ZETApress

hírportál

Kibeszélték a problémáikat

A Kézenfogva Alapítvány a zuglói, Újváros parki Móra Ferenc Általános Iskolában rendhagyó bemutató osztályfőnöki órát tartott, ahol tanúi lehettünk őszinte beszélgetésnek az értelmi sérült emberek életéről, megismerhettük a gyerekek és az értelmi sérült emberek véleményét egymásról. Megmutatták, hogyan oszlatható el a fogyatékossággal kapcsolatos tévhitek sokasága, hogyan alakítjuk ki a pozitív attitűdöt, beszélgetünk fontos tényekről a sérült emberek világával kapcsolatban és megalapozzuk a diákok szociális érzékenységét.

A fogyatékossággal élő társadalom tagjainak jelentős része fölismerte, hogy az előítéletektől mentes, ép ? és sérült emberek közös világának fölépítéséhez teljes jogú tagként kell hozzájárulnia. Ezért a felnőtt ? értelmi fogyatékossággal élő ? tapasztalati szakértők életútjuk bemutatásán keresztül (családi- és baráti kapcsolatokat tartanak fönn, dolgoznak, aktívan töltik szabadidejüket) világítanak rá arra, hogy teljes jogú tagjai a társadalomnak A Kézenfogva Alapítvány partnerei a Jobb velünk a világ! ? című tavalyi rendezvény szervezői és szereplői, akik fogyatékos emberekként egészséges, ám árva gyerekeket segítettek.

A Kézenfogva Alapítvány egyre népszerűbb programjával az általános- és a középiskolás tanulóknak nyújt alapvető információkat fogyatékos embertársainkról. A résztvevő iskolákban, szakembereink és maguk a sérült embertársaink segítségével osztályfőnöki órákon, elsősorban a személyes kapcsolat révén a fiatalok félelmeit, idegenkedéseit, zavarait oldjuk, elősegítve az értelmi sérült emberek társadalmi befogadását. Programjukhoz a budapesti iskolákon kívül már csatalakoztak Szegedről, Sopronból, Jászberényből, Mosonmagyaróvárról, Szekszárdról.

Diákok és értelmi sérült emberek párbeszéde az osztályfőnöki órákon. Közel húsz iskolában, több mint háromezer általános és középiskolás tanuló véleményét formálja a fogyatékos emberekkel kapcsolatban a Kézenfogva Alapítvány Osztályfőnöki óra című országos közvélemény-formáló programsorozata. A szakemberek és maguk a sérült emberek segítségével tartott órákon elsősorban a köszönhetően pedig nyíltabbak lesznek, jobban odafigyelnek egymásra és fogyatékos társaikra. A program elősegíti az értelmi sérült emberek társadalmi befogadását.

Mivel Magyarországon még nem általános a gyermekek integrált oktatása, valamint az osztályfőnöki órák tematikus rendjében sem szabályozzák, ezért külön kell módot találni arra, hogy az egészséges gyermekek megismerkedjenek fogyatékos társaikkal.

A Kézenfogva Alapítvány közvélemény-formáló osztályfőnöki órái 2007 tavaszától tartanak budapesti és vidéki iskolákban egyaránt. Az órákat felkészült oktatási ? és szociális területeken dolgozó szakemberek tartják értelmi fogyatékos partnerek bevonásával. A tanulókkal a gyakorlatban két órában foglalkozunk: az első alkalommal az osztály a témával találkozik egy filmvetítéssel egybekötve; itt beszélhetünk arról, hogy nincs az ún. fogyatékos- és az ún. ép ember számára külön világ. Mi mindannyian közös világban élünk, ahol tisztelnünk és el kell fogadnunk egymást.

A második alkalommal a ?tapasztalati szakértőink? segítségével oldott hangulatban beszélgetünk a bennünket körülvevő világról. A gyerekek ezen az órán olyan témákkal találkozhatnak, mint értelmi fogyatékos emberek helyzete a környezetükben és a társadalomban, értelmi fogyatékos fiatalok helyzete az iskolában és a munkavállalás területén, valamint olyan fogalmakkal kerülnek szembe, mint segítő szakember vagy lakóotthon stb. Minden óra más és más, az órán jelenlévő tanulók a kialakult bizalmi légkörben közvetlen módon kérdezhetnek és kaphatnak választ sérült partnereinktől, olyan kérdésekre is, amit eddig nem mertek feltenni.

Egy 6. osztályos tanulónk édesanyja ajánlására kerestük meg a Kézenfogva Alapítványt. A 4-től a 8. osztályig már minden osztályunkban nagy sikerrel fut ez a különleges program ? mondja Horváth Gizella, a Móra Ferenc Általános iskola igazgatója. ? A gyerekek érdeklődök, nyitottak, az értelmi sérült, tapasztalati szakértőkkel kialakított személyes kapcsolatnak köszönhetően pedig motiváltak és értő figyelemmel vesznek részt az órákon. Tapasztalataink szerint későbbiekben is foglalkoztatja őket a ?téma?, visszatérnek rá és érezhetően más a viszonyuk a fogyatékos emberrel.

Mint minden közvélemény-formáló programnál, itt is csak hosszú távú hatásról beszélhetünk ? mondta el Baráth Andrea, a Kézenfogva Alapítvány programvezetője. ? Azt várjuk, hogy azokban az osztályokban, ahol e témáról szó volt, ahol elindulhatott egyfajta párbeszéd a fiatalok nyíltabbak lesznek, jobban odafigyelnek egymásra és fogyatékos társaikra. Összegezve, arra a megállapításra juthatunk, hogy az általános- és középiskolások olyan új információkhoz jutnak első kézből ezeken a különleges osztályfőnöki órákon a fogyatékos emberekkel kapcsolatban, amihez eddig nem tudott megszerezni élete során.

Tapasztalati szakértőink jóvoltából pozitív irányba mutató módon változik meg a fiatalok szemléletmódja, azon egyszerű oknál fogva, hogy a diákok lehetőséget kapnak sérült emberekkel való találkozásra. S tíz év múlva ők lesznek társadalmunk egyik legfőbb véleményt formáló tagjai.

Szóljon hozzá!