ZETApress

hírportál

Megvan a szuperkapcsolat

Nagy Miklós igazgató, NIIFIÖsszekapcsolták a felsőoktatás szuperszámítógépeit ? tudtuk meg a NIIF Victor Hugo utcai Intézetében. Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium (TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010 ) projekt keretében az NIIFI munkatársai mintegy két éves informatikai fejlesztésnek köszönhetően összekapcsolták a szegedi, a pécsi és a debreceni egyetemek szuperszámítógépeit, hogy a meglévő nemzeti szuper-számítástechnikai hátteret továbbfejlesszék.

A TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0010 (Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium, NVL) projekt keretében a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet alkotta konzorcium azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy a meglévő nemzeti szuper-számítástechnikai (HPC) infrastruktúrára építve ? és annak szolgáltatásait továbbfejlesztve ? minél több tudományterületen, minél hatékonyabb módon ismerteti meg és teszi elérhetővé a HPC technológiát a kutatásban és felsőoktatásban a tudományos tevékenység eredményességének javítása céljából. A projekt során a kitűzött elvárásokat maradéktalanul sikerült elérni.

Míg a konzorciumi tag egyetemek elsősorban a HPC tudományos kutatásban való felhasználására, a HPC kultúra és ismeretek magas színvonalú terjesztésére koncentráltak, addig az NIIF Intézet feladata elsősorban az volt, hogy az NIIF által korábban beszerzett és üzembe helyezett 4 szuperszámítógépből álló nemzeti HPC infrastruktúra hatékonyságának, szolgáltatásainak és menedzsment eszközeinek továbbfejlesztési lehetőségeit kutassa és az eredményeket ? a felhasználói közösség javára – implementálja. E munka keretében megvizsgálták az elosztott erőforrás rendszer komponenseinek különböző szinteken megvalósítható összekapcsolását és az optimális megoldások kiválasztása után megvalósították többek között az alkalmazás szintű összekapcsolást, a felhasználói azonosítás szintű összekapcsolást, az adatátvitel és file rendszer szintű összekapcsolást. Megvalósították az egységes felhasználómenedzsmentet és jogosultság kezelést, az egységes felhasználói és futtató környezetek kialakítását, továbbá az erőforrások magas szintű védelmét, monitorozását és mérését. Az összekapcsolt erőforrások együttes számítási teljesítménye elérheti az 53 Tflops értéket.

Nagy Miklós, az NIIF Intézet igazgatója az NIIF Intézet projektzáróján kiemelte: A szuperszámítástechnika, mint technológia mára a tudományos kutatás és innováció egyik meghatározó eszközévé vált minden tudományterületen. Az NIIF Intézet évtizedek óta biztosítja a felsőoktatás számára a legkorszerűbb informatikai szolgáltatásokat, amelynek segítségével a hazai felsőoktatás kutatói, oktatói hatékonyan bekapcsolódhatnak nagy, nemzetközi tudományos kutatásokba. A most megvalósult fejlesztéssel 2014 novemberétől még könnyebbé válik az európai kutatásokba való bekapcsolódás a magyar felsőoktatási kutatóhálózat felhasználói számára.

A munka eredménye többek között egy olyan új portál, amely a rendszerek és felhasználók menedzsmentjét sokkal hatékonyabbá teszi, támogatja továbbá a hozzáférési jogosultságok hatékony implementálását. A felhasználók számára nagy kényelmet nyújt az, hogy a háttértáron elhelyezett adataikat, file-jaikat minden rendszerről egyformán elérhetik. Az új grid köztesréteg és portál kifejlesztésével pedig lehetővé vált, hogy a felhasználók jelentős része a számára szükséges alkalmazások futtatásakor nagyon magas absztrakciós szinten, egy web felületen keresztül érheti el a HPC infrastruktúra szolgáltatásait, így nem kell törődnie a bonyolult rendszerek részleteivel, a kezelés megtanulásával. Fentieken túl az NIIF Intézet ? konzorciumi partnereivel együtt ? foglalkozott még a HPC rendszerek teljesítmény mérésének, tesztelésének kérdéseivel, a paralell környezetekhez való optimalizálás problémáival, és részt vett a HPC ismeretek oktatását célzó anyagok elkészítésében is.

Szóljon hozzá!