ZETApress

hírportál

Tények és tévhitek

Az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központja a szakfelügyeleti rendszer állami feladatainak felelős alapintézménye. Feladata, hogy minden egyes szakterület a szakma korszerű szabályai szerint működjön. A szakfelügyelet minőségbiztosítási feladat, nem állami kontroll. Alkalmas az alább megfogalmazott célok megvalósítására, tudtuk meg sajtótájékoztatójkon.

Egészségügyi ellátórendszer minőségének javítása. A lakosság egészsége, egészségügyi ellátása színvonalának emelése. Az azonos jó minőségű ellátáshoz való, egyenlő hozzáférés biztosítása. A hatékonyabb működés, az ennek megfelelő ellátási struktúra kialakítása. A betegek jogainak érvényesülése. A betegelégedettség fokozása. A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók ellenőrzése mellett a magánszférában tevékenykedő egészségügyi szolgáltatók felügyelete.

Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a szakfelügyelet közvetíti a tudományos ismereteken és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelveket, vizsgálja annak megvalósulását, valamint ellenőrzi az ágazati jogszabályok érvényesülését és betartását.

Az egységes minőség-felügyeletet és szakfelügyeleti munkát 45 szakmában tevékenykedő szakfelügyelő főorvosok segítségével végzi a Központ. A közel 700 szakfelügyelő nem köztisztviselő, hanem olyan szakember, aki a szakterületén főállásban dolgozik, annak nagy tekintélyű szakembere, és hitelesen képes megítélni és képviselni szakterülete minőségi színvonalát. Az OSzMK szakfelügyelői megbízási jogviszonyban szakértőként végzik a munkájukat, hatósági és intézkedési jogkörrel nem rendelkeznek, határozathozatalra az illetékes tiszti főorvosok jogosultak. Szakfelügyeleti ellenőrzést csak a munkaterv alapján, vagy a rendeletben meghatározott körülmények között felkérésre végezhet.

A felügyelők ellenőrzésére történő megbízást csak szigorú jogszabályban meghatározott feltételek mentén kaphatnak. Az egyes szolgáltatók tevékenységének megítélését csak egységes minőségi indikátorok, kialakított egységes módszertan és jogszabályok alapján végezhetik. A szakfelügyelettel kapcsolatos nyilatkozataikat szigorú szabály szerint csak az ÁNTSZ-szel és az OSzMK-val egyeztetve objektív adatok birtokában tehetik meg.

A szakfelügyelő kollégák az OSzMK-tól független szakmai tevékenységük során szabadon végezhetik munkájukat, és önállóan dönthetnek a szakmával kapcsolatos megnyilvánulásaikban. A szakfelügyeleti tevékenység feladatának tekintett egészségügyi ellátórendszer működésével kapcsolatos minőség javításnak végső célja a lakosság egészségi állapotának javítása.

Szóljon hozzá!