ZETApress

hírportál

Szerződéses rendőrök?

A miniszterelnök pluszforrásokat szán a közbiztonság fokozására, s az országos rendőrfőkapitánytól is intézkedési tervet kért. Határidő: két hét. Bencze József tábornok már tavaly nyáron felvázolta terveit az ORFK Tanácstermében a vidéki polgármesterek előtt.

A tábornok már akkor szerződéses rendőrökben gondolkodott. Érettségizetlen fiatalokat akart alkalmazni, akik egy gyorstalpalót követően tisztesi ? őrvezető, tizedes, szakaszvezető ? rendfokozatot kapnának, s tiszthelyettesekkel közös járőrszolgálatba kerülnének, vagy objektumőrök lennének. Öt évig szolgálhatnának így, s ha sikerülne addig leérettségizniük ? s miért ne sikerülne? ? hivatásos állományba kerülhetnének.

Felmerült az elaprózott ? önkormányzati egységekre bontott ?, vagy inkább egy jobban központosított rendőri állomány léte. Az előbbi mindig helyben van, míg az utóbbit a pillanatnyi szükséglet szerint lehet mozgósítani. A kettő ötvözetét jelentheti a körzeti megbízotti állomány létszámának ötszáz fővel való növelése, s újabb helységekbe telepítése. Őket alkalmankét egyéb rendőri munkára is el lehetne vezényelni.

Háromszáz főből húsz darab 15 fős mobil egységet ? megyénként egyet ? kellene létrehozni a terv szerint. A parancsnok és 14 beosztottja csapaterőként működne, s bármikor bevethető lenne a területén. Ide kerülhetnének az újonnan felvett szerződésesek is, hiszen itt nem önállóan, hanem rutinos kollégáik irányítása alatt kellene intézkedniük.

A rendőrök 25 év szolgálat után már 43-45 éves korukban nyugdíjba mehetnek. Talán javítana a létszámgondokon, ha ez megszűnne, s nekik is másokhoz hasonlóan 62 éves korukig kellene dolgozniuk. Nem csak a közbiztonság fokozódna, de a nyugdíjpénztárnak is több pénze maradna. A kormányfő 65 éves korra szeretné emelni 2016-től 2025-ig a nyugdíjkorhatárt. Ha a rendőröknek elég csak 25 év, a gyári munkásoktól miért várja el, hogy ennek a kétszeresét dolgozzák? Elvégre a rendőrök jövedelmét is ők termelik meg!

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. ZETApress » Bajnai lemondást vár mindenkitől

Szóljon hozzá!