ZETApress

hírportál

Jutalmak a Tudomány ünnepén

A felfedező kutatások az eredeti, nagy felismerések, az innováció kultúrájának megteremtői. Nem kevesebb múlhat rajtuk, mint a tudás, a társadalmi és gazdasági működés jövője, ezért szól 2012-ben az ünnep a felfedező tudományról ? hangsúlyozta Pálinkás József elnök Erkel Ferenc ? Kölcsey Ferenc: Himnuszát követően a délelőtti megnyitón.

A felfedező kutatások jelentik a tudomány lehetőségeit és a jövőjét ? hallottuk többször is a magyar tudomány ünnepén, az Akadémia Dísztermében. Az MTA 1997-től tartja meg a magyar tudomány napját, az Országgyűlés pedig 2003-ban nyilvánította hivatalosan a magyar tudomány ünnepévé november 3-át, azt a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak éves jövedelmét felajánlotta a tudós társaság megalapítására.

Kimagasló kutatói teljesítményeket díjaztak a nyitórendezvényén a Széchenyi István téri Székházban: heten vehették át Pálinkás Józseftől, az MTA elnökétől a kiemelkedő tudományos életmű elismerésére szolgáló Eötvös József-koszorút. Dézsi Istvánt, a fizikai tudomány doktorát, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja professor emeritusát a szilárdtest-fizikában, a kémiában és az anyagtudományokban a magfizikai módszerek alkalmazásával elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért ismerte el az MTA Elnöksége.

Hideg Kálmánt, a kémiai tudományok doktorát, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának professor emeritusát a keringésre ható szerek szintézisének és alkalmazásának a kifejlesztésében játszott úttörő szerepéért, Makk Ferencet, a történelemtudomány doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanárát az Árpád-kori magyar-bizánci kapcsolatok, illetve a magyar külpolitika történetének kutatásában elért eredményeiért ismerték el.

Módis Lászlót, az orvostudomány doktorát, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának professor emeritusát a porcszövet szerkezetének új módszerekkel végzett vizsgálata során elért kimagasló eredményeiért, Perner Ferencet, az orvostudomány doktorát, a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának professor emeritusát egyebek közt az első sikeres és tartós túlélést biztosító veseátültetés elvégzéséért, a hazai májátültetési program megvalósításáért tüntették ki. Az első hazai szívátültetésben játszott szerepéről idekattintva olvashatunk.

Posgay Károlyt, a műszaki tudomány doktorát, a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos szaktanácsadóját a ma ismert legnagyobb kínai kőolajmezőjének feltárását célzó kínai?magyar geofizikai expedíció értékelésében játszott kiemelkedő szerepéért, a szeizmikus szénhidrogén-, szén-, bauxit- és vízkutatásokban elért jelentős tudományos és gazdasági eredményeiért, Sárosi Bálintot, a zenetudomány doktorát, nyugalmazott népzenekutatót a magyar népzenei örökség megőrzését célzó kimagasló életművéért díjazták.

Az MTA és a Paksi Atomerőmű által alapított Wigner Jenő-díjban részesült Bencze Gyula, a fizikai tudomány doktora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja Részecske- és Magfizikai Intézetének professor emeritusa. Az MTA és a Richter Gedeon Rt. által alapított Bruckner Győző-díjjal Mező Gábort, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem MTA peptidkémiai kutatócsoportja tudományos tanácsadóját, a 40 éven aluli kategóriában pedig Nagy Veronikát, a Pécsi Tudományegyetem Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetének adjunktusát ismerték el.

MOL Tudományos Díjban részesült Dank Viktor, a földtudomány doktora a nagy jelentőségű alföldi kőolaj- és földgáztelepek eredményes felkutatásának elméleti és gyakorlati megalapozásáért. A magyar vasút fejlesztésében végzett kiemelkedő tudományos tevékenység elismerésére létrehozott Mikó Imre-díjat az életmű kategóriában megosztva Megyeri Jenő egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora és Pápay István okleveles gépészmérnök kapta, az aktív szakember kategóriában pedig Nagy András mérnök-tanácsosnak ítélték oda az elismerést.

Akadémiai Szabadalmi Nívódíjban részesült Kacskovics Imre egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológia tanszékének kutatója, valamint Rónaföldi Andor egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Anyagtudományi akadémiai kutatócsoportjának tudományos munkatársa. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BMGE) végzett iskolateremtő multidiszciplináris munkásságukért megosztott díjban részesült Harsányi Gábor, a BMGE Elektronikai Technológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára és Sántha Hunor orvos, orvosbiológiai mérnök, egyetemi docens.

A kémiai kutatások terén kimagasló érdemeket szerzett 45 év alatti kutatók elismerésére szolgáló Pungor Ernő-díjat Dernovics Mihálynak, a Corvinus Egyetem Alkalmazott Kémiai Tanszéke docensének ítélték oda. Az idén első alkalommal nyújtották át az MTA, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által a természet és épített környezet nemzeti értékeinek megóvásában kiemelkedő eredményt elérő személyek és intézmények elismerésére szolgáló díjat, amelyet Katona Tamás János, a Pécsi Tudományegyetem tudományos főmunkatársa vehetett át.

Az emberi szervezet állandó harcban áll a kórokozókkal ? hangsúlyozta Erdei Annak akadémikus Immunválaszaink a mindennapi kihívásokra a legújabb eredmények tükrében című záróelőadásában az MTA Dísztermében, majd Egressy Béni ? Vörösmarty Mihály: Szózatát követően elnöki fogadásra voltunk hivatalosak az Akadémiai Klubban. Az MTA vezetői délután Széchenyi István, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója emléke előtt tisztelegnek Sopronpusztán, ahol az Akadémiai Emlékerdőben elültetik az alapítás óta eltelt évek számát jelképező 187. hársfát, majd Nagycenken megkoszorúzzák Széchenyi István sírját.

Szóljon hozzá!