ZETApress

hírportál

A forradalmárok mi vagyunk

Szegeden és Hódmezővásárhelyen köszöntötte a Munkáspárt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepét. A rendezvények szónoka Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke volt ? tudtuk meg Sajtóosztályuktól.

A márciusi ifjak forradalmat hajtottak végre, előrevitték az országot ? hangoztatta. ? Ma azonban nincs forradalom. A rendszerváltás tönkretette azt, amit a közösségi társadalom valóságos értékként a nemzetnek adott. A ?fülke-forradalomnak? nevezett választási győzelem nem állította meg, nem változtatta meg a tőkés rendszer két évtizedes pusztító folyamatát. A forradalmárok mi vagyunk. Petőfi Sándor és Kossuth Lajos nevét mi tűzzük zászlónkra. Petőfi víziója a jövőről a mi pártprogramunk is. Kossuth függetlenség eszméje a miénk is ? emelte ki a pártelnök.

Thürmer Gyula beszéde

Tisztelt Ünneplő Közönség! Barátaim! ? kezdte a pártelnök. ? 1848. október 3-án Kossuth ezt írja az Országos Honvédelmi Bizottmánynak: ?Szegedre okvetlenül el kell mennem. Várnak, mert itt várja a nép a szabadság szavát, mint az idvezítőt.? Kossuth eljött és e téren leborult nemzete nagysága előtt. Mi, a késői utódok ugyanezen a helyen emlékezünk az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra. Dicső elődeink 1848. március 15-én azért mentek az utcára, hogy megdöntsék a feudális rendet és kivívják az ország szabadságát, a magyar nemzet függetlenségét.

Ezekben a napokban és órákban a magyar politikusok párhuzamot vonnak 1848-49 és a mai Magyarország között. Petőfi és Kossuth ruhájába bújnak, azt a látszatot keltve, hogy napjainkban is a haladást előrevivő forradalom részesei vagyunk.

A márciusi ifjak forradalmat hajtottak végre, előrevitték az országot. Március utat nyitott a jobbágyság eltörlése előtt. Az eddig földhöz kötött jobbágy szabad lett, a feudalizmus elveszítette egyik pillérét. Az új társadalmi rend, a kapitalizmus megkapta azt, ami fejlődéséhez elengedhetetlen: a munkaerejével szabadon rendelkező bérmunkások tömegét.

De milyen forradalomról beszélhetünk ma? A rendszerváltás tönkretette azt, amit a közösségi társadalom valóságos értékként a nemzetnek adott. Az emberek értelmes és teljes foglalkoztatottsága helyére a tömegek értelmetlen és pusztító munkanélküliséget hozta. A kultúra és az oktatás egykor szélesre nyitott kapuit bezárta, a magas szintű magyar oktatási rendszert szétzúzta, és helyére az emberek tömeges butítását hozta.

A ?fülke-forradalomnak? nevezett választási győzelem nem állította meg, nem változtatta meg a tőkés rendszer két évtizedes pusztító folyamatát. Azt vállalta, hogy megállítja a tőkés rendszer válságát, konszolidálja azt a tőkés rendszert, amely milliókat tett kiszolgáltatottá, és megfosztotta Magyarországot függetlenségétől.

A márciusi ifjak győzelemre vitték a polgárság legszentebb eszméit, a szólás-és sajtószabadságot. Ezzel óriásit léptek előre a feudalizmus zártságához és az arisztokrácia médiamonopóliumához képest. A tőkés rendszerváltás a sajtószabadságot alárendelte a médiatulajdonosok és a nagy tőkés pártok önkényének. Minden baloldali és haladó nézetet kizárták a hivatalos nyilvánosságból. A mostani kormány egy sor olyan törvényt hozott, amely nem csak a szólás szabadságát tiltja, de a gondolkodásét is.

A forradalmárok mi vagyunk. Petőfi Sándor és Kossuth Lajos nevét mi tűzzük zászlónkra. Petőfi víziója a jövőről a mi pártprogramunk is. Olyan társadalomban akarunk élni, ahol a ?bőség kosarából mindenki egyaránt vehet?. Olyan államot akarunk, amelyben ?a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet?. Olyan szellemi életet, olyan oktatást, olyan kultúrpolitikát akarunk, amely lehetővé teszi, hogy ?a szellem napvilága? ragyogjon ?minden ház ablakán?.

Kossuth függetlenség eszméje a miénk is. Kossuth 1849. április 14-én kikiáltotta a Habsburg-ház trónfosztását, s kinyilvánította: ?a magyar nemzet elidegeníthetetlen természetes jogainál fogva az európai státuscsaládba önálló és független szabad státusként belép?. Ma újra időszerűvé vált hazánk függetlenségének visszaszerzése. A magyar gazdaság a külföldiek kezében van. A magyar külpolitikát Brüsszelben és Washingtonban döntik el. Az EU naponta avatkozik be a magyar belügyekbe.

Az új alkotmány tervezete szentesíti korlátozott függetlenségünket és megcsorbított szuverenitásunkat: ?Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján ? az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig ? egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.?

