ZETApress

hírportál

Generális a múzeumban

Az idős generálisKard és karrier címmel Bottyán János kuruc generális halálának 300. évfordulója alkalmából tudományos konferencia zajlott a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dísztermében. Szakmai köszöntőt mondott Holló József Ferenc ny. altábornagy, a hadtudomány kandidátusa, címzetes egyetemi tanár, a HIM főigazgatója.

Bottyán János egyike a II. Rákóczi Ferenc nevével fémjelzett szabadságharc közismert, sőt népszerű hadvezéreinek. Köztéri szobrok, emléktáblák idézik fel alakját, és intézmények tucatjai viselték, viselik nevét. Nem csupán a katonát testesítette meg, hanem az alacsony sorból felemelkedett egyén kiváló példáját is.

A jezsuita rend vágsellyei birtokának lovászfiújából lett végvári katona a török elleni küzdelmek során fokozatosan jutott előre a ranglétrán, míg végül a császári hadsereg egyik legismertebb magyar huszár ezredeseként maga az uralkodó tüntette ki aranylánccal. A XVII. század végén már korosodó, esztergomi udvarházába visszavonult hadfi életében az új század új lehetőséget is biztosított: 60. életéve körül járhatott, amikor csatlakozott a Rákóczi felkeléséhez, s az egyik legvitézebb kuruc tábornok, a dunántúli és Vág-vidéki harcok hőse lett.

A páratlan tehetségű kuruc generális halálának háromszázadik évfordulója nem csupán a róla való megemlékezésre nyújt kiváló alkalmat, de általában a korabeli katonai pályaképek tudományos elemzéséhez, összehasonlításához is lehetőséget nyújt. A tudományos konferencia érdekessége, hogy szakavatott történészek és hadtörténészek adtak összefoglaló képet a kuruc-korról.

Bottyán János személyén túl az európai jelentőségű hadvezér és katonai teoretikus Raimondo Montecuccolitól egészen a szlovák népi hősként számon tartott Juraj Jánosikig bezárólag számos más érdekes katonai, hadvezéri pályát ismerhettünk meg közelebbről. Így többek között Gyöngyösi Nagy Ferenc dunántúli főkapitány-helyettesét, Ottlyk György kuruc brigadérosét, a francia tábornokká emelkedett Ráttky Györgyét, egy kevésbé szerencsés sorsú francia hadnagyét Vékony János kapitányét, vagy az Ocskayval együtt elpártolt, kuruc főstrázsamesterből császári altábornagyságig emelkedett Pestvármegyey Józsefét.

Szóljon hozzá!