ZETApress

hírportál

Felterjesztéseket vár a NOVOFER

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri az érintetteket, hogy az évente meghirdetett belföldi Gábor Dénes-díjra jelöljék azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező, jelenleg is tevékeny (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik valamely gazdasági társaságban vagy oktatási, kutatási intézményben kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre, tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs tevékenységéhez.

A díj odaítéléséről a Kuratórium dönt. A kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben folyamatosan nyújtott, kiemelkedően eredményes teljesítmény elismerését célozza. A Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

A jelölés (előterjesztés) megkívánt tartalma

Kitöltött és aláírt adatlap a jelölő, a jelölt és az ajánlók adataival és a jelölés rövid indoklásával, az előírt formanyomtatványon. A jelölés legfeljebb három A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés részletes indoklásával és a jelölő aláírásával. A mellékletek a jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb két oldal terjedelmű ismertetése, az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények listája (maximum három A4-es oldal), valamint két, a felterjesztőtől, illetve a felterjesztő szervezettől független, szakmailag elismert szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánló levele legyen.

Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel (előterjesztéssel) kapcsolatos részletes tudnivalók innen letölthetők. A jelölést (előterjesztést) mind elektronikusan, mind papíralapon be kell nyújtani. Az elektronikus és a papíralapú jelölés beküldési/postára adási határideje október 10-e. Eredményhirdetés és díjátadás december harmadik hetében, a Parlamentben lesz. A beérkezett jelölések átvételéről a jelölők, az elbírálás eredményéről a jelölők, a kitüntetést elnyerők esetén a jelölők, az ajánlók és a díjazott jelöltek közvetlen értesítést is kapnak. A díjazottak személyét a díjátadást követően honlapunkon és a szaksajtóban is nyilvánosságra hozzák a szervezők.

Szóljon hozzá!