ZETApress

hírportál

JelEsély az MTA-ban

JelbeszédTegnap délután mutatták be a JelEsély, a magyar jelnyelvi oktatás egységesítését megvalósító, a társadalmi esélyegyenlőséget növelő programot, mely egyedülálló multidiszciplináris kutatásokkal alapozza meg azt a törvényi rendelkezést, amely az oktatási-nevelési intézményekben a jelnyelv használatát biztosítja.

Az akadémiai kutatók eredményei nagymértékben hozzájárulnak a hazai siket közösség esélyegyenlőségének megteremtéséhez, példázva a nyelvtudományi kutatások közvetlen és széles körű társadalmi hasznosulását. A visegrádi országok közül elsőként Magyarországon megvalósuló kezdeményezést a TÁMOP 334 millió forinttal támogatja. A sajtótájékoztató résztvevői az MTA Nyelvtudományi Intézetében Pálinkás József, az MTA elnöke; Soltész Miklós, az EMMI szociális és családügyért felelős államtitkára; Kósa Ádám, a SINOSZ elnöke, a Fidesz EP-képviselője; Kenesei István, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója; Bartha Csilla, a JelEsély program szakmai vezetője és Romanek Péter, a JelEsély program jelnyelvi szakértője voltak.

Multidiszciplináris kutatásokkal alapozza meg az MTA Nyelvtudományi Intézetében (MTA-NYTUD) kezdődő vizsgálatsorozat azt a törvényi rendelkezést, amely előírja az oktatási és nevelési intézményekben a jelnyelv bevezetését, valamint széles körű használatát. A jelnyelv sztenderdizációját célzó sokrétű kutatás nagymértékben hozzájárul a hallássérültek, különösen a siketek esélyeinek előmozdításához, kommunikációs jogaik gyakorlásához, valamint az oktatáshoz való hozzáférésük biztosításához.

A magyar jelnyelv tudományos leírása, a siket közösség magyar, illetve jelnyelvi kompetenciáinak feltárása, jelnyelvhasználatának, társadalmi és nyelvi helyzetének vizsgálata ? egyebek között ezek a kutatások is szükségesek ahhoz, hogy a törvényi rendelkezés értelmében a hallássérült gyerekeket oktató-nevelő gyógypedagógiai intézmények 2017. szeptember 1-jétől biztosítsák a kétnyelvű oktatást, nevelést. Az MTA Nyelvtudományi Intézetben szociolingvisztikai, pszicholingvisztikai, elméleti nyelvészeti, jelnyelvészeti és nyelvtechnológiai szakemberek tanulmányozzák a jelnyelvet, illetve a használatát meghatározó törvényszerűségeket. A kutatók eredményei nélkülözhetetlen elméleti alapot adnak azokhoz a lépésekhez, amelyek a jelnyelv oktatási és oktatott nyelvként való bevezetését lehetővé teszik.

Minden közösséget jól jellemez az, hogyan támogatja azokat a tagjait, akik valamilyen hátrányt szenvednek ? mutatott rá a társadalom morális felelősségére az MTA Székházában tartott, egyedülálló módon jelnyelven moderált programindító rendezvényen Pálinkás József. Az Akadémia elnöke üdvözölte a Parlament döntését, amely elősegíti a siket közösség beilleszkedését. ? Felemelő és szívet melengető érzés, hogy az MTA Nyelvtudományi Intézet kutatásai révén az Akadémia is hozzájárul a siket honfitársaink esélyeinek növeléséhez ? fogalmazott. Soltész Miklós, az EMMI szociális és családügyekért felelős államtitkára emlékeztetett rá, hogy a magyar jelnyelvet Magyarország Alaptörvénye is megemlíti. Az államtitkár kijelentette: a tervek szerint a JelEsély program az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszaka alatt is folytatódni fog.

A program lehetőséget teremt arra, hogy a siket közösség minőségibb életet élhessen ? fogalmazott Kósa Ádám, a Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsának és a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) elnöke, az Európai Parlament (EP) első siket képviselője. Kenesei István, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója áttekintve az intézet tudományos tevékenységét, rámutatott: az MTA Nyelvtudományi Intézet kiemelten kezelte azokat a kutatási területeket, amelyek ? a JelEsély programhoz hasonlóan ? a nyelvtudomány társadalmi hasznosulását szolgálták. Bartha Csilla, a JelEsély program szakmai vezetője röviden ismertette a kutatók célkitűzéseit. ? A magyar jelnyelvet alkalmassá kell tenni arra, hogy magán- és a közszféra minden területén használható legyen ? hangsúlyozta.

Becslések szerint hazánkban a siket népesség alkotja Magyarország harmadik legnagyobb nyelvi és kulturális kisebbségét. Ennek ellenére a magyar jelnyelv oktatási nyelvként történő használata eddig nem kapott kellő támogatást. A hallássérült fiatalok társas, iskolai és munkaerő-piaci integrációja messze elmarad a kívánatostól, a felsőoktatásban továbbtanulók, illetve a foglalkoztatottak aránya pedig sokkal alacsonyabb a teljes népességre jellemző adatokhoz képest. A 2009-ben született, a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról rendelkező törvény kimondja, hogy 2017-től a hallássérült gyerekeket nevelő, oktató gyógypedagógiai intézmények a szülő kérésére kötelesek az óvodai és iskolai nevelést jelnyelven is biztosítani.

A JelEsély program lehetővé teszi a jelnyelv bevezetését, nagymértékben elősegíti a siket és nagyothalló közösség esélyeinek megteremtését, a magas szintű oktatáshoz való hozzáférését, kommunikációs jogai gyakorlását. A kutatások fontos jellemzője az alulról jövő építkezés, azaz a siket közösség nemcsak célcsoportja, hanem aktív résztvevője is a vizsgálatoknak. A tervek szerint az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja, valamint a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) sokéves együttműködésének köszönhetően a siket munkatársak jelentős számban vesznek majd részt a projekt szakmai megvalósításában. A visegrádi országok közül hazánkban először megvalósuló programot a TÁMOP 334 millió forinttal támogatja.

Szóljon hozzá!