ZETApress

hírportál

Ne Hagyd Magad! ? eredményes leszel

Az elmúlt évben több mint 150 esetben fordultak a Kézenfogva Alapítvány Ne Hagyd Magad! ? programja által működtetett jogsegélyszolgálathoz, mert úgy érezték hátrányba kerültek fogyatékosságuk miatt. A 06-40-200-320 helyi tarifával működő kék számon, illetve levélben az egész ország területéről folyamatosan érkeznek a bejelentések. A jogsértő állapotok megszüntetésének két legújabb eredménye: egy blogger által feltöltött szöveges tartalom törlése, illetve sérült gyermekeket közvetlenül fenyegető, számukra az alapvető infrastrukturális alapokat sem biztosító állapot megszüntetése ? tudtuk meg sajtócsapatuktól.

Tartalomeltávolítás

Nem az a baj, hogy kinevetik őket (tényleg viccesek), hanem az, hogy élnek. Egy normális helyen (például egy dél-amerikai bennszülött törzsben) azonnal születésük után földhöz csapták volna ezeket. De itt sajnos nem! Aztán, majd ha felnő, kitalálja, hogy gyereket akar, mert az neki joga… Ja, és megvetem azokat, akik sajnálni merik az ilyeneket ? olvashattuk nemrégiben, egyéb, hasonló vélemények mellett az egyik legnagyobb internetes szolgáltató által fenntartott tárhelyen elhelyezett blogon.

A fent idézett blogbejegyzések a progériás gyermekekből és családjaikból űznek gúnyt a legkíméletlenebb, legembertelenebb, legmegalázóbb hangnemben. A gúnyon túl pedig számos, verbálisan agresszív, szexuális és erőszakos tartalmú, gyűlöletre uszító megjegyzéssel is illetik az érintetteket az internet nyilvánossága előtt. A Ne Hagyd Magad! ? program jogsegélyszolgálatához érkezett panaszt követően jogász szakembereink megállapították, hogy a poszt tartalmának mélységesen negatív erkölcsi minősítése mellett, a blog jogsértő.

Mivel a blogger és a kommentek szerzőinek személyéről nem állt rendelkezésre információ, ezért a tárhelyszolgáltató főszerkesztőjéhez fordultunk, kérve, hogy a levelünk kézhezvételét követően haladéktalanul, azaz kétnapon belül gondoskodjék arról, hogy a sérelmes poszt a továbbiakban ne legyen elérhető a felhasználók számára. Ellenkező esetben a sérelem orvosolása céljából szándékunkban állt a megfelelő jogi eljárásokat megindítani. Az intézkedés következményeképpen a szolgáltató a kifogásolt posztot és a kapcsolódó kommenteket törölte.

Hátrányos helyzetek megszűntetése

Súlyosan hátrányos helyzetbe kerültek volna sérült gyermekek, ha nem lép közbe a Ne Hagyd Magad! Program. Egy budapesti általános iskolában az érintett, sajátos nevelési igényű gyermekek kis létszámú osztályokban tanultak, tágas tantermekben, felkészült gyógypedagógus gárda segítségével. A fenntartó önkormányzat racionalizálási okokból a település oktatási intézményei körében radikális változtatásokról határozott. Eszerint a speciális iskola egy másik iskolaépület egy szárnyába kerül, helyébe a helyi zeneiskola költözött. A helyszűke miatt az előkészítő osztályt megszüntették, és négy osztályt kettesével összevontak. Az új osztályterület egynegyede az előzőnek, szellőztetés és természetes világítás nélkül.

A Ne Hagyd Magad! ? program jogsegélyszolgálatához érkezett szülői panaszt követően kiderült: az épület infrastruktúrája a gyermekek sajátos igényeinek szempontjából nem kielégítő, valamint a speciális iskolai csoporttal nem is gyógypedagógus, hanem csak gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkozik. Az érintett gyermekek jogainak sérelmén túl az iskola-összevonás tágabb társadalmi kontextusában is diszkriminatív hatású.

Az iskola, mint korábban regionális vonzáskörzetű egységes gyógypedagógiai és módszertani intézmény infrastrukturális leépítése, felvételi körzetének szűkítése nemcsak az érintett település, hanem jóval nagyobb régió családjait hozhatja hátrányba azáltal, hogy fogyatékossággal élő gyermeküket ? megfelelő oktatási-nevelési körülmények hiányában, vagy a felvétel esetleges elutasítása miatt ? más, jóval távolabbi oktatási intézménybe kell, hogy írassák.

A közérdekű igényérvényesítést indító Ne Hagyd Magad! ? program jogászcsapata az ügy optimális befejezéseként egyezségkötést javasolt, amelynek eredménye képen a fenntartó a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztésére szolgáló infrastruktúrát (tornaterem, udvar, vizesblokkok) biztosítja, valamint garantálja a gyógypedagógus szakemberrel való ellátottság törvényes létszámnormáit.

A Ne Hagyd Magad! ? antidiszkriminációs program fő célja az értelmi sérült, halmozottan fogyatékos és autista emberek egyenlő bánásmódjának elősegítése. A Kézenfogva Alapítványból, a Szimbiózis Alapítványból, és az Autisták Országos Szövetségéből álló partnerség 2008-ban úttörő kezdeményezésként, újító módszertan alkalmazásával vállalta magára a célcsoportot érintő diszkrimináció jogi síkon való orvosolását, és az e feladatot kiegészítő más tevékenységek – hálózatfejlesztés, képzések, információs aktivitás stb. – véghezvitelét.

A Ne Hagyd Magad! ? program (továbbiakban NHM) összetett módon: képzésekkel, információs napokkal, országos jelzőrendszer működtetésével, kiadványok országos terjesztésével, esélyegyenlőségi tervek készítésével éri el gyakorlatilag a teljes hazai értelmi fogyatékos és autista-szektort, a szakembereket, a családokat, kihatva a hazai fogyatékos ügy több területére.

Szóljon hozzá!