ZETApress

hírportál

Ifjú tehetségek reflektorfényben

Az MFB a Junior Príma-díj Magyar tudomány kategóriában ajánlott fiatalokat támogatja. Első alkalommal adták át a Junior Prima Díjakat a Szépművészeti Múzeumban péntek este. A Prima Primissima Díj ebben az évben a tehetséges fiatalok díjazásával egészült ki. A Junior Prima-díj Társalapítói három kategóriában, harminc fiatalt díjaztak. A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. a Magyar tudomány, a Vodafone Magyarország a Magyar oktatás és köznevelés, a MKB Bank (MKB) Zrt. a Magyar sport kategóriában adta át a fiataloknak a díjakat.

A Magyar Fejlesztési Bank azért csatlakozott társalapítóként a Junior Prima-díj létrehozásához, mert társadalmi szerepvállalásával teljes összhangban van a fiatal tehetségek szakmai és anyagi segítése, hangsúlyozta Erős János vezérigazgató. Az MFB évek óta meglévő Mentor programja kiváló példa a tehetséggondozásra. A Prima Junior-díj Magyar tudomány kategóriájának gondozásával a bank a 30 év körüli tehetséges fiatalok erkölcsi, anyagi elismeréséhez szeretne hozzájárulni.

Erős János megerősítette, hogy a jövőben az MFB mecenatúrájának szerves része lesz a Junior Prima-díj, és reményeik szerint a díjazottak a hazai modernizáció elősegítőinek számát is gyarapítják. Mércénk még sokáig az a világban, hogyan tudunk válaszolni a fejlődési kihívásokra. Ezért nagyon fontos, hogy a Junior Prima-díj olyan ösztönzést adhat a fiataloknak, amelynek révén ők majd a maguk területén eredményesen hozzájárulhatnak a helyes válaszok megszületéséhez, hangsúlyozta a vezérigazgató. A Díjakat Erős János, az MFB vezérigazgatója adta át a tíz fiatalnak. Véleménye szerint ezek a fiatalok néhány év alatt többet tettek, mint mások egy emberöltő alatt.

Lovász László, az ELTE TTK Matematikai Intézetének igazgatója méltatta a beérkezett javaslatokat, a kiválasztott tíz fiatal igazán kiváló és kiemelkedő tudományos munkáját. A fiatal tudóstehetségek elismerésére létrehozott Magyar tudomány kategóriájának jelöltjeire az öt éve alapított Prima Primissima-díjban már részesült neves személyiségek és más szaktekintélyek tettek javaslatot.

Az Esélyegyenlőség évében induló Junior Prima-díjnak külön jelentősége van egy olyan országban ? hangsúlyozta Erős János ?, amely a tehetségeknek bővében, a tudományra és kutatásra fordítható pénznek mindig szűkében volt. A kategórián belül tíz tehetséges fiatal kapott díjat. Az egyénenként ezzel járó hétezer euró hathatós támogatás lehet további kutatómunkájukhoz. A Junior Prima-díj olyan felelősséget jelent adományozónak és díjazottnak egyaránt, ami a közös siker lehetőségét hordozza. A díj befektetés a jövőbe, amelynek kedvezményezettje maga a kiemelkedő tehetségű fiatal tudósjelölt, aki tudományos karrierjét remélhetőleg szülőföldje gazdagítására fordítja.

A Junior Prima-díj Magyar tudomány kategóriájának idei első díjazottjai

Benczes István közgazdász, akit az új generáció legjobbjai közt tartanak számon. Több mint negyven publikációja jelent meg. A megjelenés alatt álló angol nyelvű monográfiája elsősorban a fejlesztő állam globalizált viszonyok közötti lehetőségeivel, a fiskális politika korlátaival, a korábbi gazdaságpolitikai elméletek érvényesülési lehetőségeivel foglalkozik.

Farkas Illés fizikus, egyetemi hallgatóként és doktoranduszként nagyrészt élőlények, elsősorban az emberek csoportos mozgásának vizsgálatával foglalkozott. Nemzetközi tapasztalatokra tett szert a komplex hálózatok kutatásában. A kapcsolódó hálózatok szerkezeti kutatási eredményeitől konkrét orvostudományi haszon is várható.

Mátrai Tamás matematikus, egy valós függvénytani probléma megoldásával már diákkorában I. díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. PhD disszertációjában több nehéz kérdést sikerült megválaszolnia a halmazok komplexitásának megállapítására kidolgozott új módszerével. Sokoldalú kutatóként ismerik.

Nagy Levente Péter alkalmazott és általános nyelvész, angol nyelvtanár. Kutatási területe a legmodernebb nyelvészeti irányzatokhoz kapcsolódik. Speciális kutatási területe a Magyarországon elméletileg alig kutatott igazságügyi (jogi) nyelvi szakértés.

Papp Balázs fizika és biológia tanár számára a 2001-es esztendő egy I. helyezést hozott az Országos Tudományos Diákköri Konferencián és ebben az évben tüntették ki Pro Scientia Aranyéremmel. Egy születő félben lévő új tudományterületen, a rendszerbiológia és evolúcióbiológia határmezsgyéjén végezte kutatásait és eredményei a világ legrangosabb szaklapjaiban jelentek meg. A Faculty1000 három munkáját a szakma legrangosabb publikációi közé választotta.

Rózsa Balázs agykutató, orvos és fizikus végzettsége mellett gépész- és villamosmérnöki tanulmányokat is folytatott. Új, nemlineáris, lézer pásztázó mikroszkópos eljárást dolgozott ki munkatársaival, az agy aktivitásának nagy sebességű, háromdimenziós mérésére. A magyar szabadalom mellett egy amerikai és európai szabadalmat is benyújtottak Az általuk kidolgozott új 2-foton lézerpásztázó mikroszkópokat már három világhírű laboratóriumban használják.

Ságvári Bence szociológiai tudományos munkáját sikerrel ötvözi történelmi, közgazdasági, kulturális szempontokkal. Az információs társadalom, az új média, a kreatív osztály témakörben végzett sikeres kutatásokat.

Soós Tibor 2001-től az MTA KK Biomolekuláris Intézet Fémorganikus szintézisek kutatócsoportjának vezetője. Fiatal kora ellenére az organokatalízis területének legismertebb hazai szaktekintélye. A szerves kémia egyik legrangosabb nemzetközi folyóiratánál, az Organic Letters-nél egyik közleményét már két éve az abszolút értelemben legtöbb idézett cikként tartják számon.

Szépszó Gabriella a ?80-as és ?90-es évek árhullámainak szinoptikus klimatológiai értékelése című diplomamunkájával hívta fel magára a szakma figyelmét. Jelenleg a REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatokkal foglalkozik, fő célja a Kárpát-medence éghajlatváltozásának leírása.

Vásárhelyi Gábor az érzékelők és érzékelés egy egészen új irányában, a háromdimenziós tapintás területén oldott meg jelentős kutatási és fejlesztési problémákat. Doktori disszertációjában és nemzetközi publikációiban megmutatta, hogyan lehet rugalmas borítás alakjával új tapintó effektusokat mérni.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. ZETApress » Megválasztották az idei Prímákat

Szóljon hozzá!