ZETApress

hírportál

Idén se hagyd magad!

Anti-diszkriminációs hálózat született a fogyatékossággal élő emberek jogvédelme érdekében. Már nem csak az értelmi sérült emberek, hanem az egyéb sérültséggel élők is segítséghez juthatnak: így fogyatékosságuk okán ők sem kerülhetnek hátrányos helyzetbe életük lakhatási, foglalkoztatási, képzési, oktatási, egészségügyi és szociális színterein.

A komplex anti-diszkriminációs hálózatot az operatív központként működő Kézenfogva Alapítvány, valamint a hálózat tagjai: AOSZ, MEOSZ, SINOSZ mutatták be délelőtt a sajtó képviselőinek. Tavaly 130 esetben segített a Ne hagyd Magad! ? anti-diszkriminációs jelzőrendszer és az ahhoz kapcsolódó jogsegélyszolgálat. Az anti-diszkriminációs program fő célja az értelmi sérült, halmozottan fogyatékos és autista emberek egyenlő bánásmódjának elősegítése.

Idén differenciáltabb jogászi tevékenység, kutatási programmal támogatott tudásbázis, valamint egy komplex anti-diszkriminációs hálózat tervével indult újra a Ne hagyd magad! ? című országos fogyatékosságügyi anti-diszkriminációs jelzőrendszer és az ahhoz kapcsolódó jogsegélyszolgálat.

Célja a fogyatékosságügyi területen a komplex anti-diszkriminációs hálózat létrehozásával a hálózati együttműködés keretében egy olyan szervezetközi együttműködés és struktúra létrehozása, amely a jobban, szervezettebben tud fellépni a fogyatékos emberek kárára elkövetett diszkrimináció ellen, vagy a szervezeteket hátrányba hozó központi, kormányzati vagy másmilyen, pl. regionális, önkormányzati és egyéb intézkedés esetén.

A fogyatékosságot, mint védett tulajdonságot az Egyenlő Bánásmódról szóló törvényben nem differenciálták külön az értelmi fogyatékos, siket és nagyothalló, látássérült, mozgásszervi fogyatékos embereként nevesítve. Ugyanakkor minden fogyatékos csoport esetében megvannak a diszkrimináció legjellegzetesebb megnyilvánulásai, és a jogérvényesítésben is mások az igényeik. Ezért fontos a fogyatékossági területek összekapcsolása az esélyegyenlőség előmozdítása mentén, amely hálózati együttműködésen alapuló a komplex esetkezelést tesz lehetővé.

2010-ben is: Ne Hagyd Magad!

Tevékenységünk célja, hogy bármely fogyatékossággal élő személyt (értelmi fogyatékos, autista, látás-, mozgás-, hallássérült) el tudunk juttatni olyan szervezethez, amely vállalja a szakszerű segítségnyújtást anti-diszkriminációs jogsérelmének orvosolásában. Tehát minden fogyatékos csoport megfelelő tanácsot, jogsegélyt kap az esélyegyenlőség területén, így egyetlen egy érintett elutasítására se kerülhet sor, azon az alapon, hogy nem tartozik a programunk célcsoportjához.

Mint az elmúlt évekből már ismeretes, a 06-40-200-320 -as helyi tarifával működő kék számon az egész ország területéről várjuk azok jelentkezését, akik fogyatékosságuk okán kerültek hátrányos helyzetbe életük lakhatási, foglalkoztatási, képzési-oktatási, egészségügyi, szociális színterein.

A hálózat tagjai: Kézenfogva Alapítvány, a Motiváció Alapítvány, Autisták Országos Szövetsége (AOSZ), Mozgáskorlátozottak Országos Egyesülete (MEOSZ) és a Siket és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ).

A fogyatékos személyek létszáma 577 ezer fő (2001 évi népszámlálás), ez a népesség 5,7%-a. Az adatfelvétel ? a KSH szerint is ? alulbecsüli a fogyatékos népesség adatait, így a létszám 600 ezer főre becsülhető. A fogyatékos személyek körén belül: a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6%; a vak és gyengén-látó emberek aránya 14,4%.; a hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban mintegy 10%-uk szenved; az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6%.

Az év elején megjelent Esetjogi tanulmányfüzet II. a súlyosan veszélyeztetett társadalmi csoportok, különösen az értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos és autista emberek számára működtetett Ne hagyd magad! ? anti-diszkriminációs jelzőrendszer tapasztalatait mutatja be. Strukturált és statisztikai adatokkal is alátámasztott felmérést tartalmaz az értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos és autista embereket érő anti-diszkriminációs sérelmekről, ezek lehetséges orvosolási módjairól valamint az esetkezelés akadályairól, emellett az esetkezelés tapasztalatai alapján megfogalmazott jogfejlesztő javaslatokat tartalmaz.

Szóljon hozzá!