ZETApress

hírportál

Ellenzék és ellenállás Magyarországon és az NDK-ban

Hogyan hatott az 1956-os magyar felkelés az NDK-ra? Milyen jelentősége volt az 1970-es, 1980-as évek kelet-németországi ellenzéke számára? Létezett?e határokon átívelő hálózat az ellenzéki csoportok között és hogyan követték figyelemmel egymás tevékenységét?

Ezekről és más kérdésekről beszélgetnek neves magyar történészek és a Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (a NSZEP-diktatúra korszakának feldolgozásával foglalkozó alapítvány) tanulmányútjának résztvevői: neves történészek, újságírók, teológusok, polgárjogi aktivisták, parlamenti képviselők, akik maguk is részt vettek az ellenzéki mozgalmakban illetve Magyarország és az NDK ellenzéki mozgalmainak történetével foglalkoznak írásaikban, kutatásaikban. A pódium-beszélgetésre a Goethe Intézet Rendezvénytermében 24-én, kedden este 6 órakor kerül sor.

Résztvevők: Rainer Eppelmann, Bundesstiftung Aufarbeitung elnökségének vezetője, Erhart Neubert, vallásszociológus, polgárjogi aktivista, Ungváry Krisztián és Varga László, történészek. Moderátor Bedő Iván, újságíró, a HVG munkatársa lesz.

Az ideológiát mereven alkalmazó NDK és a gulyáskommunizmusról elhíresült Magyarország a szocialista hatalomgyakorlás két teljesen eltérő modellje volt. Ennek ellenére a két rendszert sok hasonlóság kötötte össze. Mindkettőben komoly szerepet játszottak az ellenzéki mozgalmak, a tevékenységük azonban gyökeresen eltérő keretek között zajlott. Az NDK-ban teljes mértékben leváltották a korábbi állampártot, míg Magyarországon a rendszerváltó elit részben a párt reformszárnyából, részben pedig az ellenzéki erőkből tevődött össze. Ebből adódóan a két ország két eltérő rendszerváltó modellt is jelent.

A Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur a NSZEP-diktatúra történetének pluralista feldolgozását tűzte ki célul és az vizsgálja, hogy az egyesült Németországra vonatkozóan milyen következményekkel járt a NSZEP-diktatúra. Közvetítő szerepet játszik a közelmúlt történetének társadalmi, tudományos, politikai, valamint a nyilvánosság, a média szintjén történő feldolgozásában. Az alapítvány archívumot és tudományos szakkönyvtárat hozott létre, amelyekben az ellenállás és a represszió dokumentumait gyűjtik és a történelmi forrásanyagot a kutatók rendelkezésére bocsátják.

Szóljon hozzá!