ZETApress

hírportál

Nyelvőr a Sajtóházban

Gyimóthy Gábor a magyar nyelv védelmezője. De ki is ez a Gyimóthy Gábor? Azt mondja magáról, hogy ipari formatervező és költő, de mi tudjuk, hogy író, újságíró: a Panoráma Világlap svájci tudósítója ? írta róla Domaniczky Ákos főiskolai hallgató.

A Panoráma Klubban és egyes budapesti könyvesboltokban is hozzá lehet jutni a magyar nyelv védelmében írt írásaihoz és költeményeihez, gyermekverseihez, szójáték-verseihez, nyelvtörőihez. Gyimóthy Gábor nemrég a magyar újságírókat is meglátogatta és előadást tartott a Sajtóházban Beszéljünk tudatosan. Beszéljünk tudatosan magyarul! ? címmel.

A jelenlévők megtudták, hogy a magyar nyelv védelme Gyimóthy Gábor kedvenc vesszőparipája. Elkötelezett a magyar nyelv hitvallása mellett. Elmondta, hogy amikor Magyarországra érkezik Svájcból ? ahol már több évtizede lakik és dolgozik ?, mindig elszomorodik. Szerinte Kazinczy is elszomorodna, ha hallaná ezt a mai magyart. Sokszor nem is érti?

Magyarországon már pár éve nyelvőrző hadjáratra indult. Azt mondja, kívülről jobban látni, a belülről talán alig észrevehető, bántó nyelvi szokásokat. Arra kér bennünket, ne hagyjuk a magyar nyelvet leromlani, pusztulni, ebből csak egy van a világon és rajtunk magyarokon kívül senki sem fogja megőrizni, ápolni.

Gyimóthy Gábor, az író, újságíró, nyelvőrző hadjáratának lényegét öt pontban ismertette a Sajtóházban, a kollégák előtt: 1. Sok feleslegesen használt idegen szó és kifejezés van, amiket kétségbeejtő gyakorisággal használunk. 2. Idegenből fordított kifejezések, és ezek gyakorisága. 3. Fölösleges, rosszul használt igekötők. 4. A trágár szavak használata, mondattöltelékként. 5. Énekelve, nyafogva, furcsa hanglejtéssel, mondatvégi hangfelvitellel, szünetek nélküli beszéd.

Gyimóthy Gábor fölteszi a kérdést: Tudunk-e még magyarul beszélni mai magyarok? Kazinczy idején beszéltek-e ennyire magyartalanul? Biztosan vannak olyanok is, akik felvágnak az idegen szavak használatával, de ez nem segít se rajtuk, se a nyelvünkön. Lehet magyarul is mondani: regisztrálás, koncentrálás, privatizálás. Előadása után az újságírók nagy része elhatározta, hogy törekedni fog a választékos, tudatos magyar beszédre és írásmódra. Közöttük én is ? ígéri Ákos, aki áprilisban Észak fényeiről írt.

Szóljon hozzá!