ZETApress

hírportál

Együttműködés az Akadémián

Tudásmenedzsment, tervezhető piac, innováció és nagyszabású K+F összefogás együtt, ez a Bosch Tudásközpontot. A konzorciumi együttműködés a Bosch komoly innovációs elkötelezettségét jelzi. A Bosch Tudásközpont a műszaki tudástranszfer töretlen intenzitását szolgálja ? tudtuk meg a délelőtti aláírási ceremónián.

A mérnökképzés stratégiai fontosságú terület Magyarországon. Délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia Kodály-termében az MTA, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a gödöllői Szent István Egyetem, a hatvani Róbert Bosch Elektronika Kft. és a Róbert Bosch Kft. szerződésben rögzítette jövőbeni K+F együttműködését. A konzorciális megállapodás keretében a magyarországi kutatási és oktatási intézményekben meglévő tudásbázist mozgósítják a gépjármű-közlekedés innovációja és az ágazati fejlesztések céljából. A konzorcium tagjai által végzett komplementer tevékenységek közös érdekeket szolgáló kölcsönösen előnyös összehangolása a Róbert Bosch Tudásközpont létrehozásában és működtetésében intézményesül.

A hosszútávra szóló keretszerződést a Magyar Tudományos Akadémián írták alá ünnepélyes keretek között. Az együttműködés célja, hogy a konzorciális tagok a gépjármű-közlekedési kutatási és fejlesztési projektekben való aktív és elkötelezett részvételével a rendelkezésükre álló ismereteket és módszereket egymással kölcsönösen megismertessék. A Konzorcium tevékenysége az oktatásra és humánerőforrás fejlesztésre, a munkavállalói utánpótlás biztosítására, az ipari és célzott kutatásokra, valamint a közös kísérleti (prekompetitív) fejlesztésekre és a technológiai innovációs eredmények közvetett és közvetlen piaci hasznosítására terjed ki. A Tagok törekvése kapcsolataik olyan irányú mélyítése, amely lehetővé teszi a célzott kutatások eredményeinek kölcsönös és hatékony ipari felhasználását.

Az MTA kutatóintézeteiben folyó felfedező és célzott kutatások eredményeinek minél szélesebb körű hasznosulását a Magyar Tudományos Akadémia valamennyi rendelkezésre álló eszközzel támogatja. Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében tevékenykedő innovatív gondolkodású kutatók és szakemberek kimagasló munkájának eredményei ? a jelen megállapodás keretében ? a gyakorlati alkalmazást nyernek. A magyar kutatóintézet, az egyetemek és a technológiai újítások iránt elkötelezett, nemzetközi vállalat között létrejött előremutató együttműködés fontos és meghatározó valamennyi intézmény számára ? emelte ki beszédében Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

Míg a műszaki képzésben élen járó egyetemek, valamint a kutatóintézet nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeznek a gépjárműipart érintő műszaki ismeretek, az ezekhez kapcsolódó kutatások-fejlesztések és oktatás területén, addig a Bosch mindezek mellett kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet az egyes K+F tevékenységek eredményeinek gyakorlati alkalmazása és hasznosítása terén. A komplementer jellegű tudásbázis koncentrálásával olyan egyedülálló vállalkozás jön létre, melynek eredményeként az oktatási intézmények által elért kutatási eredmények elhelyezése ipari felhasználás keretében hasznosulhat. A kutató-fejlesztő network biztosíthatja a technológiai innovációs eredmények és azok iparági kapcsolatát is; az előre tervezhető piac feltételeit.

Közismert, hogy a társadalmi, gazdasági fejlődés talán legfontosabb pillére a helyi tudásalapú társadalom megteremtése, amelynek alapja a magas színvonalú oktatás és az iparágak közötti szoros együttműködés. Ehhez olyan rugalmas képzési rendszerre és tudástranszferre van szükség, amely érzékenyen reagál a húzóágazatok folyamatosan gyarapodó szakmai igényeire. Ennek megfelelően a Bosch évek óta jelentős erőforrásokat biztosít a kutatás-fejlesztés támogatására.

Kompetenciáink hálózatba kapcsolása révén megsokszorozzuk erőnket. Ez a fajta hálózatba kapcsolás különböző formákat ölthet, a Bosch évek óta a műszaki tudásbázis egyesítésén, az oktatás, a különböző üzleti szektorok és tudományágak közötti együttműködés fejlesztésén dolgozik. Az ilyen módon történő tudáskoncentrálás szinergiákat teremt ? mondta el köszöntőjében Javier González Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője.

