ZETApress

hírportál

A DiákÉSZ szerint aljas rágalom a DK állítása

ISZOSZ ? DiákÉSZA 130 ezer diák törvényes foglalkoztatásáért felelős teljes iskolaszövetkezeti szektor üdvözli, hogy az igazságszolgáltatás megtisztítja az iskolaszövetkezeti szektort Czeglédy Csabától és társaitól, akik 20 éve rombolják ezt a szektort jogellenes és etikátlan működésükkel ? tudatta Holub Katalin.

Minden alapot nélkülöző aljas rágalom a Demokratikus Koalíció állítása. A Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdek-képviseleti Szövetsége az iskolaszövetkezetek törvényes működésének biztosítása, az iskolaszövetkezetek érdek-képviselete céljából vállalt ingyenes jogsegélyt a Czeglédy Csaba cége által megkárosított diákok számára. A DiákÉSZ elhatárolódott és a jövőben is elhatárolódik minden olyan iskolaszövetkezettől, egyéb jogi entitástól, amely a jogszabályok kijátszására, az adó- és járulékkedvezmények jogosulatlan igénybevételére alakultak. A DiákÉSZ felelős, jogkövető szervezetként nem hagyhatta szó nélkül az I love Diákmunka weboldalon keresztül foglalkoztatott diákok megkárosítását, díjazásuk meg nem fizetését, így ingyenes jogsegélyt ajánlott fel számukra. Mind a 110 működő iskolaszövetkezet és mind a 130 ezer iskolaszövetkezeti tag érdekét szolgálva.

A diákok a fenti weboldalon tudtak jelentkezni diákmunkára, azt azonban sosem tudták, hogy a weboldal mögött melyik iskolaszövetkezethez kell beiratkozniuk. A diákok jóhiszeműen nem tudhattak a weboldalhoz kapcsolódó jogsértésekről, nem is sejthették a jelentkezéskor, milyen bizonytalan helyzetbe kerülnek. A diákok számára csak az volt látható, hogy a weboldalhoz kapcsolódó iskolaszövetkezetek budapesti fióktelepe, illetve irodája minden esetben a Széll Kálmán téren található évek óta, a McDonald?s toborzási irodája mellett. A diákok tehát egyfajta állandóságot tapasztaltak ? hisz a weboldal és a Széll Kálmán téri iroda fix pont volt számukra, vagyis az állandóság, a biztonság illúzióját keltette ?, így nem tartották furcsának azt sem, hogy félévente-évente új iskolaszövetkezetbe kellett belépniük. A diákoktól kapott információk szerint korábban a Perfect Regia Iskolaszövetkezethez kerültek beléptetésre, amely az Idehaza Iskolaszövetkezet jogelődje.

Ahogyan az köztudott, dr. Czeglédy Csaba holdudvarába tartozik a Human Operator Zrt, amelynek bázisa a fióktelepként bejegyzett 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. szám alatti ingatlanban található. A Human Operator Zrt. fióktelepével azonos ingatlanban voltak megtalálhatóak azok az iskolaszövetkezetek is, amelyek megkárosították a diákokat. A Human Operator Zrt. főtevékenysége munkaközvetítés, de foglalkozik a többi között munkaerő-kölcsönzéssel és egyéb emberi erőforrás-ellátással, -gazdálkodással. Kimondhatjuk tehát, hogy a Human Operator Zrt. munkaerő-kölcsönző cég.

A költségvetési csalás és a csalás tényállásának megvalósulása abban érhető tetten, hogy a Human Operator Zrt. volt az, aki szerződött a Széll Kálmán téren működő iskolaszövetkezetek esetén a szolgáltatás fogadójával annak ellenére, hogy ténylegesen diákmunka szolgáltatást szerettek volna a partnerek igénybe venni, annak ellenére, hogy a fent említett jogszabályok kogens (kényszerítő) rendelkezései nem engedik négyoldalúvá tenni a ? szektor törvényi szabályozásában definiált ? háromoldalú jogviszonyt.

Fontos megjegyezni, hogy a Human Operator Zrt. az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VII.23.) Kormányrendelet figyelembevételével állapította meg a megbízási díját. A Human Operator Zrt. tehát azért tudott piacképes lenni munkaerő-kölcsönző cégként is, mivel az iskolaszövetkezetekkel azonos árszínvonalon szolgáltatott. Egy munkaerő-kölcsönző céget azonban nem illetnek meg azok az adókedvezmények, amelyek az iskolaszövetkezeteknek kijárnak (pl. a diák után csak SZJA-t kell fizetni). A másik oldalról pedig tény, hogy az iskolaszövetkezetek csak Human Operator Zrt-vel álltak szerződéses jogviszonyban, a szolgáltatás fogadójával nem, így a Human Operator Zrt. volt az, aki az iskolaszövetkezetek részére megbízási díjat fizetett, s gyakorolta a pénzügyi irányítást az alvállalkozó iskolaszövetkezetek felett.

A fentiekből következik, hogy már a konstrukció kialakításánál (miszerint a szolgáltatás fogadója nem az iskolaszövetkezettel szerződik közvetlenül, hanem egy harmadik féllel, a Human Operator Zrt-vel) egyértelmű, hogy nem lesz elegendő fedezet, így vagy a diákok díjazása nem lesz kifizetve, vagy az adóterhek kiegyenlítése marad el. A DiákÉSZ álláspontja szerint ez egy tudatos, szándékos cselekedet, amely a diákokkal szemben csalásra, az állammal szemben pedig költségvetési csalásra irányul, amelyről a szolgáltatás fogadójának is szükségképpen tudnia kellett.

Szóljon hozzá!