Barátaim! Magyarország kényszerpályán van, amelyet a nemzetközi pénzügyi szervezetek határoznak meg. Erről a pályáról csak akkor képes az ország letérni, ha olyan erős vezetése lesz az országnak, amely képes a külföld gazdasági, politikai és katonai nyomását ellensúlyozni, szembe nézni a külfölddel.

Támogatunk minden erőfeszítést, amely Magyarország haladását és függetlenségét szolgálják. De nem támogatunk semmilyen olyan politikát, amely szavakban haladást és függetlenséget hirdet, a valóságban ismét alárendel bennünket az idegen hatalmaknak.

Támogatunk minden erőfeszítést, amely a társadalmi békét szolgálja. De nem támogatunk senkit és semmit, aki, és ami a néppel akarja a tőkés válság árát megfizettetni. Ajánlom a mai politikusok figyelmébe Petőfi figyelmeztetését: Az alkotmány rózsája a tiétek, Töviseit a nép közé vetétek; Ide a rózsa néhány levelét S vegyétek vissza a tövis felét!

Barátaim! Szerezzük vissza Magyarország gazdasági, politikai és szellemi függetlenségét! Adóztassuk meg a multinacionális bevásárló központokat és transznacionális cégeket! Fokozatosan szorítsuk ki őket a magyar gazdaságból! Helyükre magyar vállalatok, magyar vállalkozók lépjenek! Állítsuk vissza a nemzeti termelést, ami elengedhetetlen a gazdasági függetlenséghez!

Magyar mezőgazdaságot akarunk! Magyarország az alapvető élelmiszerek terén legyen független a külföldtől! Az állattenyésztést helyre kell állítani! A kormány feladata, hogy megvédje a magyar termelőket a külföldi agráragressziótól. Ne engedjük új bevásárló központok építését! Mondjuk meg az EU-nak: fizessen a rendszerváltásért! Ők jártak a legjobban, ők a haszonélvezők, fizessenek! A magyar kormány jelentse be: nem fizeti a külföldi adósságok kamatait. Elég a háborús politikából! Magyarország lépjen ki a NATO katonai szervezetéből!

Szegediek! Tisztelt Ünneplők! A forradalom és szabadságharc ünnepén nem hallgathatunk azokról a törekvésekről, amelyek az új alkotmány formájában éppen 1848-49 nagyszerű és lelkesítő eszméit teszik semmissé. 1848 bővítette az emberek jogait. A mostani alkotmány az állampolgárok jogait a négyévenkénti szavazásra korlátozza, lényegében megfosztva őket a közvetlen demokrácia minden intézményétől.

A márciusi ifjúság jogvégzett forradalmárai olyan államot akartak, ahol a nép ellenőrzi a hatalmat. A mai politikai elit jogvégzett politikusai viszont olyan államot teremtenek, ahol a nép érdemben nem ellenőrizheti a képviselőket, nem hívhatja őket vissza, nem szólhat bele a hatalom ügyeibe.

A márciusi forradalom a köztársaság eszmeiségében született. Kossuth nem teremtett köztársaságot, de a forradalom állami működése inkább hasonlított egy köztársaságra, mintsem egy monarchiára. A mai hatalom a monarchia szellemét, jelképeit és jogi megoldásait csempészi vissza. Idő kérdése, mikor válunk monarchiává.

1848 előre vitte Magyarországot. Már nem egyszerűen Párizsra vetettük ?vigyázó szemünket?, de néhány hónap alatt behoztuk politikai és szellemi lemaradásunkat Európa fejlettebb részével szemben. A mostani hatalom, amint az alkotmány tervezetéből is kiolvashatjuk, a XXI. századból a XX. századba, sőt a XIX. századba viszi vissza az országot. Felejtsük el a kommunikációs társadalom vívmányait? Vessük el mindazokat a lehetőségeket, amelyeket az Internet tömeges elterjedése a gondolkodás, a szólás és a cselekvés szabadságának kibővítése terén jelent? Térjünk vissza a múltba, magunk mögött hagyva a jövőt?

Nem, barátaim! Mi Petőfi és Kossuth ügyét akarjuk folytatni. Mi a forradalmat akarjuk tovább vinni. Törvény előtti egyenlőséget akarunk! A törvényeket mindenki tartsa be! Ne az döntsön, hogy ki tud sztárügyvédeket megfizetni, hanem az, hogy kinek van igaza. Csak tiszta embereket engedjenek a közéletbe! Népi országgyűlést akarunk! Beszámoltatható, ellenőrizhető és visszahívható képviselőkkel! Egyenlő és arányos választási rendszert akarunk! E nélkül minden parlament csak a milliárdosok, a gazdagok gyülekezete lesz.

Szociális jogokat akarunk a politikai jogok és szabadságok mellé. A lakhatás mindenki magyar állampolgár számára legyen alkotmányos jog. Az alkotmány garantálja az első lakáshoz és az első munkahelyhez való jogot! Éljen a forradalom és a szabadságharc ünnepe! Éljen a magyar nép! Éljen Magyarország!

Szóljon hozzá!