ZETApress

hírportál

ASPERA Magyar Nemzeti Nap

Nemzetközi asztro-részecskefizikai tanácskozás volt pénteken Magyarországon. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) meghívására Magyarországon tanácskoztak az ASPERA (AStroParticle ERAnet ? Európai Asztro-részecskefizikai Kutatási Hálózat) képviselői.

Az EU által támogatott kezdeményezés célja, hogy összefogja az európai asztro-részecskefizikai kutatásokat és kidolgozza a jövőre vonatkozó fejlesztési terveket. Az ASPERA együttműködés elkészítette azt a kutatási stratégiát (roadmap), amely Európában meghatározza a legfontosabb K+F feladatokat az asztro-részecskefizika területén. A 2010. október 15-én, Budapesten megrendezett ASPERA Magyar Nemzeti Nap egyik célja az volt, hogy a projektben résztvevő, 22 európai K+F szervezet képviselői áttekintsék a stratégia előrehaladását, és egyúttal tájékoztatást kaptak a magyar asztro-részecskefizika kutatások fő irányairól és eredményeiről is.

Az asztro-részecskefizika célja, hogy az űrből érkező sugárzás vizsgálatával választ keressen az Univerzum keletkezésével, annak szerkezetével kapcsolatos alapvető kérdésekre. Ezek a kutatások rávilágíthatnak az Univerzum döntő hányadát alkotó, közvetlenül nem észlelhető ?sötét anyag? mibenlétére, a kozmikus sugárzás szerepére a csillagok, bolygók kialakulásában; ugyanakkor hozzájárulhatnak az anyagot felépítő elemi részecskék természetéről alkotott ismereteink bővüléséhez is.

Az ASPERA program ezeknek a kutatásoknak az európai szinten történő összehangolásában nyújt segítséget, lehetőséget ad az érintett szervezeteknek az információk cseréjére, a kutatási források összehangolására és a kutatási eredmények szélesebb körű hasznosítására. Az ASPERA az Európai Bizottság által, az Európai Unió 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramja keretében támogatott koordinációs projekt, amelynek tagja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH). A projekt résztvevői 2008 szeptemberében olyan közös kutatási stratégiát (roadmap) dolgoztak ki, amely hosszabb távon definiálja az elérni kívánt tudományos eredményeket, illetve megjelöli az ezek eléréséhez szükséges eszközöket.

A pénteken, Budapesten, az NKTH által megrendezett ASPERA Magyar Nemzeti Nap célja részben a projekt eredményeinek áttekintése volt. Emellett a résztvevők áttekintést kaptak a hazai K+F szféra intézményrendszeréről, a kutatástámogatási lehetőségekről, továbbá a magyar asztro-részecskefizikai kutatások fő irányairól és eredményeiről.

Az ASPERA Nemzeti Nap lehetőséget biztosított a magyar kutatóknak arra is, hogy tapasztalatot cseréljenek a projekt külföldi képviselőivel, és információt kaphattak az asztro-részecskefizikai fejlesztési elképzelésekről Európában. Az asztro-részecskefizika európai stratégiája idekattintva érhető el.

Szóljon hozzá!