ZETApress

hírportál

IFKA a Hungexpon

HGC IFKASikeresen zárult a feldolgozóipari vállalkozások gyors növekedését támogató nagyszabású Középvállalati Fejlesztési Program igényfelmérési és alapkutatási szakasza. Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai irányításával sikeresen zárult az év elején indult nagyszabású program kutatási és képzési fázisa.

A magyar gazdaság eredményességében meghatározó szerepet betöltő kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró (HGC) feldolgozóipari kis- és középvállalkozások (kkv) fejlesztését célul kitűző programban a vállalkozások eddiginél hatékonyabb támogatása érdekében a célcsoport pontos azonosítása, fő jellemzőinek és fejlesztési igényeinek megismerése, az érintett vállalkozások motiválása, tájékoztatása, valamint testreszabott, rugalmas fejlesztéspolitikai konstrukciók, illetve pályázati módszertan és rendszer-fejlesztési megoldások kidolgozása történt meg.

A Program sikeres megvalósítását megalapozó kutatás során a potenciálisan érintett vállalati célcsoport felmérése, átfogó elemzése, valamint jövőbeni támogatási lehetőségeinek vizsgálata zajlott le, az iparpolitika támogatására pedig gazdaságnövekedési térkép és vállalkozásfejlesztési koncepció készül ? tudtuk meg délelőtt az Ipar Napjai kiállításon a Hungexpo A-pavilon 311E standján.

A feladatcsomag megvalósításának első felében összegyűjtötték és feldolgozták a nagy növekedési potenciállal bíró vállalkozásokra vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmakat, melyek alapján egy komplex kutatási hipotézisrendszert lehetett felállítani. A több módszertani lépésből álló kutatás eredményeként egy hozzávetőlegesen tízezer vállalatból álló potenciális HGC vállalati kört határoztak meg. Személyes mély-interjúk készültek 140 feldolgozóipari vállalkozás vezetőjével, további közel 13 ezer vállalatot online felmérés keretében vonnak be a programba.

A HGC Akadémia a Középvállalati Fejlesztési Program központi eleme, egy fejlesztési modulokból felépített középtávú stratégiai program. Ennek során többek között az ipari digitalizáció és automatizáció, a nemzetközi piacra jutás elősegítése, a vezetői információs rendszerek (ERP/CRM) alkalmazása, az online értékesítés támogatása, a vezetői mentorálás (különös tekintettel a vállalkozás utódlás témakörre), valamint finanszírozás támogatása, és tőkeszerkezet elemzése kerültek fókuszba. A HGC Akadémia eddigi tevékenységének eredményeképpen 222 vállalkozás vett részt szakmai műhelymunkában, amelyek összesített foglalkoztatotti létszáma közel 10 000 fő, az összesített értékesítés nettó árbevétele pedig 225 milliárd forint. A szakmai műhelymunkákban részt vevő vállalkozások tartós és stabil növekedése érdekében egyedi, komplex, a vállalati sajátosságokat rendszerszemléletben vizsgáló fejlesztési programot dolgoztak ki. Emellett 150 kiválasztott vállalkozás részt vehet nemzetközi szakmai találkozókon, ezzel is elősegítve a hazai középvállalati réteg szélesedését és stabilitását, exportképességük erősítését, lehetőségeik kiszélesítését.

A Minősítési és monitoring rendszer ? Fejlesztéspolitikai javaslatcsomag kidolgozása című feladatrész eddigi eredményeként kidolgoztak egy szervezetfejlesztési módszertant, a fejlesztéspolitikai környezet jelenlegi működésének felmérése, valamint egy szervezeti vízió megfogalmazása a partnerségen alapuló fejlesztéspolitikai koncepció jegyében. Megtörtént továbbá a jogi megvalósíthatóság vizsgálata a hazai és uniós verseny- és támogatási szabályok szempontjából, a minősítési és monitoring rendszerek releváns hazai és nemzetközi tapasztalatainak megfogalmazása, valamint a fejlesztéspolitikai beavatkozás szempontjából leginkább releváns pénzügyi működési, innovációs jellemzők azonosítása.

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. a magyar gazdaság fenntartható és hosszú távú fejlődéséhez teremt hozzáadott értéket. Integrált szemlélettel, a gazdasági összefüggéseket felismerő tudással, a gazdaságfejlesztésben szerzett hazai és nemzetközi tapasztalattal ösztönözzük és támogatjuk az innovatív megoldások fejlesztését és bevezetését, különös hangsúlyt helyezve ? elsősorban a hazai tulajdonú, különös tekintettel a családi tulajdonban lévő ? középvállalati réteg stabilizálására, kiterjesztésére. Tevékenységünk és működésünk a hazai és az európai uniós célkitűzésekhez illeszkedik. Szakértői bázisunkra és szervezeti kompetenciánkra építve részt veszünk a hazai, átfogó szakpolitikai stratégiák fejlesztésében.

Szóljon hozzá!