ZETApress

hírportál

Fővárosi Pedagógiai Napok másképpen

Vannak-e érvényes megoldásaink azokra a problémákra, melyeket dühös indulatok, frusztráció, egymás iránti intolerancia vált ki az iskoláskorúaknál? Milyen lehetőségei vannak ezekben az esetben az iskolavezetőnek, a tanárnak, a szülőknek és a kortársaknak? Ezekre a kérdésekre keresett választ a Fővárosi Pedagógiai Napok egyhetes rendezvénysorozata.

Mire szakmabeliek és laikusok is lemondtak volna az utóbbi évek piacgazdasági viszonyai között csak helyét kereső, mintegy kilencvenöt éves intézményről, januárban nagy lendülettel megújult a régi Fővárosi Pedagógiai Intézet. Lett belőle egy innovációra nyitott, korszerűsödő, nemzetközi kapcsolatait építő szervezet, mely a lehető legközelebb szeretne kerülni partnerintézményeihez és a fővárosi iskolákhoz. Az elmúlt héten zajló eseménysorozatot is ők szervezték.

Sárik Zoltán, az új igazgató, a szaktanácsadói rendszer teljes megújításán, egy egységes fővárosi oktatási portál létrehozásán, közvetlenül az iskolák igényeihez idomuló pedagógiai szolgáltatások bevezetésén dolgozik. Eltolódtak a hangsúlyok az Intézet szakmai prioritásaiban is; efféle kulcsszavak jelentek meg, mint pályaválasztás, speciális nevelési igényű tanulók, multikulturális nevelés? ? A koncepcióváltás leglényegesebb része az iskolákhoz és partnerintézményekhez való közelkerülés, a velük folytatott rendszeres és egyenrangú kommunikáció.

A másik elengedhetetlen fejlesztés a szolgáltatásaink korszerűsítése. Csak e két feltétel együttes megvalósulása teszi majd lehetővé a fővárosi intézményvezetők és pedagógusok valós igényeinek felmérését, azok gyors, és közmegelégedésnek örvendő kiszolgálását ? mondta az új igazgató a sajtótájékoztatón. E gyors reagálási igény és friss pedagógiai szemlélet első, látványos megnyilvánulása az idei Fővárosi Pedagógiai Napok.

Az apropó

A közelmúltban több, a közvéleményt felkavaró esemény történt, melynek látszólag ez az üzenete: az iskoláskorúak körében terjed az agresszió? Vajon igaz-e ez, s ha igen, ki a felelős érte? Véleményünk szerint, a bűnbakkeresésnél sokkal fontosabb a probléma kezelése, mely csak a három fő szocializációs tényező ? a család, az iskola és a média ? közös fellépésével lehetséges?

Mit tesz a főváros?

Szakértői csoportot hívott össze az iskolai agresszió megelőzésére. Budapest Főváros Közgyűlése megbízta a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetet azzal, hogy hozzon létre egy szakértői csoportot, amely elkészít április végéig egy főváros-specifikus problématérképet, elemzést és tanulmányt az iskolai erőszak, agresszió tárgykörében. A szakértői csoportba neves pszichológusokat, szociológusokat, kriminológusokat, gyermekvédelmi szakembereket kért fel az intézet.

Az FPPTI kutatást indított, amely során on-line kérdőívek, személyes interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések formájában, iskola- és kollégiumvezetőket, diákokat, szülőket, osztályfőnököket, gyermekvédelmi felelősöket vont be a probléma feltárásába. A kutatási eredmények feldolgozása jelenleg is folyamatban van. Az elkészülő tanulmány a legfrissebb kutatási eredmények mellett, a szakértői bizottság véleményét, ajánlásait és tanácsait is a fővárosi közgyűlés elé tárja.

Pedagógiai rendezvényt szervez, mely gyakorlati módszereket kínál az agresszió kezelésére. Először fordul elő, hogy az Intézet nem több száz bemutatóórát, nagyelőadásokból álló, zömében oktatáspolitikai témájú plenáris ülést szervez, hanem egyetlen fókuszba helyezett téma köré ? mely az iskolai agresszió kezelése – hív össze néhány hatékony szakmai műhelyt, esetmegbeszélő foglalkozást. Április 2-án plenáris napot tartottak: a délelőtt a Városházán elsősorban intézményvezetőknek, a délután a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban főként tanároknak, diákoknak, gyermekvédelmi szakembereknek, pszichológusoknak, médiaszakembereknek és szülőknek szólt.

Újdonság, hogy a gyerekek között terjedő erőszak okait és kezelését ? és hangsúlyosan, annak megelőzését ?, nem a megszokott módon, vagyis egyes szakmák belterjes és biztonságos körein belül beszélik meg, hanem ezúttal ugyanazon fórumon szólal meg, és kerül nyilvános párbeszédbe egymással tanár, diák, pszichológus, televízió-vezető, és a médiaszabályozás képviselője. A hét második felében műhelyfoglalkozásokat kínáltak különböző célcsoportok számára. Háttér-információk és a részletes program itt olvashatók.

Szóljon hozzá!