ZETApress

hírportál

Szocialisták a művi meddővé tételről

Az Alkotmánybíróság a családtervezési célból történő művi meddővé tétellel kapcsolatos jogi szabályozást – melyben a jogalkotó a 35. életév betöltéséhez, vagy három vér szerinti gyermek meglétéhez kötötte a beavatkozás elvégzését ? alkotmányellenesnek nyilvánította, s törvényalkotásra hívta fel az Országgyűlést. Az MSZP az AB határozatának kihirdetése előtt nem tervezte a művi meddővé tétel szabályozásának módosítását. Az esetről korábban mi is véleményt alkottunk.

Az Alkotmánybíróság döntéseit bírálni, arról véleményt alkotni szabad, de vitatni nem, mert az abban foglaltak mindenki számára kötelező erővel bírnak, vallja az MSZP Jogi és Közigazgatási Tagozata. Mint köztudott, az AB szerint a népességpolitikai megfontolások alapján alkotmányellenes az emberi méltósághoz való jog és az abból levezethető önrendelkezési jog korlátozása. Minthogy a jogalkotó mind a jogszabályban szereplő a 35. életévet, mind a 3 gyermek meglétét népességpolitikai szempontok alapján állapította meg, az AB az egészségügyről szóló törvény 187. § (2) bekezdését alkotmányellenesnek nyilvánította.

Az MSZP Jogi és Közigazgatási Tagozata az AB határozatot megvizsgálva úgy látja, hogy a törvényalkotó az ifjúság védelme érdekében a családtervezési célú művi meddővé tétel elvégzését a kérelmező 18. életévénél magasabb életkorához kötheti. A tagozat álláspontja szerint ez indokolt lehet, ugyanakkor egyetért azzal, hogy a megszületett gyermekek számához nem köthető a beavatkozás elvégzése.

Az orvostudomány, a jogtudomány és az illetékes társadalmi szervezetekben dolgozó szakemberek véleményének, továbbá a nemzetközi gyakorlatnak figyelembe vételével kell, hogy a jogalkotó megállapítsa, hogy általában melyik az az életkor, amelyben a speciális egészségügyi beavatkozást kérő személy döntésképessége birtokában van, illetve mely életkor betöltéséig teszi szükségessé az ifjúság védelme a beavatkozás tiltását. A Jogi és Közigazgatási Tagozat álláspontja szerint a legfiatalabb életkor meghatározásának vonatkozásában széles körű – de az Alkotmánybíróság által meghatározott jogalkotási határidő miatt igen gyorsan megrendezett – társadalmi, szakmai egyeztetésre van szükség.

Az új szabályozás a mostaninál akár szélesebb körű felvilágosítás adásához köthetné a beavatkozás családtervezési célból történő elvégzését, továbbá a korábbinál hosszabb várakozási időt határozhatna meg. Így elkerülhetővé válna, hogy valaki megalapozatlan, átgondolatlan és hirtelen döntések alapján helyrehozhatatlan kárt okozzon testi épségében. Csak az vállalja a beavatkozást, aki hosszú távon és valóban szeretné azt, vallják a szocialisták.

Szóljon hozzá!