ZETApress

hírportál

A tüntetőknek nem tetszik a válasz

Mint kedd reggel megírtuk, a Kossuth téri tüntetők egyik csoportja a házelnöknek juttatta el petícióját a Parlament Civil Irodájának vezetőnőjén keresztül. 48 órát adtak a válaszra. Szili Katalin a levél egyik aláírójának, Kelemen András Fideszes képviselőnek címezte sorait. Levele nem váltott ki osztatlan elismerést a tömegben, ezért aztán tovább demonstrálnak.

Tekintettel arra, hogy szándékukat korábban a sajtó útján is nyilvánosságra hozták, azt megvitattam a Házbizottsággal, kezdődik a házelnök válasza.

A testület egyetértett a levél átvételével, és annak módjával. A Házbizottság döntésének megfelelően, a frakciókon keresztül eljuttattuk valamennyi képviselőhöz. (Követeléseik stílusára és műfajára egyébként az ultimátum jelző illik inkább, ami nem méltó az Országgyűléshez, mint legitim népképviseleti intézményhez, de talán még az aláírók eddigi közéleti felelősségvállalásához sem.)

Kezdeményezéseikkel az Alkotmány keretein kívül keresik a megoldást Az Alkotmány nem rendelkezik sem alkotmányozó nemzetgyűlésről, sem ideiglenes kormányról. Mint Képviselő úr is tudja, az Alkotmány módosítására, illetve új Alkotmány elfogadására kizárólag az Országgyűlés jogosult, ezt a Képviselő úr nyilván tudja. Minden képviselő számára biztosított a lehetősége, hogy parlamentáris keretekben, a jogalkotás során vesse fel és vigye végig az alkotmánymódosítási kérdéseit.

Követelésük azonban még jelzést sem tartalmaz az alkotmányozó nemzetgyűlés céljait illetően, ezért nemhogy tárgyalásra, még szándékaik megismertetésére sem igazán alkalmas. Olyan súlyú kérdéseket, mint az Alkotmánytól eltérő közjogi fogalmak bevezetése, csak alapos indokokkal alátámasztva, szakértői, politikai és társadalmi vitákat lefolytatva lehet érdemben vizsgálni. Mindezek ismeretében különösen elfogadhatatlan az aláírók által megjelölt 48 órás határidő.

Tárgyalás és valódi konszenzuskeresés csak az alkotmányosság keretei között, és egyenrangúságot feltételezve képzelhető el. Az eljuttatott szöveg sajnálatos módon nem ezt a szándékot tükrözi, ezért tárgyalásra nem alkalmas.

Tájékoztatom Önöket arról, a Házbizottság tagjai egyöntetűen kifejezésre juttatták, hogy az önkormányzati választások nyugodt lefolytatása valamennyiünk érdeke. Bízom benne, hogy erről Önök is hasonlóképpen gondolkodnak, fejezte be válaszát Szili Katalin.

Szóljon hozzá!