ZETApress

hírportál

Segítik a vidékieket

A GVH épületeA Gazdasági Versenyhivatal (GVH) öt nagyvárosban is segítséget nyújt a fogyasztóknak. A GVH Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodákat indított Debrecenben, Egerben, Szegeden, Pécsett és Győrött, amelyeken keresztül a GVH tevékenységével kapcsolatos információk, tanácsadás széles körben elérhető immár helyileg is.

Nem szükséges az öt nagyvárosból fővárosba utazni és az internettel nem rendelkező állampolgárok számára is segítséget nyújtanak ? tudatta Gondolovics Katalin sajtószóvivő. A GVH tevékenységéhez kapcsolódó Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodák (Irodahálózat) létrehozásának célja a fogyasztók tájékozottságának, versenyjogi ismereteinek és fogyasztói tudatosságának növelése, ezáltal a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése. A GVH fontosnak tartja, hogy a tevékenységéről, hatásköréről szóló információk az ország minden pontjáról elérhetők legyenek.

Az Irodahálózat kiépítésére és működtetésére a Gazdasági Versenyhivatal nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (FOME), amely a PSZÁF pénzügyi tanácsadó irodahálózatának működtetésével számottevő releváns szakmai tapasztalatot szerzett. A FOME az Irodahálózatot június idusától 2014. szilveszteréig működteti. A fogyasztók részéről az ügyintézés nem követel meg semmilyen előképzettséget, mert a projektet végrehajtó FOME jogi és közgazdasági végzettségű, fogyasztóvédelmi jártasságú szakemberei heti 20 órában biztosítják a nyitva tartást és a térítésmentes, közérthető szakértői tanácsadást minden állampolgár számára.

Az Irodahálózat fogadja és megválaszolja a fogyasztóktól a gazdasági versennyel és a versenyjoggal, illetve a versenyjogi értelemben vett fogyasztóvédelemmel (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, jogsértő összehasonlító reklám, üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása) kapcsolatban postai úton, személyesen, telefonon és elektronikus úton érkező megkereséseket és kérdéseket. Az irodák a nem GVH illetékességű fogyasztói ügyekben is tanácsot adnak, indokolt esetben az illetékes szervekhez irányítják az érdeklődőket. Az elmúlt napokban, helyi szinten sajtótájékoztatók keretében mutatták be az irodák működését. Az egyes irodák elérhetőségei idekattintva is megtalálhatóak.

Szóljon hozzá!