figyelmet. Egyítipikusan ilyen gondra írányítja rá a figyelmet az az előadás, ami a gyermekek körében, a virtuális világ figurái megkerülhetetlenné válására hívja fel figyelmet. A szakemberek jó néhány éve kezdtek rá felfigyelni, hogy a virtuális világ figuráival történő azonosulás komoly gondot okoz egyes gyermekeknél. Ezen gyermekek közül ugyanakkor igen sokat játszanak számítógépes játékokat, vagy tartanak fenn kapcsolatot a virtuális világban, míg iskolai beilleszkedésük sikertelen lehet.

A folyamatosan változó világ számos új kihívás elé állítja pszichiátriai szakmát is. Folyamatosan jelennek meg új kórformák, és ehhez kapcsolódóan új terápiák. A férfiak testideáljának, testképének markáns változása kapcsán, a testtel való elégedetlenség testképzavarral társulva az izomdiszmorfia (ID) kialakulásához vezethet. (Az ID olyan pszichiátriai zavar, amelyet az izomzattal való túlzott foglalatosság és az izomtömeg növelésének intenzív vágya jellemez.) Az is tudjuk, hogy e betegség kialakulása tekintetében a testépítők fokozott kockázati populációt jelentenek, azoban egy most napvilágra kerülő kutatás azt is megmutatta, hogy e probléma mlyen súlyossá vált az elmúlt évtizedben.

Míg 2001-ben a súlyzós edzést végző férfiak 43%-a elégedett volt a testsúlyával, addig ez az arány 2011-ben már csak 9,5% volt! A fogyni és a hízni vágyók aránya egyaránt megnövekedett, az ID kockázati valószínűsége szintén szignifikáns növekedést mutatott a tíz év távlatában: 4,3%-ról 18 százalékra nőtt! Szintén egy sokak fantáziáját megmozgató kérdés, hogy a magukat plasztikai beavatkozásra rászánók körében tapasztalható-e bármilyen testképzavar. Egy magyar kutatásba esztétikai célból mellplasztika műtétre jelentkező fiatal nőket vontak be. Cél a mellnagyobbító beavatkozást választó nők személyiségjellemzőinek feltérképezése, valamint saját testükhöz való viszonyuk felmérése volt.

A tesztek személyiségzavar kritériumát teljesítő karakterstruktúrát egy esetben sem jeleztek, ugyanakkor jelentős karakterformáló hatású vonásként az alacsony önértékelés, az önelfogadás gyengesége, a maximalizmus, a rigiditás, az önszempontúság, illetve a felelősségvállalás hárítása rajzolódott ki. Az eredmények felvetik az ilyen műtétekre vállalkozó személyek esetleges pszichológiai szűrésének, mentálhigiénés támogatásának szükségességét, különös tekintettel a plasztikai beavatkozásokhoz való függés kialakulásának megelőzése érdekében.

Szóljon hozzá!