ZETApress

hírportál

Hazánk térképeken

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet regionális atlaszsorozatának keretén belül megjelent Magyarország térképekben ? csakúgy, mint angol nyelvű változata, a 2009. végén napvilágot látott Hungary in Maps ? a maga nemében egyedülálló kiadvány, hiszen egyesíti a Magyarországról eddig megjelent ország-ismertető könyvek és atlaszok erényeit.

A gazdagon illusztrált műben 38 földrajzos, földtanos, geofizikus, meteorológus, botanikus, zoológus, talajtanos, energetikus, közgazdász és más tudományterületek képviselői nem csupán napjaink Magyarországáról, a világban elfoglalt helyünkről nyújtanak átfogó képet, hanem a magyar állam történeti fejlődéséről, és általában a természeti-társadalmi környezetünk múltbeli alakulásáról is ? írja a hátsó borítón Klinghammer István egyetemi tanár, az MTA rendes tagja.

A Magyarország térképekben című atlasz bemutatója ma délelőtt 10 órakor volt a Széchenyi téri MTA Székház Felolvasótermében. A rendezvényt Pálinkás József, az MTA elnöke nyitotta meg. Az atlaszt bemutató szerkesztő Kocsis Károly, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének igazgatója és Schweitzer Ferenc, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének tudományos tanácsadója volt. A 900 példányban megjelent könyvet 3000 forintért lehet megvásárolni a XI. Budaörsi út 43-45-ben, az MTA kutatóintézetében.

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete ezzel a gazdagon illusztrált, szöveges magyarázatokkal ellátott atlasszal, mint országunk magyar nyelvű, térképes névkártyájával szeretne tájékoztatást nyújtani hazánk természeti környezetének, társadalmának és gazdaságának jelen állapotáról, illetve közelmúltbéli változásairól.

Az ország magyar nyelvű névkártyájának is tekinthető atlasz olyan időszerű, társadalmunk egészét foglalkoztató témákat mutat be 200 térkép, ábra és 57 táblázat segítségével, mint az állami és etnikai terület stabilitása és változásai; a természeti veszélyek, földrengések elleni védekezés; az árvízvédelem és a vízgazdálkodás; kiemelkedő nemzeti kincsünk, a különféle talajfajták megóvása és termőképessége; a természetvédelem; a hazai és a nemzetközi környezeti konfliktusok; a népességcsökkenés és az elöregedés; a munkanélküliség; a növekvő bevándorlás; a cigányság és a határainkon túli magyarok, valamint a hazai kisebbségek kérdése, népességpolitikai, választói magatartása; az egyes tájak tehetségeket kibocsátó és megtartó képessége; az urbanizáció trendjei; a piacgazdaságra való átállás gazdasági és társadalmi problémái, a privatizáció, a külföldi tőke beáramlása és a magyar tőkeexport, az energiaellátás és a villamos-energiatermelés kihívásai; a szolgáltatási ágazatokban megfigyelhető növekvő területi koncentráció; a turizmus nemzetközi versenyképessége és vonzótényezői.

Az átfogó, naprakész adatokat szolgáltató mű gyakorlati használhatósága mellett nemcsak a kormányzati munkát segíti, hanem a hon- és nemzetismeretnek, a modern köz-és felsőoktatásnak is jó szolgálatot tesz. Az elvégzett kutatások kiváló előtanulmányul szolgálnak a Magyarország nemzeti atlasza tervezett új, immár harmadik, ezúttal is az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet által irányítandó kiadásához ? fejeződik be a professzori ajánlás.

Szóljon hozzá!