Dr. Péceli Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte: ? Ma, amikor korszakalkotó áttörések sorától hangos a tudományos közvélemény, különösen fontos, hogy az egyébként rendelkezésre álló, ám gyakran összeszedetlenül, széttöredezett formában kallódó szellemi tőkét integrált megközelítésben, az egyes intézményi szereplők szinergiáit hasznosítva tegyük az innovatív ipari termelés számára kiaknázhatóvá. Ezért örömteli, amikor az elkülönülten működő kutatói bázisok között tartós együttműködés formálódik, hiszen ez már rövid távon is az egész társadalom javát szolgálja.

A XXI. század felsőoktatása akkor tölti be küldetését, ha az alaptevékenységéhez kapcsolódó tudományterületek színvonalas művelésével párhuzamosan szakterületének ipari tevékenységét is hathatósan segíti. Elengedhetetlenül fontos tehát, hogy az egyetemeken felhalmozódott tudásbázis a vállalatok mindennapi gyakorlatában termelőerővé váljon és fordítva: a nemzetközi reputációval rendelkező vállalatok termelői tapasztalata a felsőoktatási intézmények oktató, kutató és innovációs tevékenységének szerves részét képezze. Az általunk kidolgozott és nemzetközi mércével is élvonalbeli vállalatok közreműködésével megvalósított kooperatív képzés, valamint a most megkötött konzorciális szerződés egyaránt ezen törekvésünket reprezentálja ? hangsúlyozta Dr. Solti László, a gödöllői Szent István Egyetem rektora.

A hosszú távú együttműködést Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke, Dr. Inzelt Péter, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója, Dr. Péceli Gábor, a BME rektora, Dr. Solti László, a SZIE rektora; a Bosch csoport részéről Dr. Jan Peter Stadler, a Róbert Bosch Kft. műszaki területekért felelős elnöke, Volker Schilling és Roger Seemeyer, a hatvani Róbert Bosch Elektronika Kft. igazgatói és Javier González Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője hitelesítette aláírásával.

A Bosch munkanaponként átlagosan 16 szabadalmi igényt nyújt be világszerte. A technológiák és szolgáltatások vezető nemzetközi szállítója 2012-ben várhatóan 4,6 milliárd eurót költ majd kutatásra és fejlesztésre. 2012 végén a Bosch 86 nemzetközi helyszínén mintegy 43 ezer kutató és mérnök dolgozik majd, ami az év elejéhez képest 4500 fővel nagyobb létszám. A Budapesti Fejlesztési Központ létszáma jelenleg több, mint nyolcszáz fő.

A Bosch 1899 óta van jelen Magyarországon. Az 1991-ben újjáalapított regionális kereskedelmi kft.-bői mára jelentős vállalatcsoport, Magyarország egyik legnagyobb külföldi ipari munkaadója lett. A 2011-es üzleti évben a hazánkban tíz leányvállalattal rendelkező cég teljes forgalma 508 milliárd forint, magyarországi forgalma ? amelybe nem tartoznak bele a saját vállalatai között folytatott kereskedelmi tevékenységek ? 134 milliárd forint volt. A magyarországi Bosch csoport

2011 végén nyolcezer munkatársat foglalkoztatott. Az egyes gyártó, kereskedelmi és fejlesztési egységekhez kiterjedt kereskedő és szervizhálózat a teljes országot lefedi. A Bosch csoport, különböző technológiák és szolgáltatások vezető nemzetközi szállítója. A gépjármű- és ipari technológia, valamint a fogyasztási cikkek és az épület-technológia terén több mint háromszázezer munkatárssal 51 és félmilliárd euró árbevételt ért el 2011-ben. A Bosch csoport magában foglalja a Róbert Bosch GmbH-t, annak mintegy 60 országban működő mintegy 350 leányvállalatával és regionális vállalataival együtt. Értékesítési és szolgáltatási partnereit is beleszámítva a Bosch körülbelül 150 országban van jelen. Ez az egész világra kiterjedő fejlesztési, gyártási és értékesítési hálózat a további növekedés alapfeltétele. A Bosch 2011- ben 4,2 milliárd eurót költött kutatásra és fejlesztésre, és világszerte több mint 4100 szabadalmi kérelmet nyújtott be. A Bosch valamennyi termékével és szolgáltatásával úgy javítja az élet minőségét, hogy innovatív és hasznos megoldásokat kínál.

Szóljon hozzá!