ZETApress

hírportál

Bírói gyakorlat a Kúrián

Az Opten Kiadó délután mutatta be frissen megjelent könyveit a Kúria Markó utcai Dísztermében. A köteteket Vékás Lajos akadémikus, az ELTE ÁJK professzor emeritusa, Menyhárd Attila, az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezető professzora és Osztovits András kúriai bíró, a Bírói gyakorlat füzetek sorozatszerkesztője mutatta be.

A Bírói Gyakorlat Füzetek sorozat, amely a jogász szakmán belül hamar népszerű lett, 2. évfolyamába lépett. A 3-4. kötetet június 5-én mutatták be Budán. A könyvekben a szerzők a bírói gyakorlat által dominált területeket dolgozzák fel világosan, és lényegre törően. A művek a magyarázatot nem tartalmazó egyszerű döntvénytárak és a sokszor túl hosszú és nehezen olvasható kommentárok között félúton helyezkednek el.

Az adott jogterület a kiadványokban kisebb részterületekre, annak szűkebb jogi problémacsoportjait megtestesítő témákra van felosztva; ezeken belül találjuk a vezető jogesetek ismertetéseit, és kritikai elemzését. A könyvek több tucat jogesetet ismertetnek, és külön érdekességük, hogy nemcsak folyóiratokban közzétett, hanem itt meg nem jelent, de a szerzők szerint mégis fontos kérdéseket taglaló határozatokat is tartalmaznak.

A bemutatott kötetek

Villám Krisztián: Szomszédjogok (Bírói gyakorlat füzetek 5. kötet); Bereczky Sára: Perújítás a polgári perben (Bírói gyakorlat füzetek 6. kötet); Nemessányi Zoltán: Általános szerződési feltételek, tisztességtelen szerződéses kikötések (Bírói gyakorlat füzetek 7. kötet); Orosz Árpád: Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések (Bírói gyakorlat füzetek 8. kötet) és Nemessányi Zoltán ? Osztovits András (szerk.): Az új Ptk. konverziós táblája. A szerzők közül Orosz Árpád és Nemessányi Zoltán megérkezett, míg Villám Krisztián és Bereczky Sára kimentette magát.

Szóljon hozzá!